คอร์ดเพลง ยืนยันคำเก่า – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ x แจ็ค ลูกอีสาน

  
Text   

INTRO | Bm | G F#m | Bm |
INTRO | A F#m Bm | A F#m Bm |

 
ฟ้า
Bm 
ถล่มดินทะลาย
 
ยุค
F#m 
สมัยต่อให้เปลี่ยน
 
น้ำทะ
G 
เล 
 
สิเหือดแห้ง
 
นกอี
Em 
แฮ่งจนอดตาย
 
หัวใจกะบ่เคยเปลี่ยน
 

 
จาก
Bm 
คำว่าคึดฮอด
 
ยังคึด
F#m 
ฮอดทุกเรื่องราว
 
ตั้งแต่
G 
มื้อที่สองเฮา
 
หมั่นหมาย
Em 
กันด้วย
F#m 
คำสัญ
Bm 
ญา

 
ลูบ
Bm 
ผมนอนหนุนตัก
 
ไออุ่น
G 
ฮัก 
 
 
A 
ยัง 
 
บ่
Bm 
ซา
 
แก้มน้
G 
องที่เคยหอม
 
อ้อมแขน
Em 
อ้าย.. 
 
 
F#m 
ที่ 
 
เคย
Bm 
กอด 
 
ยังคึด
Em 
ฮอดอ้า
F#m 
ยอยู่บ่
Bm 
เซา.. 

 
ยังยืนยันคำเ
G 
ก่า
 
ทุกอ
A 
ย่างยังเป็นคื
F#m 
อเก่า
 
ทั้ง
Em 
ที่ฮู้ 
 
ว่าอ้
A 
ายมีคนใหม่แ
D 
ล้ว
 
จักสิเฮ็ดแนวใด๋คือว่า
 
Em 
ยังฮัก
F#m 
อ้ายคือเ
G 
ก่า
 
ถึงเฮาสิมี
F#m 
น้ำตา กะอย่าตั๋ว คนมัน
Em 
ซั่ว
 
เต็มใจ
F#m 
เจ็บกะอย่าหัวมัน
Bm 
เถาะ
 
เต็มใจ
F#7 
เจ็บกะอย่าหัวมั
Bm 
นเถาะ

INSTRU | G F#7 | Bm | G F#7 |
INSTRU | Bm Em F#m | Bm |

 
มาเด้อขวัญ
Bm 
เอย 
 
ไปลี้อยู่
A 
ไส
 
กะมาเด้อขวัญ
G 
มา 
 
ไปลี้อยู่ท่งพง
F#7 
ภัย
 
หลงไปอยู่ผีป่า
Em 
ช้า 
 
ก็มาน่ะขวั
F#m 
ญน่ะ
 
กลับมาเด้อขวัญ
Bm 
เอย.. 
 
 
A 
 
G 
ป็นหยังต้องไปฮัก
F#7 
เขา
 
ทั้ง ๆ ที่เป็นแฟน
Bm 
เก่า คนที่ห่วงเจ้าก
A 
ะมี
 
คือบ่ตี่ตาเบิ่ง
G 
แน่ 
 
เป็นหยังบ่มักคนแ
F#7 
คร์เจ้า
 
ฮะโอ๊ะ ฮะโอโอ้โอ.. โอ้หนอ..
 

INSTRU | Bm A | G F#7 | ( 2 Times )

G 
ยังยืนยันคำเก่า
 
ทุกอ
A 
ย่างยังเป็นคื
F#m 
อเก่า
 
ทั้ง
Em 
ที่ฮู้ 
 
ว่าอ้
A 
ายมีคนใหม่แ
D 
ล้ว
 
จักสิเฮ็ดแนวใด๋คือว่า
 
Em 
ยังฮัก
F#m 
อ้ายคือเ
G 
ก่า
 
ถึงเฮาสิมี
F#m 
น้ำตา กะอย่าตั๋ว คนมัน
Em 
ซั่ว
 
เต็มใจ
F#m 
เจ็บกะอย่าหัวมัน
Bm 
เถาะ
 
เต็มใจ
F#7 
เจ็บกะอย่าหัวมั
Bm 
นเถาะ

OUTRO | G | Em F#7 | G F#7 |
OUTRO | Em F#m Bm | Em F#m Bm |


ฟ้าถล่มดินทะลาย
ยุคสมัยต่อให้เปลี่ยน
น้ำทะเล สิเหือดแห้ง
นกอีแฮ่งจนอดตาย
หัวใจกะบ่เคยเปลี่ยน

จากคำว่าคึดฮอด
ยังคึดฮอดทุกเรื่องราว
ตั้งแต่มื้อที่สองเฮา
หมั่นหมายกันด้วยคำสัญญา

ลูบผมนอนหนุนตัก
ไออุ่นฮัก ยัง บ่ซา
แก้มน้องที่เคยหอม
อ้อมแขนอ้าย.. ที่เคยกอด 
ยังคึดฮอดอ้ายอยู่บ่เซา.. 

ยังยืนยันคำเก่า
ทุกอย่างยังเป็นคือเก่า
ทั้งที่ฮู้ ว่าอ้ายมีคนใหม่แล้ว
จักสิเฮ็ดแนวใด๋คือว่า
ยังฮักอ้ายคือเก่า
ถึงเฮาสิมีน้ำตา กะอย่าตั๋ว คนมันซั่ว
เต็มใจเจ็บกะอย่าหัวมันเถาะ
เต็มใจเจ็บกะอย่าหัวมันเถาะ

( ดนตรี )

มาเด้อขวัญเอย ไปลี้อยู่ไส
กะมาเด้อขวัญมา ไปลี้อยู่ท่งพงภัย
หลงไปอยู่ผีป่าช้า ก็มาน่ะขวัญน่ะ
กลับมาเด้อขวัญเอย..
เป็นหยังต้องไปฮักเขา
ทั้ง ๆ ที่เป็นแฟนเก่า คนที่ห่วงเจ้ากะมี
คือบ่ตี่ตาเบิ่งแน่ เป็นหยังบ่มักคนแคร์เจ้า
ฮะโอ๊ะ ฮะโอโอ้โอ.. โอ้หนอ..

( ดนตรี )

ยังยืนยันคำเก่า
ทุกอย่างยังเป็นคือเก่า
ทั้งที่ฮู้ ว่าอ้ายมีคนใหม่แล้ว
จักสิเฮ็ดแนวใด๋คือว่า
ยังฮักอ้ายคือเก่า
ถึงเฮาสิมีน้ำตา กะอย่าตั๋ว คนมันซั่ว
เต็มใจเจ็บกะอย่าหัวมันเถาะ
เต็มใจเจ็บกะอย่าหัวมันเถาะ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ยืนยันคำเก่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน/ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง Tel : 0629491163
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend