คอร์ดเพลง เพราะจนเลยต้องเจ็บ เม้ก อภิสิทธิ์

  
Text   
คอร์ดเพลง เพราะจนเลยต้องเจ็บ ศิลปิน เม้ก อภิสิทธิ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Eb Gm Ab Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Cm Bb | Ab | Cm Bb/D | Ab |

 
ได้
Cm 
ยินคะเจ้าเว้า
Bb 
พื้นคนส่า 
 
ว่าเ
Ab 
จ้าสิเอาผัว
 
ผู้
Cm 
เฒ่ามาบอกให้ไ
Bb 
ปล้มงัว 
 
ส่อ
Ab 
ยงาน
Cm 
จ่าหน้าซองว่าเ
Bb 
ป็นชื่ออ้าย 
 
แด่
Ab 
ผู้มีเกียรติไปฮ่วมงาน
Cm 
ใจมันสั่น 
 
 
Bb 
ขามันหล่อย.. 
 
 
Ab 
เบิ้ดแฮง.. 
 
 
Bb 

 
ได้
Cm 
ยินเสียงจากหอ
Bb 
กระจายข่าว
 
เป็นเ
Ab 
สียงของผู้ใหญ่บ้าน
 
ประ
Cm 
กาศใส่ไมค์ให้
Bb 
ลงไปส่อย
Ab 
งาน
 
กินดองลูกสา
Bb 
วเผิ่น..

 
หอบเอาสัง
Ab 
ขารจะของ 
 
พร้อมกับเหล้าขาว
 
เหน็บใ
Gm 
ส่ขี้แฮ่ไปงานดอง
 
อ้ายบ่
Ab 
มีเงินใส่
Bb 
ซอง 
 
ให้ดอกเ
Eb 
ด้อ
 
มีแต่ใ
Ab 
จที่พังๆ 
 
แต่บ่เป็น
Gm 
หยังหลายดอก
Cm 
เด้อ
 
คิดเสีย
Ab 
ว่าเจ้าบ่เคยเ
Bb 
จอคนซั่ว
Eb 
จังอ้าย 
 
 
Bb 

Cm 
พ่อแม่เจ้า 
 
ขี้
Bb 
คุยอ้อมบ้าน
 
ค่า
Ab 
ดองเจ้า 
 
บักหลายแสน
 
ทอง
Cm 
เส้นท่อแขน 
 
หอบ
Bb 
มาขอเจ้า 
 
เป็
Ab 
นโหล
Cm 
อ้ายนี้ตี้ 
 
บ่
Bb 
มีอีหยัง 
 
มี
Ab 
อยู่ซาวบาทขาดโต
Cm 
ซื้อขี้ให้ 
 
 
Bb 
หมามันกิน 
 
กะ
Ab 
บ่อิ่ม 
 
 
Bb 

 
ได้
Cm 
ยินเสียงจากหอ
Bb 
กระจายข่าว
 
เป็นเ
Ab 
สียงของผู้ใหญ่บ้าน
 
ประ
Cm 
กาศใส่ไมค์ให้
Bb 
ลงไปส่อย
Ab 
งาน
 
กินดองลูกสา
Bb 
วเผิ่น..

 
หอบเอาสัง
Ab 
ขารจะของ 
 
พร้อมกับเหล้าขาว
 
เหน็บใ
Gm 
ส่ขี้แฮ่ไปงานดอง
 
อ้ายบ่
Ab 
มีเงินใส่
Bb 
ซอง 
 
ให้ดอกเ
Eb 
ด้อ
 
มีแต่ใ
Ab 
จที่พังๆ 
 
แต่บ่เป็น
Gm 
หยังหลายดอก
Cm 
เด้อ
 
คิดเสีย
Ab 
ว่าเจ้าบ่เคยเ
Bb 
จอคนซั่ว
Eb 
จังอ้าย..

INSTRU | Cm Bb | Ab | Cm Bb | Ab |
INSTRU | Ab | Gm | Ab Bb | Eb |

 
หอบเอาสัง
Ab 
ขารจะของ 
 
พร้อมกับเหล้าขาว
 
เหน็บใ
Gm 
ส่ขี้แฮ่ไปงานดอง
 
อ้ายบ่
Ab 
มีเงินใส่
Bb 
ซอง 
 
ให้ดอกเ
Eb 
ด้อ
 
มีแต่ใ
Ab 
จที่พังๆ 
 
แต่บ่เป็น
Gm 
หยังหลายดอก
Cm 
เด้อ
 
คิดเสีย
Ab 
ว่าเจ้าบ่เคยเ
Bb 
จอคนซั่ว
Eb 
จังอ้าย..

 
คิดเสีย
Ab 
ว่าเจ้าบ่เคยเจอ.
Bb 
.. 
 
คนทุกข์จั่งอ้าย..

OUTRO | Cm Bb | Ab | Cm Bb | Ab |


ได้งินคะเจ้าเว้าพื้นคนส่า ว่าเจ้าสิเอาผัว
ผู้เฒ่ามาบอกให้ไปล้มงัว ส่อยงาน
จ่าหน้าซองว่าเป็นชื่ออ้าย แด่ผู้มีเกียรติไปฮ่วมงาน
ใจมันสั่น ขามันหล่อย เบิ้ดแฮง..

ได้งินเสียงจากหอกระจายข่าว
เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศใส่ไมค์ให้ลงไปส่อยงาน
กินดองลูกสาวเผิ่น..

หอบเอาสังขารจะของ พร้อมกับเหล้าขาว
เหน็บใส่ขี้แฮ่ไปงานดอง
อ้ายบ่มีเงินใส่ซอง ให้ดอกเด้อ
มีแต่ใจที่พังๆ แต่บ่เป็นหยังหลายดอกเด้อ
คิดเสียว่าเจ้าบ่เคยเจอคนซั่วจังอ้าย

พ่อแม่เจ้า ขี้คุยอ้อมบ้าน
ค่าดองเจ้า บักหลายแสน
ทองเส้นท่อแขนหอบมาขอเจ้า เป็นโหล
อ้ายนี้ตี้ บ่มีอีหยัง มีอยู่ซาวบาทขาดโต
ซื้อขี้ให้ หมามันกิน กะบ่อิ่ม

ได้งินเสียงจากหอกระจายข่าว
เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้าน
ประกาศใส่ไมค์ให้ลงไปส่อยงาน
กินดองลูกสาวเผิ่น..

หอบเอาสังขารจะของ พร้อมกับเหล้าขาว
เหน็บใส่ขี้แฮ่ไปงานดอง
อ้ายบ่มีเงินใส่ซอง ให้ดอกเด้อ
มีแต่ใจที่พังๆ แต่บ่เป็นหยังหลายดอกเด้อ
คิดเสียว่าเจ้าบ่เคยเจอคนซั่วจังอ้าย

( ดนตรี )

หอบเอาสังขารจะของ พร้อมกับเหล้าขาว
เหน็บใส่ขี้แฮ่ไปงานดอง
อ้ายบ่มีเงินใส่ซอง ให้ดอกเด้อ
มีแต่ใจที่พังๆ แต่บ่เป็นหยังหลายดอกเด้อ
คิดเสียว่าเจ้าบ่เคยเจอคนซั่วจังอ้าย
คิดเสียว่าเจ้าบ่เคยเจอ.. คนทุกข์จั่งอ้าย..

มิวสิควิดีโอ เพราะจนเลยต้องเจ็บ เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง : เพราะจนเลยต้องเจ็บ (คอร์ด)
ศิลปิน : เม้ก อภิสิทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 091-0759847

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend