หน้าแรก » Night Tingle » คอร์ดเพลง ถามใจ – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ & Night tingle

คอร์ดเพลง ถามใจ – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ & Night tingle

คอร์ดเพลง ถามใจ ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

คอร์ดเพลง ถามใจ

ศิลปิน : ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

ศิลปิน : Night tingle

แนวเพลง : #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง ถามใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ถามใจ - ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ - Night tingle
คอร์ด ถามใจ

INTRO | Em D | Em |
INTRO | Em D | C |

 
สิเฮ้ดจั่ง
Em 
ได๋..เมื่อฮู้ว่าอ้
ายไปมี
Em 
เขา
 
สิเฮ้ดจั่ง
Em 
ได๋ 
 
เมื่อฮักของเ
ฮาเป็นไปบ่
ได้
 
สิให้น้อง
Em 
ฮ้อง 
 
ร้องไห้ฟูมฟ
ายซักแค่
Em 
ไหน
 
เจ็บช้ำรู้ไ
Em 
หม 
 
ว่าน้องเสีย
ใจ 
 
เมื่
ออ้าย
 
มีฮั
กใหม่ 
 
สะใจ
บ่ 
 
ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือ
บตาย..

 
มีใจให้เ
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
นมา
 
ทุ่มเทความ
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
งมี 
 
ให้
อ้าย…

 
จะไม่รับ
Em 
รู้ว่าเขาและอ้
ายรักกันแค่
Em 
ไหน
 
แต่ฮู้เอา
Em 
ไว้ว่าน้องเสี
ยใจ 
 
เมื่
ออ้าย
 
มีฮั
กใหม่ 
 
สะใจ
บ่ 
 
ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือ
บตาย

 
มีใจให้เ
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
นมา
 
ทุ่มเทความ
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
งมี 
 
ให้
อ้าย…

INSTRU | Em | G | C | D |
INSTRU | Em | G | C | D | G |

 
มีใจให้เ
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
นมา
 
ทุ่มเทความ
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
งมี

 
มีใจให้เ
ขาเมื่อไหร่ 
 
ไม่รู้
เลย
 
อยากถามว่า
Em 
อ้ายเคยฮักกันบ่ 
 
ที่ผ่า
นมา
 
ทุ่มเทความ
ฮัก 
 
เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับ
มา
 
แต่แล้วน้ำ
Em 
ตา 
 
ตอบแทนความฮักที่น้อ
งมี

 
โอ โอ้ โ
อ้ย เจ็บเด หั
วใจ
 
พ้อผู้ใ
Em 
หม่ ถิ่มน้อง ไว้ผู้เ
ดียว
 
โอ โฮ โ
ฮ้ย คือเฮ้ด แน
วนี้
 
หรือควา
Em 
มดี 
 
น้องบ่มี
ค่า

 
โอ โอ้ โ
อ้ย เจ็บเด หั
วใจ
 
พ้อผู้ใ
Em 
หม่ ถิ่มน้อง ไว้ผู้เ
ดียว
 
โอ โฮ โ
ฮ้ย คือเฮ้ด แน
วนี้
 
หรือคว
Em 
ามดี 
 
น้องบ่มี
ค่า.. 
 
กั
บอ้าย..เนื้อเพลง ถามใจ
สิเฮ้ดจั่งได๋..เมื่อฮู้ว่าอ้ายไปมีเขา
สิเฮ้ดจั่งได๋ เมื่อฮักของเฮาเป็นไปบ่ได้
สิให้น้องฮ้อง ร้องไห้ฟูมฟายซักแค่ไหน
เจ็บช้ำรู้ไหม ว่าน้องเสียใจ เมื่ออ้าย
มีฮักใหม่ สะใจบ่ ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือบตาย

* มีใจให้เขาเมื่อไหร่ ไม่รู้เลย
อยากถามว่าอ้ายเคยฮักกันบ่ ที่ผ่านมา
ทุ่มเทความฮัก เพียงหวังได้ฮักอ้ายกลับมา
แต่แล้วน้ำตา ตอบแทนความฮักที่น้องมี (ให้อ้าย…)

จะไม่รับรู้ว่าเขาและอ้ายรักกันแค่ไหน
แต่ฮู้เอาไว้ว่าน้องเสียใจ เมื่ออ้าย
มีฮักใหม่ สะใจบ่ ที่เฮ็ดคนหนึ่งเกือบตาย

( * , * , * )

** โอ โอ้ โอ้ย เจ็บเด หัวใจ
พ้อผู้ใหม่ ถิ่มน้อง ไว้ผู้เดียว
โอ โฮ โฮ้ย คือเฮ้ดแนวนี้
หรือความดี น้องบ่มีค่า (กับอ้าย)

( ** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ ถามใจ
เพลง ถามใจ (คอร์ด)
ศิลปิน ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์&Night tingle
คำร้อง/ทำนอง อภิวัฒน์ บุญเอนก
เรียบเรียง สุเทพ หะขุนทด/อภิวัฒน์ บุญเอนก
 โฆษณา