หน้าแรก » 7Days Crazy » คอร์ดเพลง รอยสักที่ถูกลืม – 7DAYS CRAZY

คอร์ดเพลง รอยสักที่ถูกลืม – 7DAYS CRAZY

คอร์ดเพลง : รอยสักที่ถูกลืม 7DAYS CRAZY

คอร์ดเพลง รอยสักที่ถูกลืม - 7DAYS CRAZY

เพลง :

ศิลปิน : 7DAYS CRAZY

เนื้อร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,Em,G


Tune to Eb
INTRO | D |

  ใครบางคนหมดรักก็เลิกกันไป
  ลืมคนเดิมพรุ่งนี้ก็รักคนใหม่
  แต่ไม่ใช่ฉัน 
 
ที่ยังคง
รักเธอเรื่อยไป

Bm 
แม้.. 
 
จะน
านแค่ไ
หน..
Bm 
ภาพของเ
ธอนั้นยังชั
ดเจน

  ความทรงจำของฉันยังฝังในใจ
  มีตัวแทนเก็บไว้เพียงแค่รอยสัก
  วันที่ยังรัก 
 
จดบันทึกไ
ว้บนร่างกายให้เธอ

Bm 
แม้เธอ
ลืมกันไปแ
ล้ว..
 
แต่
Bm 
ฉัน 
 
ยังจด
จำทุก ๆ อ
ย่าง

ต่อให้เธอจะล
บลืมเลือนแม้แต่ชื่
อฉัน
 
ต่อให้เธอจะ
Bm 
พบรักใครคนใ
หม่
 
ไม่เป็นไรแต่
ฉันนั้นยังสักชื่อเธ
อไว้ในใจ
 
ให้
Bm 
มันช่วยเตือน
 
ว่า
ชีวิตหนึ่งฉันไม่เคยรั
กใคร
 
หมด
ใจนอกจากเธอ

INSTRU | D | D |

  การได้มองได้เห็นเธอนั้นเดินไป
  ทรมานที่รั้งเอาไว้ไม่ได้
  จบลงเท่านี้ 
 
แต่ก็ดีที่เ
ห็นเธอมีความสุข

Bm 
แม้..หัวใ
จอ่อนไ
หว..
 
แต่
Bm 
ฝืนไว้ในใ
จทุกอ
ย่าง

ต่อให้เธอจะล
บลืมเลือนแม้แต่ชื่
อฉัน
 
ต่อให้เธอจะ
Bm 
พบรักใครคนใ
หม่
 
ไม่เป็นไรแต่
ฉันนั้นยังสักชื่อเธ
อไว้ในใจ
 
ให้
Bm 
มันช่วยเตือน..
 
ว่า
ชีวิตหนึ่งฉันไม่เคยรั
กใคร
 
หมด
ใจนอกจากเธอ 
 
 
Em 

 
เมื่อคนเกเรคน
นี้ 
 
มันยังไม่ดี
E7 
พอ
 
หมดทางที่จะร้อ
งขอ..

INSTRU | D | G | Bm | A |
INSTRU | D | G | Bm A | G A |

ต่อให้เธอจะล
บลืมเลือนแม้แต่ชื่
อฉัน
 
ต่อให้เธอจะ
Bm 
พบรักใครคนใ
หม่
 
ไม่เป็นไรแต่
ฉันนั้นยังสักชื่อเธ
อไว้ในใจ
 
ให้
Bm 
มันช่วยเตือน..
 
ว่า
ชีวิตหนึ่งฉันไม่เคยรั
กใคร

ต่อให้เธอจะล
บลืมเลือนแม้แต่ชื่
อฉัน
 
ต่อให้เธอจะ
Bm 
พบรักใครคนใ
หม่
 
ไม่เป็นไรแต่
ฉันนั้นยังสักชื่อเธ
อไว้ในใจ
 
ให้
Bm 
มันช่วยเตือน..
 
ว่า
ชีวิตหนึ่งฉันไม่เคยรั
กใคร
 
หมด
ใจนอกจากเธอ

INSTRU | D | G |

 
หมดใจนอกจากเธอ..
 

OUTRO | D | G | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอยสักที่ถูกลืม


ใครบางคนหมดรักก็เลิกกันไป
ลืมคนเดิมพรุ่งนี้ก็รักคนใหม่
แต่ไม่ใช่ฉัน ที่ยังคงรักเธอเรื่อยไป

แม้จะนานแค่ไหน ภาพของเธอนั้นยังชัดเจน

ความทรงจำของฉันยังฝังในใจ
มีตัวแทนเก็บไว้เพียงแค่รอยสัก
วันที่ยังรัก จดบันทึกไว้บนร่างกายให้เธอ
แม้เธอลืมกันไปแล้ว แต่ฉันยังจดจำทุกๆ อย่าง

ต่อให้เธอจะลบลืมเลือนแม้แต่ชื่อฉัน
ต่อให้เธอจะพบรักใครคนใหม่
ไม่เป็นไรแต่ฉัน นั้นยังสักชื่อเธอไว้ในใจ
ให้มันช่วยเตือน ว่าชีวิตนึงฉันไม่เคยรักใคร
หมดใจนอกจากเธอ

การได้มองได้เห็นเธอนั้นเดินไป
ทรมานที่รั้งเอาไว้ไม่ได้
จบลงเท่านี้ แต่ก็ดีที่เห็นเธอมีความสุข

แม้หัวใจอ่อนไหว แต่ฝืนไว้ในใจทุกอย่าง

ต่อให้เธอจะลบลืมเลือนแม้แต่ชื่อฉัน
ต่อให้เธอจะพบรักใครคนใหม่
ไม่เป็นไรแต่ฉัน นั้นยังสักชื่อเธอไว้ในใจ
ให้มันช่วยเตือน ว่าชีวิตนึงฉันไม่เคยรักใคร
หมดใจนอกจากเธอ

เมื่อคนเกเรคนนี้ มันยังไม่ดีพอ หมดทางที่จะร้องขอ

ต่อให้เธอจะลบลืมเลือนแม้แต่ชื่อฉัน
ต่อให้เธอจะพบรักใครคนใหม่
ไม่เป็นไรแต่ฉัน นั้นยังสักชื่อเธอไว้ในใจ
ให้มันช่วยเตือน ว่าชีวิตนึงฉันไม่เคยรักใคร

ต่อให้เธอจะลบลืมเลือนแม้แต่ชื่อฉัน
ต่อให้เธอจะพบรักใครคนใหม่
ไม่เป็นไรแต่ฉัน นั้นยังสักชื่อเธอไว้ในใจ
ให้มันช่วยเตือน ว่าชีวิตนึงฉันไม่เคยรักใคร
หมดใจนอกจากเธอ

หมดใจนอกจากเธอ

มิวสิควิดีโอ รอยสักที่ถูกลืม 7DAYS CRAZY

เพลง รอยสักที่ถูกลืม
ศิลปิน : 7DAYS CRAZY
เรียบเรียง : ศรายุทธ พรหมประสาท / 7Days Crazy
ติดต่องานจ้าง :
0908505509, 0983319881

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา