คอร์ดเพลง บ่แม่นของเล่น – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

  
Text   

INTRO | C#m B | A E | F#m G#m | C#m |

 
ลูกผู้
C#m 
หญิงฮักจ
B 
ริง 
 
เลยเจ็บ
C#m 
จริง
 
บ่แม่น
A 
ดิน 
 
บ่แม่น
B 
หิน 
 
บ่แม่น
C#m 
ทราย
 
บ่แม่นเห
A 
ล็ก 
 
บ่แม่น
B 
ปูน 
 
บ่แม่
C#m 
นไม้
 
ก้อนหัว
A 
ใจ 
 
ก้อนห
B 
นึ่ง 
 
 
C#m 
เด้นี้

 
เป็นผู้
C#m 
ชาย 
 
ฮักง่
B 
าย 
 
กะไป
C#m 
ง่าย
 
มักทำล
A 
าย 
 
ใจ
B 
คน 
 
ที่อ่อน
E 
แอ
 
โดยเฉ
A 
พาะที่เขาเ
B 
อิ้นว่าเพศ
C#m 
แม่
 
บ่ดู
A 
แล 
 
แล้วยังเ
B 
ฮ็ดให้เจ็
C#m 
บใจ

 
* ใจผู้ห
A 
ญิงขั้นได้ฮักมันกะ
B 
ฮักเบิ่ดคิง
 
อย่าเอ
C#m 
าไปเฮ็ดเล่น
 
น้องกะ
A 
คนเป็นเป็น 
 
บ่แ
B 
ม่นของเล่นผู้
E 
ใด๋
 
อ้ายอย่าเ
A 
ฮ็ดซั่วซั่ว 
 
 
B 
ฮักไปทั่ว 
 
อย่า
G#m 
เอาแต่ความมั
C#m 
กง่าย
 
ลมห
A 
ายใจ 
 
บ่ไ
B 
ด้มีไว้เพื่
C#m 
อเจ็บ

INSTRU | A B | C#m | F#m B | G# |
INSTRU | A B | G#m C#m | A | B |

 
ลูกผู้
C#m 
หญิงฮักจ
B 
ริงเลยเจ็บ
C#m 
จริง
 
และทุกทุก
A 
สิ่ง 
 
ที่ผู้ห
B 
ญิงเขาใ
C#m 
ห้ได้
 
คือความ
A 
ฮัก 
 
การดู
B 
แล 
 
และห่ว
C#m 
งใย
 
กลับถูกทำ
F#m 
ลาย 
 
จากใจ
B 
คนบ่ฮั
C#m 
กจริง

( *, * )

 
ลมห
A 
ายใจ 
 
บ่ไ
B 
ด้มีไว้…เพื่
C#m 
อเจ็บ..

เนื้อเพลง
ลูกผู้หญิงฮักจริง เลยเจ็บจริง
บ่แม่นดิน บ่แม่นหิน บ่แม่นทราย
บ่แม่นเหล็ก บ่แม่นปูน บ่แม่นไม้
ก้อนหัวใจ ก้อนหนึ่ง เด้นี้
เป็นผู้ชาย ฮักง่าย กะไปง่าย
มักทำลาย ใจคน ที่อ่อนแอ
โดยเฉพาะที่เขาเอิ้นว่าเพศแม่
บ่ดูแล แล้วยังเฮ็ดให้เจ็บใจ

*ใจผู้หญิงขั้นได้ฮักมันกะฮักเบิ่ดคิงอย่าเอาไปเฮ็ดเล่น
น้องกะคนเป็นเป็น บ่แม่นของเล่นผู้ใด๋
อ้ายอย่าเฮ็ดซั่วซั่ว ฮักไปทั่ว อย่าเอาแต่ความมักง่าย
ลมหายใจบ่ได้มีไว้เพื่อเจ็บ

ลูกผู้หญิงฮักจริงเลยเจ็บจริง
และทุกทุกสิ่งที่ผู้หญิงเขาให้ได้
คือความฮัก การดูแล และห่วงใย
กลับถูกทำลายจากใจคนบ่ฮักจริง
เพลง บ่แม่นของเล่น
ศิลปิน ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์
คำร้อง/ทำนอง แจ็ค ลูกอีสาน
กีตาร์/เบส กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง อ.โอ๋ บุรีรัมย์ (GM Studio)
สังกัดค่าย บังเอิญ มิวสิค
ติดต่องานจ้างได้ที่ โทร.085 457 5400
คอร์ดเพลง บ่แม่นของเล่น - ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend