คอร์ดเพลง คิดฮอดในฐานะอีหยัง – กวาง จิรพรรณ

  
Text   

INTRO | C#m B | A E |
INTRO | C#m B | A B | B | B |

 
มา
C#m 
หยอดคำหวานเฮ็ดห
B 
ยัง
 
ถ้าบ่
A 
มีใจฮักจ
E 
ริง
 
มา
C#m 
ชวนไปไสเฮ็ดห
B 
ยัง
 
ถ้าต้
A 
องหลบ ๆ ซ่อ
E 
น 
 
 
มา
C#m 
คอยเอาใจ 
 
มาห
B 
ลอกตั๋วกัน
 
มาเ
A 
ฮ็ดให้ฝันแล้วกะ
E 
ไป
C#m 
เจ้าเป็นคนจั่งได๋ห๊ะ 
 
B 
จ้าเป็นคนจั่งได๋
 
ยังมีห
A 
น้ามาถามว่าคิดฮอด 
 
กันอ
B 
ยู่บ่.. 
 
 
Cm 

C#m 
เจ้าลองคิดเบิ่งดู 
 
B 
จ้าลองคิดเบิ่งดู
 
ถ้ามีไ
A 
ผมาเฮ็ดให้เสี
E 
ยใจ
C#m 
เขาสิเป็นจั่งได๋ 
 
ใน
B 
วันที่เจ้าจากไป
 
คิด
A 
ว่าเขาสิให้อภัยง่ายๆ 
 
สั่
B 
นติ

 
สิให้คิดฮ
A 
อดอยู่
B 
บ่
 
คิด
G#m 
ฮอดในฐานะ
C#m 
อีหยัง
 
เทื่อก่
A 
อนมาให้ความห
B 
วัง
 
กะยังถิ่มไป บ่
E 
มีชิ้นดี
 
สิให้คิด
A 
นำอยู่
B 
บ่
 
กับ
G#m 
คนหลายใจ
C#m 
พอส่ำนี้
 
อย่ามาเ
A 
ฮ็ดให้ฮู้สึกดี..
B 
.
 
ถ้ายังมีไผอยู่ใน
E 
ใจ.. 
 
 
B 

INSTRU | C#m B | A E |
INSTRU | C#m B | A B | B | B |

C#m 
เจ้าลองคิดเบิ่งดู 
 
B 
จ้าลองคิดเบิ่งดู
 
ถ้ามีไ
A 
ผมาเฮ็ดให้เสี
E 
ยใจ
C#m 
เขาสิเป็นจั่งได๋ 
 
ใน
B 
วันที่เจ้าจากไป
 
คิด
A 
ว่าเขาสิให้อภัยง่ายๆ 
 
สั่
B 
นติ

 
สิให้คิดฮ
A 
อดอยู่
B 
บ่
 
คิด
G#m 
ฮอดในฐานะ
C#m 
อีหยัง
 
เทื่อก่
A 
อนมาให้ความห
B 
วัง
 
กะยังถิ่มไป บ่
E 
มีชิ้นดี
 
สิให้คิด
A 
นำอยู่
B 
บ่
 
กับ
G#m 
คนหลายใจ
C#m 
พอส่ำนี้
 
อย่ามาเ
A 
ฮ็ดให้ฮู้สึกดี..
B 
.
 
ถ้ายังมีไผอยู่ใน
E 
ใจ..

INSTRU | A Am | B |

 
บ่อยากเว้านำคนตอแหล..
 

OUTRO | C#m B | A | B | E |


มาหยอดคำหวานเฮ็ดหยัง
ถ้าบ่มีใจฮักจริง
มาชวนไปไสเฮ็ดหยัง
ถ้าต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ
มาคอยเอาใจ มาหลอกตั๋วกัน
มาเฮ็ดให้ฝันแล้วกะไป
เจ้าเป็นคนจั่งได๋ห๊ะ เจ้าเป็นคนจั่งได๋
ยังมีหน้ามาถามว่าคิดฮอด กันอยู่บ่..

เจ้าลองคิดเบิ่งดู เจ้าลองคิดเบิ่งดู
ถ้ามีไผมาเฮ็ดให้เสียใจ
เขาสิเป็นจั่งได๋ ในวันที่เจ้าจากไป
คิดว่าเขาสิให้อภัยง่ายๆ สั่นติ

สิให้คิดฮอดอยู่บ่
คิดฮอดในฐานะอีหยัง
เทื่อก่อนมาให้ความหวัง
กะยังถิ่มไป บ่มีชิ้นดี
สิให้คิดนำอยู่บ่
กับคนหลายใจพอส่ำนี้
อย่ามาเฮ็ดให้ฮู้สึกดี…
ถ้ายังมีไผอยู่ในใจ..

( ดนตรี )

เจ้าลองคิดเบิ่งดู เจ้าลองคิดเบิ่งดู
ถ้ามีไผมาเฮ็ดให้เสียใจ
เขาสิเป็นจั่งได๋ ในวันที่เจ้าจากไป
คิดว่าเขาสิให้อภัยง่ายๆ สั่นติ

สิให้คิดฮอดอยู่บ่
คิดฮอดในฐานะอีหยัง
เทื่อก่อนมาให้ความหวัง
กะยังถิ่มไป บ่มีชิ้นดี
สิให้คิดนำอยู่บ่
กับคนหลายใจพอส่ำนี้
อย่ามาเฮ็ดให้ฮู้สึกดี…
ถ้ายังมีไผอยู่ในใจ..

( ดนตรี )

บ่อยากเว้านำคนตอแหล..

มิวสิควิดีโอ คิดฮอดในฐานะอีหยัง กวาง จิรพรรณ

เพลง คิดฮอดในฐานะอีหยัง (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุทธิรักษ์ เพ็งกลาง
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend