คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ – เม้ก อภิสิทธิ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : โชคดีเด้อ เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ - เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เม้ก อภิสิทธิ์ : โชคดีเด้อ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Ab | Eb | Db | Eb | Eb |

 
อ้ายต้อง
Ab 
ดีใจบ่ 
 
อ้ายต้อง
Cm 
ยินดีนำบ่
 
กับความ
Fm 
ฮักของเจ้า
 
มื้อนี้เ
Ab 
จ้ากอดเขา 
 
อ้ายนั่ง
Cm 
กอดความเหงา
 
กินข้าว
Fm 
กับน้ำตา

 
ภาว
Db 
นาให้แต่ละมื้อมันเบิ
Eb 
ดไป
 
จั่งใด๋กะ
Cm 
ได้ให้ใจบ่ต้
Fm 
องเศร้า
 
อยากลื
Db 
มเจ้า 
 
ผู้สาวเก่าที่ถิ่มเฮามื้อ
Eb 
วาน

 
โชคดีเ
Ab 
ด้อ 
 
ขอให้ฮักเธอ
Fm 
ฮ้าง
 
ให้ชีวิตเจ้า
Db 
พัง 
 
ให้คนซังเจ้าห
Eb 
ลาย
 
ฮ้ายกวด
Ab 
หนี 
 
ดีกวด
Fm 
ใส่
 
ความเจ็บอย่า
Db 
ได้ 
 
แต่ความไข้ให้หลั่งโ
Eb 
ฮม
 
นอนห
Db 
ลับ 
 
ขอให้ได้เงินห
Eb 
มื่น
 
นอน
Cm 
ตื่น 
 
ขอให้เงินหมื่น
Fm 
หาย
 
ให้เ
Db 
จ้าได้ฮู้สึกคือ
Eb 
อ้าย 
 
ยามเขา
Ab 
ถิ่มไป 
 
 
Eb 

 
เขาเอาใ
Ab 
จดีบ่ 
 
เขาดู
Cm 
แลเจ้าดีบ่
 
แล้วอ้ายจำเ
Fm 
ป็นต้องฮู้บ่
 
บ่แ
Ab 
ม่นคึดต่อ 
 
บ่ไ
Cm 
ด้สิมาง้อให้กลั
Fm 
บมา

 
แค่คิด
Db 
ว่าก่อนจาก 
 
อยากฝ
Eb 
ากคำเว้า
 
ก่อนที่
Cm 
เจ้าสิฮักเขาเบิ
Fm 
ดใจ
 
เป็น
Db 
คำอวยพรจากอ้าย 
 
Eb 
นนี้

INSTRU | Ab Cm | Fm | Ab Cm | Fm |
INSTRU | Db Eb | Cm Fm | Db Eb | Ab | Eb |

 
โชคดีเ
Ab 
ด้อ 
 
ขอให้ฮักเธอ
Fm 
ฮ้าง
 
ให้ชีวิตเจ้า
Db 
พัง 
 
ให้คนซังเจ้าห
Eb 
ลาย
 
ฮ้ายกวด
Ab 
หนี 
 
ดีกวด
Fm 
ใส่
 
ความเจ็บอย่า
Db 
ได้ 
 
แต่ความไข้ให้หลั่งโ
Eb 
ฮม
 
นอนห
Db 
ลับ 
 
ขอให้ได้เงินห
Eb 
มื่น
 
นอน
Cm 
ตื่น 
 
ขอให้เงินหมื่น
Fm 
หาย
 
ให้เ
Db 
จ้าได้ฮู้สึกคืออ้าย 
 
แหน่เ
Eb 
ด้อ..

 
โชคดีเ
Ab 
ด้อ 
 
ขอให้ฮักเธอ
Fm 
ฮ้าง
 
ให้ชีวิตเจ้า
Db 
พัง 
 
ให้คนซังเจ้าห
Eb 
ลาย
 
ฮ้ายกวด
Ab 
หนี 
 
ดีกวด
Fm 
ใส่
 
ความเจ็บอย่า
Db 
ได้ 
 
แต่ความไข้ให้หลั่งโ
Eb 
ฮม
 
นอนห
Db 
ลับ 
 
ขอให้ได้เงินห
Eb 
มื่น
 
นอน
Cm 
ตื่น 
 
ขอให้เงินหมื่น
Fm 
หาย
 
ให้เ
Db 
จ้าได้ฮู้สึกคือ
Eb 
อ้าย 
 
ยามเขา
Ab 
ถิ่มไป

 
และขอให้เ
Db 
จ้าได้ฮู้สึกคือ
Eb 
อ้าย 
 
ยามเขาถิ่
Ab 
มไป

INSTRU | E Gb | Ab |


อ้ายต้องดีใจบ่ อ้ายต้องยินดีนำบ่
กับความฮักของเจ้า
มื้อนี้เจ้ากอดเขา อ้ายนั่งกอดความเหงา
กินข้าวกับน้ำตา

ภาวนาให้แต่ละมื้อมันเบิดไป
จั่งใด๋กะได้ให้ใจบ่ต้องเศร้า
อยากลืมเจ้า ผู้สาวเก่าที่ถิ่มเฮามื้อวาน

โชคดีเด้อ ขอให้ฮักเธอฮ้าง
ให้ชีวิตเจ้าพัง ให้คนซังเจ้าหลาย
ฮ้ายกวดหนี ดีกวดใส่
ความเจ็บอย่าได้ แต่ความไข้ให้หลั่งโฮม
นอนหลับ ขอให้ได้เงินหมื่น
นอนตื่น ขอให้เงินหมื่นหาย
ให้เจ้าได้ฮู้สึกคืออ้าย ยามเขาถิ่มไป

เขาเอาใจดีบ่ เขาดูแลเจ้าดีบ่
แล้วอ้ายจำเป็นต้องฮู้บ่
บ่แม่นคึดต่อ บ่ได้สิมาง้อให้กลับมา

แค่คิดว่าก่อนจาก อยากฝากคำเว้า
ก่อนที่เจ้าสิฮักเขาเบิดใจ
เป็นคำอวยพรจากอ้าย คนนี้

( ดนตรี )

โชคดีเด้อ ขอให้ฮักเธอฮ้าง
ให้ชีวิตเจ้าพัง ให้คนซังเจ้าหลาย
ฮ้ายกวดหนี ดีกวดใส่
ความเจ็บอย่าได้ แต่ความไข้ให้หลั่งโฮม
นอนหลับ ขอให้ได้เงินหมื่น
นอนตื่น ขอให้เงินหมื่นหาย
ให้เจ้าได้ฮู้สึกคืออ้าย แหน่เด้อ..

โชคดีเด้อ ขอให้ฮักเธอฮ้าง
ให้ชีวิตเจ้าพัง ให้คนซังเจ้าหลาย
ฮ้ายกวดหนี ดีกวดใส่
ความเจ็บอย่าได้ แต่ความไข้ให้หลั่งโฮม
นอนหลับ ขอให้ได้เงินหมื่น
นอนตื่น ขอให้เงินหมื่นหาย
ให้เจ้าได้ฮู้สึกคืออ้าย ยามเขาถิ่มไป

และขอให้เจ้าได้ฮู้สึกคืออ้าย ยามเขาถิ่มไป


รูปภาพคอร์ด โชคดีเด้อ – เม้ก อภิสิทธิ์

คอร์ดเพลง โชคดีเด้อ - เม้ก อภิสิทธิ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โชคดีเด้อ (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : เจซี่ กีต้าร์
เรียบเรียง : Mind Mint
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend