คอร์ดเพลง แสดงอาการ – เม้ก อภิสิทธิ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : แสดงอาการ เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง แสดงอาการ - เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เม้ก อภิสิทธิ์ : แสดงอาการ


INTRO | F | C | Dm | Bb C |

 
บ่ได้เป็น
F 
หิน 
 
ที่บ่มีความ
C 
ฮู้สึก
 
ทุ่มเทใส่ใจลง
Dm 
ไปกะยังบ่ถึง 
 
 
Bb 
ใจของเ
C 
จ้า
 
ถ้าเซาฮัก
F 
กัน 
 
กะจักสิจ่งเอาไว้
C/E 
เฮ็ดหยัง
 
สถานะที่เป็นได้
Dm 
แค่คนคั่นกลาง
 
มันเ
Bb 
จ็บ.. 
 
อิ
C 
หลี..

 
สิ่ง
Am 
ดี ๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น
 
มื้อ
Dm 
นี้เทไปให้เขา
 
ความเป็น
Am 
เรามันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ
 
เหยียบ
Dm 
ย่ำด้วยคำว่าบ่แคร์
 
มันจุกคัก
Bb 
แหน่.. 
 
แต่กะเ
C 
ว้าบ่ได้
 
ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ้ย.. มันทรมาน
 

 
จนต้องแ
F 
สดงอาการของ
C/E 
หัวใจ
 
มันถูกรุก
Dm 
รานจนเป็นแผล
C 
บ่เซา
 
ที่ทน
Bb 
อยู่กะย้อน 
 
ฮัก
Am 
เจ้ามันฮัก
 
คนที่บ่
Gm 
ปากบ่แม่นว่าบ่
C 
ฮู้สึก
 
จนแ
F 
สดงอาการของ
C/E 
หัวใจ
 
มันเกินต้าน
Dm 
ทานย้อนว่าแผลมั
C 
นลึก
 
ที่เ
Bb 
ก็บทุกอย่าง 
 
บ่
Am 
แม่นว่าปึก
 
น้ำ
Gm 
ตามันไหลมาบ่เ
C 
ซา
 
มันอดเอาบ่ไห
F 
วแล้ว..

INSTRU | F | Dm C | Bb Am | Gm C |

 
บ่ได้เป็น
F 
หิน 
 
ที่บ่มีความ
C 
ฮู้สึก
 
เฮ็ดดีนำใจลง
Dm 
ไปกะยังบ่ถึง 
 
 
Bb 
ใจของเ
C 
จ้า
 
ถ้าเซาฮัก
F 
กัน 
 
กะบอกแหน่จักหน่อยเป็
C/E 
นหยัง
 
สถานะที่เป็นเหลือ
Dm 
แค่คนคั่นกลาง
 
มันเ
Bb 
จ็บ.. 
 
อิ
C 
หลี..

 
สิ่ง
Am 
ดี ๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น
 
มื้อ
Dm 
นี้เทไปให้เขา
 
ความเป็น
Am 
เรามันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ
 
เหยียบ
Dm 
ย่ำด้วยคำว่าบ่แคร์
 
มันจุกคัก
Bb 
แหน่.. 
 
แต่กะเ
C 
ว้าบ่ได้
 
ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ้ย.. มันทรมาน
 

 
จนต้องแ
F 
สดงอาการของ
C/E 
หัวใจ
 
มันถูกรุก
Dm 
รานจนเป็นแผล
C 
บ่เซา
 
ที่ทน
Bb 
อยู่กะย้อน 
 
ฮัก
Am 
เจ้ามันฮัก
 
คนที่บ่
Gm 
ปากบ่แม่นว่าบ่
C 
ฮู้สึก
 
จนต้องแ
F 
สดงอาการของ
C/E 
หัวใจ
 
มันเกินต้าน
Dm 
ทานย้อนว่าแผลมั
C 
นลึก
 
ที่เ
Bb 
ก็บทุกอย่าง 
 
บ่
Am 
แม่นว่าปึก
 
น้ำ
Gm 
ตามันไหลมาบ่เ
C 
ซา

 
เลยต้องแ
F 
สดงอาการของ
C/E 
หัวใจ
 
มันถูกรุก
Dm 
รานจนเป็นแผล
C 
บ่เซา
 
ที่ทน
Bb 
อยู่กะย้อน 
 
ฮัก
Am 
เจ้ามันฮัก
 
คนที่บ่
Gm 
ปากบ่แม่นว่าบ่
C 
ฮู้สึก
 
เลยต้องแ
F 
สดงอาการของ
C/E 
หัวใจ
 
มันเกินต้าน
Dm 
ทานย้อนว่าแผลมั
C 
นลึก
 
ที่เ
Bb 
ก็บทุกอย่าง 
 
บ่
Am 
แม่นว่าปึก
 
น้ำ
Gm 
ตามันไหลมาบ่เ
C 
ซา
 
มันอดเอาบ่ไห
F 
วแล้ว..

 
ที่เ
Bb 
ก็บทุกอย่าง 
 
บ่
Am 
แม่นว่าปึก
 
น้ำ
Gm 
ตามันไหลมาบ่เ
C 
ซา 
 
ที่เสียเจ้า..
 
มันเลยทนบ่ได้…
 

OUTRO | Bb Am | Gm C | F |


บ่ได้เป็นหิน ที่บ่มีความฮู้สึก
ทุ่มเทใส่ใจลงไปกะยังบ่ถึง ใจของเจ้า
ถ้าเซาฮักกัน กะจักสิจ่งเอาไว้เฮ็ดหยัง
สถานะที่เป็นได้แค่คนคั่นกลาง
มันเจ็บ.. อิหลี..

สิ่งดี ๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น
มื้อนี้เทไปให้เขา
ความเป็นเรามันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ
เหยียบย่ำด้วยคำว่าบ่แคร์
มันจุกคักแหน่.. แต่กะเว้าบ่ได้
ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ้ย.. มันทรมาน

จนต้องแสดงอาการของหัวใจ
มันถูกรุกรานจนเป็นแผลบ่เซา
ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮัก
คนที่บ่ปากบ่แม่นว่าบ่ฮู้สึก
จนแสดงอาการของหัวใจ
มันเกินต้านทานย้อนว่าแผลมันลึก
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม่นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา
มันอดเอาบ่ไหวแล้ว..

( ดนตรี )

บ่ได้เป็นหิน ที่บ่มีความฮู้สึก
เฮ็ดดีนำใจลงไปกะยังบ่ถึง ใจของเจ้า
ถ้าเซาฮักกัน กะบอกแหน่จักหน่อยเป็นหยัง
สถานะที่เป็นเหลือแค่คนคั่นกลาง
มันเจ็บ.. อิหลี..

สิ่งดี ๆ ที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น
มื้อนี้เทไปให้เขา
ความเป็นเรามันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ
เหยียบย่ำด้วยคำว่าบ่แคร์
มันจุกคักแหน่.. แต่กะเว้าบ่ได้
ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ้ย.. มันทรมาน

จนต้องแสดงอาการของหัวใจ
มันถูกรุกรานจนเป็นแผลบ่เซา
ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮัก
คนที่บ่ปากบ่แม่นว่าบ่ฮู้สึก
จนต้องแสดงอาการของหัวใจ
มันเกินต้านทานย้อนว่าแผลมันลึก
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม่นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา

เลยต้องแสดงอาการของหัวใจ
มันถูกรุกรานจนเป็นแผลบ่เซา
ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮัก
คนที่บ่ปากบ่แม่นว่าบ่ฮู้สึก
เลยต้องแสดงอาการของหัวใจ
มันเกินต้านทานย้อนว่าแผลมันลึก
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม่นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา
มันอดเอาบ่ไหวแล้ว..

ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม่นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา ที่เสียเจ้า..
มันเลยทนบ่ได้…

มิวสิควิดีโอ แสดงอาการ เม้ก อภิสิทธิ์
เพลง แสดงอาการ (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : อ.ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน/ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0968311266
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend