คอร์ดเพลง บ่เป็นหยัง เค้าเข้าใจ – กวาง จิรพรรณ OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์

  
Text   
บ่เป็นหยัง เค้าเข้าใจ – กวาง จิรพรรณ

INTRO | G | Em | C | D | D |

G 
เจ็บคักอยู่ 
 
แต่เขาบ่
Bm 
ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
 
กะเจ้า
Em 
ของฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ
 
คงเฮ็ด
C 
ได้แค่เอาใจ
D 
ซ่อย
G 
เรื่องเฮานั้น 
 
เขาสิ
Bm 
เก็บให้ลึกสุดใจ
 
สิ
C 
จื่อ 
 
สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
D 
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้
G 
าของโชคดี 
 
 
G7 


 
* บ่เป็นห
C 
ยัง เค้าเข้าใจ ไปโลด
Bm 
ไปบ่ต้องห่วง
 
อย่า
Am 
งหลายกะเป็นบ้า
D 
ป่วง
 
คงบ่ฮ
G 
อดตายดอกติ้ 
 
 
G7 
 
บ่เป็นห
C 
ยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของ
Bm 
ไปในมื้อ
Em 
นี้
 
ขอบใจห
Am 
ลายที่ย่างเข้ามา
 
ฮ้องเอิ้
D 
นใจที่มันมิดซี่ลี่ 
 
ให้เคยมีคว
G 
ามฮัก

INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
G 
รื่องเฮานั้น 
 
เขาสิ
Bm 
เก็บให้ลึกสุดใจ
 
สิ
C 
จื่อ 
 
สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
 
บ่ให้
D 
ลบให้เลือนจากใจ 
 
ให้เจ้
G 
าของโชคดี 
 
 
G7 


( * , * )


 
เจ้า
Am 
ของไปโลดไป.
D 
..
 
บ่เป็นห
Am 
ยัง 
 
เค้าเข้
C 
าใจ 
 
 
Cm 
 
G 

เนื้อเพลง
เจ็บคักอยู่ แต่เขาบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋
กะเจ้าของฮักเพิ่นจนเบิดหัวใจ
คงเฮ็ดได้แค่เอาใจซ่อย
เรื่องเฮานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจื่อ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


* บ่เป็นหยัง เค้าเข้าใจ ไปโลดไปบ่ต้องห่วง
อย่างหลายกะเป็นบ้าป่วง คงบ่ฮอดตายดอกติ้
บ่เป็นหยัง เขาเข้าใจ ที่เจ้าของไปในมื้อนี้
ขอบใจหลายที่ย่างเข้ามา
ฮ้องเอิ้นใจที่มันมิดซี่ลี่ ให้เคยมีความฮัก

เรื่องเฮานั้น เขาสิเก็บให้ลึกสุดใจ
สิจื่อ สิจำเบิดสู่อย่างเอาไว้
บ่ให้ลบให้เลือนจากใจ ให้เจ้าของโชคดี


( * , * )


เจ้าของไปโลดไป… บ่เป็นหยัง เค้าเข้าใจ
เพลง บ่เป็นหยัง เค้าเข้าใจ
ศิลปิน : กวาง จิรพรรณ
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
บ่เป็นหยังเค้าเข้าใจ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend