หน้าแรก » ใบปอ รัตติยา » คอร์ดเพลง บ่น่าเสียเวลา – ใบปอ รัตติยา

คอร์ดเพลง บ่น่าเสียเวลา – ใบปอ รัตติยา

คอร์ดเพลง : บ่น่าเสียเวลา ใบปอ รัตติยา

คอร์ดเพลง บ่น่าเสียเวลา - ใบปอ รัตติยา

เพลง :

ศิลปิน : ใบปอ รัตติยา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สาเกต

คอร์ดทั้งหมด : Am,G,F,Em,Dm


INTRO | Am G | F G | ( 2 Times )

Am 
  คงเป็นได้
แค่ของเก่า
 
  ในเมื่อเ
ขาบ่เอาเฮาแ
ล้ว
Am 
  คงสิได้
อยู่หางแถว
 
  ถ้าเขาบ่ใ
ห้เป็นคนของ
ใจ

Am 
  กะบ่ฮู้สิ
ฝืนเฮ็ดหยัง
 
  ลำ
พังกะบ่เห็นไ
ผตาย
 
  
ยังอยู่ได้ 
 
ยังหายใ
จอยู่

 
บ่น่าไปเสียเว
ลา
 
ให้คนชาติห
มาเห็นค่าเฮา
Am 
ส่ำของตาย
 
เห็นเ
ฮาเป็นอื่นไ
ปได้
 
เจ็บเกือบข
าดใจลงหม่องนี้
 
ตอนเเรกคื
อฮัก 
 
กะ
ฮักกันอยู่
Am 
ดีๆ
 
เมิดโปรแล้ว
Dm 
ตี้ 
 
จั่ง
ใด๋คือมาเปลี่ย
นไป

Am 
  เอาเฮาไปเสี่ยงไว้ไส
 
  คือจั่งก
ล้ามาตีท้ายครัว
 
  เฮากะ
คิดว่าโตเป็นผัว
 
  แต่โตคือ
ชั่วเเล่นไปนำเขา 
 
โอยย..
 
  เอา
Em 
หยังเฮ็ดใจให้ถา
มแน่

INSTRU | C G/B | Am G | F | G |
INSTRU | C G/B | Am G | F | G |

 
บ่น่าไปเสียเว
ลา
 
ให้คนชาติห
มาเห็นค่าเฮา
Am 
ส่ำของตาย
 
เห็นเ
ฮาเป็นอื่นไ
ปได้
 
เจ็บเกือบข
าดใจลงหม่องนี้
 
ตอนเเรกคื
อฮัก 
 
กะ
ฮักกันอยู่
Am 
ดีๆ
 
เมิดโปรแล้ว
Dm 
ตี้ 
 
จั่ง
ใด๋คือมาเปลี่ย
นไป

Am 
  เอาเฮาไปเสี่ยงไว้ไส
 
  คือจั่งก
ล้ามาตีท้ายครัว
 
  เฮากะ
คิดว่าโตเป็นผัว
 
  แต่โตคือ
ชั่วเเล่นไปนำเขา 
 
โอยย..
 
เอา
Em 
หยังเฮ็ดใจให้ถา
มแน่ 
 
 
 

 
บ่น่าไปเสียเว
ลา
 
ให้คนชาติห
มาเห็นค่าเฮา
Bm 
ส่ำของตาย
 
เห็นเ
ฮาเป็นอื่นไ
ปได้
 
เจ็บเกือบข
าดใจลงหม่องนี้
 
ตอนเเรกคื
อฮัก 
 
กะ
A/C# 
ฮักกันอยู่
Bm 
ดีๆ 
 
 
 
เมิดโปรแล้ว
ตี้ 
 
จั่ง
ใด๋คือมาเปลี่ย
นไป

 
บ่น่าไปเสียเว
ลา
 
ให้คนชาติห
มาเห็นค่าเฮา
Bm 
ส่ำของตาย
 
เห็นเ
ฮาเป็นอื่นไ
ปได้
 
เจ็บเกือบข
าดใจลงหม่องนี้
 
ตอนเเรกคือ
ฮัก 
 
กะ
ฮักกันอ
Bm 
ยู่ดีๆ
 
เมิดโปรแล้ว
Em 
ตี้ 
 
จั่งใ
ด๋คือมาเปลี่ย
นไป

 
เมิดโปรแล้ว
Em 
ตี้ 
 
จั่งใ
ด๋คือถิ่มกันไ
ปง่ายๆ

OUTRO | D A/C# | Bm A | G Gm | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่น่าเสียเวลา


คงเป็นได้แค่ของเก่า
ในเมื่อเขาบ่เอาเฮาแล้ว
คงสิได้อยู่หางแถว
ถ้าเขาบ่ให้เป็นคนของใจ

กะบ่ฮู้สิฝืนเฮ็ดหยัง
ลำพังกะบ่เห็นไผตาย
ยังอยู่ได้ ยังหายใจอยู่

บ่น่าไปเสียเวลา
ให้คนชาติหมาเห็นค่าเฮาส่ำของตาย
เห็นเฮาเป็นอื่นไปได้
เจ็บเกือบขาดใจลงหม่องนี้
ตอนเเรกคือฮัก กะฮักกันอยู่ดีๆ
เมิดโปรแล้วตี้ จั่งใด๋คือมาเปลี่ยนไป

เอาเฮาไปเสี่ยงไว้ไส
คือจั่งกล้ามาตีท้ายครัว
เฮากะคิดว่าโตเป็นผัว
แต่โตคือชั่วเเล่นไปนำเขา โอยย..
เอาหยังเฮ็ดใจให้ถามแน่

( ดนตรี )

บ่น่าไปเสียเวลา
ให้คนชาติหมาเห็นค่าเฮาส่ำของตาย
เห็นเฮาเป็นอื่นไปได้
เจ็บเกือบขาดใจลงหม่องนี้
ตอนเเรกคือฮัก กะฮักกันอยู่ดีๆ
เมิดโปรแล้วตี้ จั่งใด๋คือมาเปลี่ยนไป

เอาเฮาไปเสี่ยงไว้ไส
คือจั่งกล้ามาตีท้ายครัว
เฮากะคิดว่าโตเป็นผัว
แต่โตคือชั่วเเล่นไปนำเขา โอยย..
เอาหยังเฮ็ดใจให้ถามแน่

บ่น่าไปเสียเวลา
ให้คนชาติหมาเห็นค่าเฮาส่ำของตาย
เห็นเฮาเป็นอื่นไปได้
เจ็บเกือบขาดใจลงหม่องนี้
ตอนเเรกคือฮัก กะฮักกันอยู่ดีๆ
เมิดโปรแล้วตี้ จั่งใด๋คือมาเปลี่ยนไป

บ่น่าไปเสียเวลา
ให้คนชาติหมาเห็นค่าเฮาส่ำของตาย
เห็นเฮาเป็นอื่นไปได้
เจ็บเกือบขาดใจลงหม่องนี้
ตอนเเรกคือฮัก กะฮักกันอยู่ดีๆ
เมิดโปรแล้วตี้ จั่งใด๋คือมาเปลี่ยนไป

เมิดโปรแล้วตี้ จั่งใด๋คือถิ่มกันไปง่ายๆ

มิวสิควิดีโอ บ่น่าเสียเวลา ใบปอ รัตติยา

เพลง บ่น่าเสียเวลา
ศิลปิน : ใบปอ รัตติยา
เรียบเรียง : สายฟ้า สวัสดิ์ประภา
ติดต่องาน : 091-1157453

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา