คอร์ดเพลง มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยัง – เม้ก อภิสิทธิ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยัง เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยัง - เม้ก อภิสิทธิ์

ศิลปิน : เม้ก อภิสิทธิ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.ติ๊ก ปานา

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,F,G


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G |

 
คั่นแม่นกูน
ะ 
 
สิโบกมือลา
Em 
แต่โดนแล้ว
 
บ่อยู่ใ
ห้ไผว่า 
 
บ่ทน
Em 
ให้ไผแซว
 
กูล่
Dm 
ะคันแข่ว มึงอีหลี  
 
เบิ่งซานดัง
เจ้าของแน 
 
มึงสม
Em 
กับเขาอยู่ติ๊
 
มันบ่สม
.. กับเก้าอี้ ตำแหน่ง
คนฮักเขาด
อก
 
อย่าว่าซั่น
Dm 
ว่าซี้เด้อห
มอ
 
ให้กูขอ
Em 
เสือกแนจัก
Am 
หน่อย
 
กูเหลือใจย
ามเขาด่าเขาป้อย
 
กูขอบอกมึง
ในฐานะหมู่..

 
มึงสิอยู่ห
าสะแตกอีหยัง
 
กูมาซัง
Em 
มึงหลายแท้เสี่ยว
Am 
 
กะหลายปีแล้ว
ที่มึงกล่อมมึงเกี้ยว
 
มันบ่ถืก
Em 
ตาเขา 
 
กะฮู้อ
Am 
ยู่
 
ถ้าบ่หลูโ
ตนเจ้าของ
 
กะให้หลูโตน
Em 
นามสกุลแนสู 
 
 
Am 
 
อย่ามึนหลาย
ตัดสินใจสา
หมู่
 
อย่าอยู่ใ
Em 
ห้เขา เฮ..  
Am 
หน้า

INSTRU | F G | Em Am |
INSTRU | F G | C |

 
อย่าว่าซั่น
Dm 
ว่าซี้เด้อห
มอ
 
ให้กูขอ
Em 
เสือกแนจัก
Am 
หน่อย
 
กูเหลือใจย
ามเขาด่าเขาป้อย
 
กูขอบอกมึง
ในฐานะหมู่..

 
มึงสิอยู่ห
าสะแตกอีหยัง
 
กูมาซัง
Em 
มึงหลายแท้เสี่ยว
Am 
 
กะหลายปีแล้ว
ที่มึงกล่อมมึงเกี้ยว
 
มันบ่ถืก
Em 
ตาเขา 
 
กะฮู้อ
Am 
ยู่
 
ถ้าบ่หลูโ
ตนเจ้าของ
 
กะให้หลูโตน
Em 
นามสกุลแนสู 
 
 
Am 
 
อย่ามึนหลาย
ตัดสินใจสา
หมู่
 
อย่าอยู่ใ
Em 
ห้เขา เฮ..  
Am 
หน้า

INSTRU | F G | Em Am |

 
สั้น
ๆ จากใจกูเด้อหมู่  
 
มึ
งสิอยู่หาสะแตกอีหยัง
Am 

OUTRO | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยัง


คั่นแม่นกูนะ สิโบกมือลาแต่โดนแล้ว
บ่อยู่ให้ไผว่า บ่ทนให้ไผแซว
กูล่ะคันแข่ว มึงอีหลี
เบิ่งซานดังเจ้าของแน มึงสมกับเขาอยู่ติ๊
มันบ่สม..กับเก้าอี้ ตำแหน่งคนฮักเขาดอก
อย่าว่าซั่นว่าซี้เด้อหมอ
ให้กูขอเสือกแนจักหน่อย
กูเหลือใจยามเขาด่าเขาป้อย
กูขอบอกมึง ในฐานะหมู่..

มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยาง..กูมาซัง
มึงหลายแท้เสี่ยว กะหลายปีแล้วที่มึง
กล่อมมึงเกี้ยว มันบ่ถืกตาเขา..กะฮู้อยู่
ถ้าบ่หลูโตนเจ้าของ กะให้หลูโตนนาม สกุลแนสู
อย่ามึนหลาย ตัดสินใจสาหมู่
อย่าอยู่ ให้ เขา เอ่ หน้า….โว

ดนตรี

มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยาง..กูมาซัง
มึงหลายแท้เสี่ยว กะหลายปีแล้วที่มึง
กล่อมมึงเกี้ยว มันบ่ถืกตาเขา..กะฮู้อยู่
ถ้าบ่หลูโตนเจ้าของ กะให้หลูโตนนาม สกุลแนสู
อย่ามึนหลาย ตัดสินใจสาหมู่
อย่าอยู่ ให้ เขา เอ่ หน้า….โว

**สั้นๆจากใจ กูเด้อหมู่
มึงสิอยู่…หา..สะแตก อีหยัง

มิวสิควิดีโอเพลง มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยัง เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง มึงสิอยู่หาสะแตกอีหยัง
ศิลปิน เม้ก อภิสิทธิ์
เรียบเรียง : สรนันท์ ครองยุติ (อ.มาย)
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0968311266
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend