คอร์ดเพลง บักพากหัวใจ – เม้ก อภิสิทธิ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : บักพากหัวใจ เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง บักพากหัวใจ - เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง :

ศิลปิน : เม้ก อภิสิทธิ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : หยุด สาละวัน

คอร์ดทั้งหมด : F,Am,Dm,C,Bb,Gm,Cm


INTRO | F | Am | Dm | C |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |
INTRO | F | Am | Dm | Cm |
INTRO | Bb | Am | Gm | C |

F 
  ขะเจ้าแค่เข้ามา
Am 
คุย นำมึงเล่นๆ  
Dm 
ซื่อๆ
 
  เขาบ่ไ
C 
ด้จริงจังหยังดอก 
 
 
Bb 
ฮือ 
 
 
Am 
ฮือ..
 
  แค่
Gm 
เข้ามาคุยแก้เหงาซื่
C 
อๆ 
 
ตอนที่..

F 
  แชทแฟน
Am 
เขานั้นบ่ทั
Dm 
นออน
 
  มึงกะ
C 
คึดว่าเขานั้นออ
Bb 
นซอน 
 
 
Am 
 
  พุ้น
Gm 
นะจังแม่นมึงคึดไปไ
C 
กล

 
บักพากหัว
F 
ใจ
 
มันก
Am 
ะผิดตั้งแต่มึงไปคา
Dm 
ดหวัง
 
มันกะบ่
C 
แปลกที่มึงสิผิด
Bb 
หวัง..
Am 
 
ดันไป
Gm 
ให้ความหวังเจ้าข
C 
อง

 
บักสมองส้น
F 
ตีน
 
อ้ายทักหา
Am 
เจ้าตั้งแต่เช้าเจ้า
Dm 
บ่ตอบ
 
เจ้าดันมาต
C 
อบฝันดีตอน
Bb 
ตีสี่.. 
 
หือ
Am 
แม่มึง
 
หรือว่าเข
Gm 
าฮิตบอกฝันดี
C 
กันตอนตีสี่
F 
ติวา

 
กูล่ะสั
Am 
บสนแล้วส
Dm 
มอง
 
กะเลยลอง
C 
ทักไปอีกรอบ
Bb 
สอง..
Am 
 
กะบ่
Gm 
มีหยังตอบส
C 
นอง

 
ผัดถึงมิดกว่าเ
F 
ก่า
 
หรือว่า
Am 
เจ้านั้นกำลังสะแตก
Dm 
ข้าว
 
สะแตกว่าเ
C 
ช้าจนว่าเท่า
Bb 
ค่ำ
 
กูกะ
Am 
รอคุยนำ
 
ตา
Gm 
แตกมึงบ่มืนแท้
C 
บ้อแชทกูนิห
F 
นา.. 
 
C 
อย..

 
บัดเขาบ่หัว
F 
ซากูกะมีน้ำ
Am 
ตา เอาง่ายๆ แบ
Dm 
บนี้
 
จั่งแม่นมึ
C 
งซั่วแท้น้อบัก
Bb 
ฮูขี่ 
 
บัก
Am 
บ่ดี
 
คุยเป็
Gm 
นปีกะยังพอสิ
C 
ว่า
 
อั้นนี้แค่มื้อนั้นห
F 
นา 
 
ที่
Am 
เขานั้นแชทเข้
Dm 
ามา
 
เป็นหยั
C 
งใจกูคือฮักเขาไปไ
Bb 
ววา..
Am 
Gm 
โอ้ยมาส่างหลูโตนหัว
C 
ใจ 
 
ผู้ข้าแท้เด้

INSTRU | F | Am | Dm | Cm |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |
INSTRU | F | Am | Dm | Cm |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

 
บัดเขาบ่หัว
F 
ซากูกะมีน้ำ
Am 
ตา เอาง่ายๆ แบ
Dm 
บนี้
 
จั่งแม่นมึ
C 
งซั่วแท้น้อบัก
Bb 
ฮูขี่ 
 
บัก
Am 
บ่ดี
 
คุยเป็
Gm 
นปีกะยังพอสิ
C 
ว่า
 
อั้นนี้แค่มื้อนั้นห
F 
นา 
 
ที่
Am 
เขานั้นแชทเข้
Dm 
ามา
 
เป็นหยั
C 
งใจกูคือฮักเขาไปไ
Bb 
ววา..
Am 
Gm 
โอ้ยมาส่างหลูโตนหัว
C 
ใจ

 
บัดเขาบ่หัว
F 
ซากูกะมีน้ำ
Am 
ตา เอาง่ายๆ แบ
Dm 
บนี้
 
จั่งแม่นมึ
C 
งซั่วแท้น้อบัก
Bb 
ฮูขี่ 
 
บัก
Am 
บ่ดี
 
คุยเป็
Gm 
นปีกะยังพอสิ
C 
ว่า
 
อั้นนี้แค่มื้อนั้นห
F 
นา 
 
ที่
Am 
เขานั้นแชทเข้
Dm 
ามา
 
เป็นหยั
C 
งใจกูคือฮักเขาไปไ
Bb 
ววา..
Am 
Gm 
โอ้ยมาส่างหลูโตนหัว
C 
ใจ 
 
ผู้ข้าแท้เด้

OUTRO | F | Am | Dm | Cm |
OUTRO | Bb | Am | Gm C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บักพากหัวใจ


ขะเจ้าแค่เข้ามาคุยนำมึงเล่นๆซื่อๆ
เขาบ่ได้จริงจังหยังดอกหือ
แค่เข้ามาคุยแก้เหงาสื่อๆ ตอนที่
แชทแฟนเขานั้นบ่ทันออน
มึงก็คิดว่าเขานั้นออนซอน
พุ่นนะจังแม่นมึงคิดไปไกล

บักพากหัวใจ มันกะผิดตั้งแต่มึงไปคาดหวัง
มันก็บ่แปลกที่มึงสิผิดหวัง
ดันไปให้ความหวังจะของ บักสมองส้นตีน
อ้ายทักหาเจ้าตั้งแต่เช้าเจ้าบ่ตอบ
เจ้าดันมาตอบฝันดีตอนสี่ หือแม่มึง
หรือว่าเขาฮิตบอกฝันดีกันตอนตีสี่ติวา

กูละสับสนแล้วสมอง
กะเลยลองทักไปอีกรอบสอง
กะบ่มีหยังตอบสนอง ผัดถึงมิดกว่าเก่า
หรือว่าเจ้านั้นกำลังสะแตกข้าว
สะะแตกแต่เช้าจนว่าเท่าค่ำ กูกะรอคุยนำ
ตาแตกมึงบ่มืนแนบ่แชทกูนี่นา โอ้ย…

*บัดเขาหัวซา กูกะมีน้ำตาเอาง่ายๆแบบนี้
จังแมนมึงชั่วแท้น้อบักฮูขี้ บักบ่ดี
คุยเป็นปีกะยังบ่สิว่า
อันนี้แค่มื้อนั้นหนา ที่เขานั้นแชทเข้ามา
เป็นหยังใจกูคือฮักเขาไปไววา
โอยมาหลูโตนหัวใจผู้ข้าแท้เด้

ดนตรี

*บัดเขาหัวซา กูกะมีน้ำตาเอาง่ายๆแบบนี้
จังแมนมึงชั่วแท้น้อบักฮูขี้ บักบ่ดี
คุยเป็นปีกะยังบ่สิว่า
อันนี้แค่มื้อนั้นหนา ที่เขานั้นแชทเข้ามา
เป็นหยังใจกูคือฮักเขาไปไววา
โอยมาหลูโตนหัวใจผู้ข้าแท้เด้

*บัดเขาหัวซา กูกะมีน้ำตาเอาง่ายๆแบบนี้
จังแมนมึงชั่วแท้น้อบักฮูขี้ บักบ่ดี
คุยเป็นปีกะยังบ่สิว่า
อันนี้แค่มื้อนั้นหนา ที่เขานั้นแชทเข้ามา
เป็นหยังใจกูคือฮักเขาไปไววา
โอยมาหลูโตนหัวใจผู้ข้าแท้เด้

มิวสิควิดีโอ บักพากหัวใจ เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง บักพากหัวใจ
ศิลปิน : เม้ก อภิสิทธิ์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร. 0968311266
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend