คอร์ดเพลง ถามใจ – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ & Night tingle

  
Text   

คอร์ดเพลง ถามใจ ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

คอร์ดเพลง ถามใจ

ศิลปิน : ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

ศิลปิน : Night tingle

แนวเพลง : #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง ถามใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ถามใจ - ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ - Night tingle
คอร์ด ถามใจ

INTRO | Em D | Em |
INTRO | Em D | C |

 
สิเฮ้ดจั่ง
Em 
ได๋..เมื่อฮู้ว่าอ้
D 
ายไปมี
Em 
เขา
 
สิเฮ้ดจั่ง
Em 
ได๋ 
 
เมื่อฮักของเ
D 
ฮาเป็นไปบ่
C 
ได้
 
สิให้น้อง
Em 
ฮ้อง 
 
ร้องไห้ฟูมฟ
D 
ายซักแค่
Em 
ไหน
 
เจ็บช้ำรู้ไ
Em 
หม 
 
ว่าน้องเสีย
D 
ใจ 
 
เมื่
C 
ออ้าย
 
มีฮั
G 
กใหม่ 
 
สะใจ
C 
บ่ 
 
ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือ
D 
บตาย..

 
มีใจให้เ
G 
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
D 
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
D 
นมา
 
ทุ่มเทความ
G 
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
D 
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
D 
งมี 
 
ให้
G 
อ้าย…

 
จะไม่รับ
Em 
รู้ว่าเขาและอ้
D 
ายรักกันแค่
Em 
ไหน
 
แต่ฮู้เอา
Em 
ไว้ว่าน้องเสี
D 
ยใจ 
 
เมื่
C 
ออ้าย
 
มีฮั
G 
กใหม่ 
 
สะใจ
C 
บ่ 
 
ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือ
D 
บตาย

 
มีใจให้เ
G 
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
D 
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
D 
นมา
 
ทุ่มเทความ
G 
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
D 
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
D 
งมี 
 
ให้
G 
อ้าย…

INSTRU | Em | G | C | D |
INSTRU | Em | G | C | D | G |

 
มีใจให้เ
G 
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
D 
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
D 
นมา
 
ทุ่มเทความ
G 
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
D 
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
D 
งมี

 
มีใจให้เ
G 
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
D 
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
D 
นมา
 
ทุ่มเทความ
G 
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
D 
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
D 
งมี

 
โอ โอ้ โ
G 
อ้ย เจ็บเด หั
D 
วใจ
 
พ้อผู้ใ
Em 
หม่ ถิ่มน้อง ไว้ผู้เ
D 
ดียว
 
โอ โฮ โ
G 
ฮ้ย คือเฮ้ด แน
D 
วนี้
 
หรือควา
Em 
มดี 
 
น้องบ่มี
D 
ค่า

 
โอ โอ้ โ
G 
อ้ย เจ็บเด หั
D 
วใจ
 
พ้อผู้ใ
Em 
หม่ ถิ่มน้อง ไว้ผู้เ
D 
ดียว
 
โอ โฮ โ
G 
ฮ้ย คือเฮ้ด แน
D 
วนี้
 
หรือคว
Em 
ามดี 
 
น้องบ่มี
D 
ค่า.. 
 
กั
G 
บอ้าย..เนื้อเพลง ถามใจ
สิเฮ้ดจั่งได๋..เมื่อฮู้ว่าอ้ายไปมีเขา
สิเฮ้ดจั่งได๋ เมื่อฮักของเฮาเป็นไปบ่ได้
สิให้น้องฮ้อง ร้องไห้ฟูมฟายซักแค่ไหน
เจ็บช้ำรู้ไหม ว่าน้องเสียใจ เมื่ออ้าย
มีฮักใหม่ สะใจบ่ ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือบตาย

* มีใจให้เขาเมื่อไหร่ ไม่รู้เลย
อยากถามว่าอ้ายเคยฮักกันบ่ ที่ผ่านมา
ทุ่มเทความฮัก เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับมา
แต่แล้วน้ำตา ตอบแทนความฮักที่น้องมี (ให้อ้าย…)

จะไม่รับรู้ว่าเขาและอ้ายรักกันแค่ไหน
แต่ฮู้เอาไว้ว่าน้องเสียใจ เมื่ออ้าย
มีฮักใหม่ สะใจบ่ ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือบตาย

( * , * , * )

** โอ โอ้ โอ้ย เจ็บเด หัวใจ
พ้อผู้ใหม่ ถิ่มน้อง ไว้ผู้เดียว
โอ โฮ โฮ้ย คือเฮ้ดแนวนี้
หรือความดี น้องบ่มีค่า (กับอ้าย)

( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ถามใจ
เพลง ถามใจ (คอร์ด)
ศิลปิน ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์&Night tingle
คำร้อง/ทำนอง อภิวัฒน์ บุญเอนก
เรียบเรียง สุเทพ หะขุนทด/อภิวัฒน์ บุญเอนก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend