คอร์ดเพลง เขาบ่ได้มีใจ (เขาแค่มีเน็ต) กวาง ดวงฤทัย feat. เม้ก อภิสิทธิ์

  
Text   


INTRO | D | C#m | Bm | E |
INTRO | D | C#m | Bm | E | E |

 
เผ
D 
ลอมีใจ 
 
ทอ
E 
นั้นสั้นบ้อ
 
เข้ามา
C#m 
ตอบแชทกัน
F#m 
สูมื้อ
D 
ถ้าบักโดน 
 
E 
ป็นชั่วโมง
 
เธอมา
C#m 
ตอบคำเดียว
F#m 
ว่าอื้อ
D 
หรือว่าเฮาแค่ค
E 
นแก้เหงา
 
เวลาที่
C#m 
เขาบ่อยู่
F#m 
สื่อๆ
 
ส่ำนี้บ่
Bm 
หือ 
 
หรือว่
E 
าจั่งได๋

 
คนใน
C#m 
แชทมันพ่าย 
 
คนใ
F#m 
นใจ
 
คนฮักเ
C#m 
ดียวคือเฮา 
 
แพ้คนห
F#m 
ลายใจ
 
บ่ได้คิดห
D 
ยังเซาให้ความหวังกันจั
E 
กเทื่อ

 
เขาบ่ได้มีใ
A 
จเขาแค่มีเ
E 
น็ต
 
คุยกับเฮาเ
F#m 
สร็จเขาคุยกับ
C#m 
ผู้อื่น
 
หมู่ในเ
D 
ฟสของเขามีเป็น
C#m 
ร้อยพันหมื่น
 
เขาแค่
Bm 
ฝืนมาตอบแชต
E 
กัน
 
เฮามันสำ
A 
คัญ 
 
คือแบตสำร
E 
อง
 
มีค่าส่ำ
F#m 
ได๋แค่สำรอง
C#m 
อยู่ดี
 
โตจ
D 
ริงคือโตจริง 
 
เฮาบ่มี
C#m 
สิทธิ์แทนที่
 
กะเขาสำ
Bm 
คัญอีห
E 
ลี 
 
ถึงบ่มีเ
A 
ฮา

INSTRU | D | C#m | Bm | E |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |

 
คนใน
C#m 
แชทมันพ่าย 
 
คนใ
F#m 
นใจ
 
คนฮักเ
C#m 
ดียวคือเฮา 
 
แพ้คนห
F#m 
ลายใจ
 
บ่ได้คิดห
D 
ยังเซาให้ความหวังกันจั
E 
กเทื่อ

 
เขาบ่ได้มีใ
A 
จเขาแค่มีเ
E 
น็ต
 
คุยกับเฮาเ
F#m 
สร็จเขาคุยกับ
C#m 
ผู้อื่น
 
หมู่ในเ
D 
ฟสของเขามีเป็น
C#m 
ร้อยพันหมื่น
 
เขาแค่
Bm 
ฝืนมาตอบแชต
E 
กัน
 
เฮามันสำ
A 
คัญ 
 
คือแบตสำร
E 
อง
 
มีค่าส่ำ
F#m 
ได๋แค่สำรอง
C#m 
อยู่ดี
 
โตจ
D 
ริงคือโตจริง 
 
เฮาบ่มี
C#m 
สิทธิ์แทนที่
 
กะเขาสำ
Bm 
คัญอีห
E 
ลี 
 
ถึงบ่มีเ
A 
ฮา

D 
  กะฮู้ดีแก่ใจ 
 
สิบ่ตอบแชทไป
E 
  ห้ามฝนให้ตกห้ามน้ำให้ท่วมห้ามไฟให้ลุก
 
  
F#m 
ยังง่าย 
 
กว่าห้า
D 
มใจ 
 
ให้
E 
ฮัก

 
เขาบ่ได้มีใ
A 
จเขาแค่มีเ
E 
น็ต
 
คุยกับเฮาเ
F#m 
สร็จเขาคุยกับ
C#m 
ผู้อื่น
 
หมู่ในเ
D 
ฟสของเขามีเป็น
C#m 
ร้อยพันหมื่น
 
เขาแค่
Bm 
ฝืนมาตอบแชต
E 
กัน

 
เฮามันสำ
A 
คัญ 
 
คือแบตสำร
E 
อง
 
มีค่าส่ำ
F#m 
ได๋แค่สำรอง
C#m 
อยู่ดี
 
โตจ
D 
ริงคือโตจริง 
 
เฮาบ่มี
C#m 
สิทธิ์แทนที่
 
กะเขาสำ
Bm 
คัญอีห
E 
ลี 
 
ถึงบ่มีเ
A 
ฮา

 
เขาเเค่มี
Bm 
เน็ตส่ำ
E 
นี้.. เขาบ่ได้มีใจ

OUTRO | D | C#m | Bm | E | A |


เผลอมีใจ ทอนั้นสั้นบ้อ
เข้ามาตอบแชทกันสูมื้อ
ถ้าบักโดน เป็นชั่วโมง
เธอมาตอบคำเดียวว่าอื้อ
หรือว่าเฮาแค่คนแก้เหงา
เวลาที่เขาบ่อยู่สื่อๆ
ส่ำนี้บ่หือ หรือว่าจั่งได๋

คนในแชทมันพ่าย คนในใจ
คนฮักเดียวคือเฮา แพ้คนหลายใจ
บ่ได้คิดหยังเซาให้ความหวังกันจักเทื่อ

เขาบ่ได้มีใจเขาแค่มีเน็ต
คุยกับเฮาเสร็จเขาคุยกับผู้อื่น
หมู่ในเฟสของเขามีเป็นร้อยพันหมื่น
เขาแค่ฝืนมาตอบแชตกัน
เฮามันสำคัญ คือแบตสำรอง
มีค่าส่ำได๋แค่สำรองอยู่ดี
โตจริงคือโตจริง เฮาบ่มีสิทธิ์แทนที่
กะเขาสำคัญอีหลี ถึงบ่มีเฮา

( ดนตรี )

คนในแชทมันพ่าย คนในใจ
คนฮักเดียวคือเฮา แพ้คนหลายใจ
บ่ได้คิดหยังเซาให้ความหวังกันจักเทื่อ

เขาบ่ได้มีใจเขาแค่มีเน็ต
คุยกับเฮาเสร็จเขาคุยกับผู้อื่น
หมู่ในเฟสของเขามีเป็นร้อยพันหมื่น
เขาแค่ฝืนมาตอบแชตกัน
เฮามันสำคัญ คือแบตสำรอง
มีค่าส่ำได๋แค่สำรองอยู่ดี
โตจริงคือโตจริง เฮาบ่มีสิทธิ์แทนที่
กะเขาสำคัญอีหลี ถึงบ่มีเฮา

กะฮู้ดีแก่ใจ สิบ่ตอบแชทไป
ห้ามฝนให้ตกห้ามน้ำให้ท่วมห้ามไฟให้ลุก
ยังง่าย กว่าห้ามใจ ให้ฮัก

เขาบ่ได้มีใจเขาแค่มีเน็ต
คุยกับเฮาเสร็จเขาคุยกับผู้อื่น
หมู่ในเฟสของเขามีเป็นร้อยพันหมื่น
เขาแค่ฝืนมาตอบแชตกัน

เฮามันสำคัญ คือแบตสำรอง
มีค่าส่ำได๋แค่สำรองอยู่ดี
โตจริงคือโตจริง เฮาบ่มีสิทธิ์แทนที่
กะเขาสำคัญอีหลี ถึงบ่มีเฮา

เขาเเค่มีเน็ตส่ำนี้..เขาบ่ได้มีใจ

มิวสิควิดีโอ เขาบ่ได้มีใจ (เขาแค่มีเน็ต) กวาง ดวงฤทัย feat. เม้ก อภิสิทธิ์

เพลง : เขาบ่ได้มีใจ (เขาแค่มีเน็ต)
ศิลปิน : กวาง ดวงฤทัย feat. เม้ก อภิสิทธิ์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend