คอร์ดเพลง ก็มาดิคะ – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ ft.Night tingle

  
Text   

คอร์ดเพลง ก็มาดิคะ ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

คอร์ดเพลง ก็มาดิคะ

ศิลปิน : ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

ศิลปิน : Night tingle

แนวเพลง : #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง ก็มาดิคะ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์
คอร์ด ก็มาดิคะ

INTRO | C#m B | A B | ( 4 Times )

 
* ข้อง
C#m 
ใจอิหยังบ่ค่ะ 
 
มีปั
ญหาบ่ค่ะ
 
เห็น
อ้ายซอมเบิ่งตั้งนาน
หรือว่าสันน้องมันใหญ่
 
ไม่เ
C#m 
อาไม่คิดนะคะ 
 
หนูพ
ยายามแล้วคะ
 
หนูพ
ยายามจะสวย 
 
มัน
ก็สวยได้ส่ำนี้หล่ะ
 
อ้าย
C#m 
เลยส่งยิ้มให้มา 
 
หัว
ใจของน้องแทบบ้า
 
แต่ก
ะต้องทำท่า
ในหัวใจเอ๋ย

 
** เลย
C#m 
ทักเข้าไปในข้อความ
 Messenger
 
อยาก
ฮู้จักเธอผู้สาวครับ
น่ารักแท้
 
เป็น
C#m 
หมู่ในเฟสเห็นโตจริง
คืองามแท้
 
ใจอ้
ายนี่แหม๋ 
 
ขอไปนั่งขอไปนั่งนำได้บ่
G#7 

 
*** ก็มาดิคะ
C#m 
 จะมัวจะซอมจะมองเฮ็ดหยัง
 
ก็อยู่เป็นโสดลำพัง
 ลองเฮ็ดคือจั่งคำเว้าเบิ่งดู
 
ก็ย่างเข้ามาดิคะ
C#m 
 มาแหมะน้องถ่าอยู่
 
เว้าปานนิหน่ะสู
ยังบ่ฮู้แนซั่นติ
 
มีคำ
C#m 
ว่ารักถ่าเก็บไว้ใ
นลิ้นชัก
 
มัน
พร้อมจะฮักอยากบอกรัก
มักแต่อ้าย
 
เป็น
C#m 
โสดมาโดนเพราะเป็นคน
บ่เปิดใจ
 
มื้อ
นี่จั่งได๋น้อง จั่งได๋น้อง จั่งได๋น้องกะขอ
G#7 
 (เนาะอ้าย)

INSTRU | C#m B | A B | ( 4 Times )

( * ) ( ** ) ( *** )

INSTRU | C#m B | A B | ( 2 Times )

( ** ) ( *** )

INSTRU | C#m B | A B | ( 2 Times ) | C#m |

เนื้อเพลง ก็มาดิคะ
* ข้องใจอิหยังบ่คะ มีปัญหาบ่ค่ะ
เห็นอ้ายซอมเบิ่งตั้งนาน หรือว่าสันน้องมันใหญ่
ไม่เอาไม่คิดนะคะ หนูพยายามแล้วค่ะ
หนูพยายามจะสวย มันก็สวยได้ส่ำนี้ละ
อ้ายเลยส่งยิ้มให้มา หัวใจของน้องแทบบ้า
แต่กะต้องทำท่าในหัวใจเอ๋ย

** เลยทักเข้าไป ในข้อความเมสเสจเจอร์
อยากฮู้จักเธอผู้สาวครับน่ารักแท้
เป็นหมู่ในเฟส เห็นโตจริงคืองามแท้
ใจอ้ายนิแหม่ ขอไปนั่งขอไปนั่งนำได้บ่

*** ก็มาดิคะ จะมัวจะซอมจะมองเฮ็ดหยัง
อยู่เป็นโสดลำพัง ลองเฮ็ดคือจั่งคำเว้าเบิ่งดู
ก็หย่างเข้ามาดิคะ มาแม้น้องถ่าอยู่
เว้าปานนี้หนะสูยังบ่ฮู้แหน่สั้นตี้
มีคําว่ารักถ่าเก็บไว้ในลิ้นชัก
มันพร้อมจะฮัก อยากบอกรักมักแต่อ้าย
เป็นโสดมาดน เพราะเป็นคนบ่เปิดใจ
มื้อนี้จั่งใด๋น้อง จั่งใด๋น้อง จั่งใด๋น้อง
กะขอ.. เนาะอ้าย

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( *** ) ( *** )

( ดนตรี )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ก็มาดิคะ (คอร์ด)
ศิลปิน : ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์
เนื้อร้อง-ทำนอง : แจ็ค ลูกอีสาน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend