คอร์ดเพลง ฮักเหมิดตัว ซั่วเหมิดใจ ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักเหมิดตัว ซั่วเหมิดใจ ศิลปิน ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Ab Bb Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Cm | Ab | Bb | Cm |

Cm 
ความภัก
Bb 
ดี 
 
ของ
Gm 
สตรีที่เอิ้นว่า
Cm 
เมีย
 
ถืกคน
Ab 
นอกมาเอาตีนเ
Bb 
ขี่ยเหยียบหมุ่น
Cm 
หัวใจ
 
กะ
Cm 
ให้เบิ่ด
Bb 
ตัว 
 
กะ
Gm 
ฮักเบิ่
Cm 
ดใจ
 
แต่เขา
Ab 
ตอบแทนหัว
Bb 
ใจด้วยการโ
Cm 
สทิ้ม

Cm 
ทำหน้า
Bb 
ที่ 
 
 
Gm 
ศรีภรร
Cm 
ยา
 
เป็นลูก
Ab 
ใภ้ที่ดีของ
Bb 
ย่า 
 
บ่เค
Cm 
ยหม่นหมอง
Cm 
ถืกสา
Bb 
มี 
 
เหยียบ
Gm 
ย่ำแบ่งใจเป็น
Cm 
สอง
 
แอบ
Ab 
อักคบโตสำ
Bb 
รองที่เอิ้
Cm 
นว่าชู้

 
บ่
Ab 
ได้เจ็บใจ 
 
ที่
Bb 
มึงเบิ่ดฮัก
 
แต่เจ็บ
Gm 
คักมึงบ่เคยฮัก
Cm 
ลูกบ้อ 
 
 
Ab 
แม่..อี
Bb 
พ่อไปอยู่
Cm 
ไส
 
ลำ
Ab 
พังโตกูกะบ่ไ
Bb 
ด้คิดหยัง 
 
แต่กู
Gm 
ซังมึงคือเฮ็ด
Cm 
กูได้
 
จากมื้อ
Ab 
นี้เป็นต้น
Bb 
ไปสิบักใส่
Cm 
หน้าแข้ง

 
เจ็บแค่ไ
Ab 
หนก็ฝืน
Bb 
ทน 
 
บ่อยากให้
Gm 
คนเอิ้นอีห
Cm 
น้าโง่
 
ยอมห
Ab 
ย่างออกมาทั้ง
Bb 
โต 
 
กับใจ
Cm 
พังๆ
 
เช็ดน้ำ
Ab 
ตาปัวหัว
Bb 
ใจ 
 
ยินดี
Gm 
ใช้คำว่าแม่
Cm 
ฮ้าง
 
สิบ่ขอ
Ab 
จำหยังจักอ
Bb 
ย่าง 
 
กับค
Cm 
นซั่วๆ

INSTRU | Ab Bb | Cm | ( 4 Times )

 
บ่
Ab 
ได้เจ็บใจ 
 
ที่
Bb 
มึงเบิ่ดฮัก
 
แต่เจ็บ
Gm 
คักมึงบ่เคยฮัก
Cm 
ลูกบ้อ 
 
 
Ab 
แม่..อี
Bb 
พ่อไปอยู่
Cm 
ไส
 
ลำ
Ab 
พังโตกูกะบ่ไ
Bb 
ด้คิดหยัง 
 
แต่กู
Gm 
ซังมึงคือเฮ็ด
Cm 
กูได้
 
จากมื้อ
Ab 
นี้เป็นต้น
Bb 
ไปสิบักใส่
Cm 
หน้าแข้ง

 
เจ็บแค่ไ
Ab 
หนก็ฝืน
Bb 
ทน 
 
บ่อยากให้
Gm 
คนเอิ้นอีห
Cm 
น้าโง่
 
ยอมห
Ab 
ย่างออกมาทั้ง
Bb 
โต 
 
กับใจ
Cm 
พังๆ
 
เช็ดน้ำ
Ab 
ตาปัวหัว
Bb 
ใจ 
 
ยินดี
Gm 
ใช้คำว่าแม่
Cm 
ฮ้าง
 
สิบ่ขอ
Ab 
จำหยังจักอ
Bb 
ย่าง 
 
กับค
Cm 
นซั่วๆ

 
เจ็บแค่ไ
Ab 
หนก็ฝืน
Bb 
ทน 
 
บ่อยากให้
Gm 
คนเอิ้นอีห
Cm 
น้าโง่
 
ยอมห
Ab 
ย่างออกมาทั้ง
Bb 
โต 
 
กับใจ
Cm 
พังๆ
 
เช็ดน้ำ
Ab 
ตาปัวหัว
Bb 
ใจ 
 
ยินดี
Gm 
ใช้คำว่าแม่
Cm 
ฮ้าง
 
สิบ่ขอ
Ab 
จำหยังจักอ
Bb 
ย่าง 
 
กับค
Cm 
นซั่วๆ

 
สิบ่
Ab 
ขอจำหยังจักอ
Bb 
ย่าง.. 
 
ผู้ชาย
Cm 
ซั่วๆ

OUTRO | Ab Bb | Cm |


ความภักดี ของสตรีที่เอิ้นว่าเมีย
ถืกคนนอกมาเอาตีนเขี่ยเหยียบหมุ่นหัวใจ
กะให้เบิ่ดตัว กะฮักเบิ่ดใจ
แต่เขาตอบแทนหัวใจด้วยการโสทิ้ม

ทำหน้าที่ ศรีภรรยา
เป็นลูกใภ้ที่ดีของย่า บ่เคยหม่นหมอง
ถืกสามี เหยียบย่ำแบ่งใจเป็นสอง
แอบอัดคบโตสำรองที่เอิ้นว่าชู้

บ่ได้เจ็บใจที่มึงเบิ่ดฮัก
แต่เจ็บมึงบ่เคยฮักลูกบ้อ แม่ อีพ่อไปอยู่ไส
ลำพังโตกูกะบ่ได้คิดหยัง แต่กูซังมึงคือเฮ็ดกูได้
จากมื้อนี้เป็นต้นไปสิบักใส่หน้าแข้ง

เจ็บแค่ไหนก็ฝืนทน บ่อยากให้คนเอิ้นอีหน้าโง่
ยอมหย่างออกมาทั้งโต กับใจพังๆ
เช็ดน้ำตาปัวหัวใจ ยินดีใช้คำว่าแม่ฮ้าง
สิบ่ขอจำหยังจักอย่าง กับคนซั่วๆ

( ดนตรี )

บ่ได้เจ็บใจที่มึงเบิ่ดฮัก
แต่เจ็บมึงบ่เคยฮักลูกบ้อ แม่ อีพ่อไปอยู่ไส
ลำพังโตกูกะบ่ได้คิดหยัง แต่กูซังมึงคือเฮ็ดกูได้
จากมื้อนี้เป็นต้นไปสิบักใส่หน้าแข้ง

เจ็บแค่ไหนก็ฝืนทน บ่อยากให้คนเอิ้นอีหน้าโง่
ยอมหย่างออกมาทั้งโต กับใจพังๆ
เช็ดน้ำตาปัวหัวใจ ยินดีใช้คำว่าแม่ฮ้าง
สิบ่ขอจำหยังจักอย่าง กับคนซั่วๆ

เจ็บแค่ไหนก็ฝืนทน บ่อยากให้คนเอิ้นอีหน้าโง่
ยอมหย่างออกมาทั้งโต กับใจพังๆ
เช็ดน้ำตาปัวหัวใจ ยินดีใช้คำว่าแม่ฮ้าง..
แต่สิบ่ขอจำหยังจักอย่าง กับคนซั่วๆ

สิบ่ขอจำหยังจักอย่าง.. ผู้ชายซั่วๆ

มิวสิควิดีโอ ฮักเหมิดตัว ซั่วเหมิดใจ ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

เพลง : ฮักเหมิดตัว ซั่วเหมิดใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์
เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง : ภาคิณ DL Studio
ติดต่องานศิลปิน : 0629491163

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend