คอร์ดเพลง น้ำลาย – Txrbo ft.PEARWAH

คอร์ดเพลง : น้ำลาย Txrbo

คอร์ดเพลง น้ำลาย - Txrbo

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Txrbo : น้ำลาย


INTRO | Am | D | Bm | E |

 
ก่อนเธอจะลา
Am 
ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
 
เห็นไหมว่ามีน้ำตา
ไม่สงสารกันบ้าง
เลย
 
คำที่บอก
Am 
กัน 
 
ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
 
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
Bm 
 
มันน้ำลาย
น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

 
จะ
Am 
ลืมและจะไม่ขอจำไร
 
ใจเ
รามันแค่ใจจำลอง
 
จำ
เลยจำเป็นต้องยอมจำใจแค่นั้น
เอง
 
สุดท้ายต้องมาโดนเธอเท  
Am 
 
นั่นน้ำตาหรือน้ำ
ทะเล
 
เจ็บก็ต้องทน
จนใจด้านชา
 
ต้องแอบร้องจน
เลือดปนน้ำตา

 
รักก็เหมือนระเบิดเวลา
Am 
นาฬิกาติ๊กตอก
 
ฉันเข้าใจธรรมดา
ถ้าเธอจะทิ้งก่อน
 
แต่ก่อนจะลา
อย่ามาพูดดี
 
ถ้า เธอ
แค่ไม่ต้องการให้ฉันได้อยู่ตรงนี้

 
ไม่ต้
Am 
องหรอกที่เธอนั้นบอก
 
ว่าอยากกอดก่อนจะไป.
Bm 
.       

 
ก่อนเธอจะลา
Am 
ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
 
เห็นไหมว่ามีน้ำตา
ไม่สงสารกันบ้าง
เลย
 
คำที่บอก
Am 
กัน 
 
ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
 
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
Bm 
 
มันน้ำลาย
น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

 
ที่เธอเคยบอก
Am 
รัก 
 
รักฉันเพียงเท่า
นั้น
 
คำโกหกเหล่า
นั้น เธอเอามัน มาใช้
ทำไม
 
ในเมื่อคนจะไปมั
Am 
นก็คงต้องไป
 
ทำอะไรไม่ได้  
คงได้แต่ทำใจ
 
ไม่ว่าอ้อมกอดนี้มั
Bm 
นจะแน่นเท่าไร
 
แต่ฉากสุดท้าย
คงเป็นฉันที่เสียใจ

 
บอกตัว
Am 
เองมากี่พันครั้ง
 
แต่ สมอง
มันไม่เคยจำ
 
ที่บอกรักกัน
มันก็แค่น้ำลาย
 
Don’t Hurt Me No
 More
 
Just Say Goodbye
 
 
ไม่ต้
Am 
องหรอกที่เธอนั้นบอก
 
ว่าอยากกอดก่อนจะไป.
Bm 
.       

 
ก่อนเธอจะลา
Am 
ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
 
เห็นไหมว่ามีน้ำตา
ไม่สงสารกันบ้าง
เลย
 
คำที่บอก
Am 
กัน 
 
ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
 
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
Bm 
 
มันน้ำลาย
น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

 
ซ่อน
Am 
เศษใจที่เหลือใต้ห
มอน
 
ยามน้องซบหน้าแนบ
นอน 
 
ฟังเสียงหัวใจพี่สิ
 
แต่หากยืน
Am 
ยัน จะไปพี่รั้งไม่ได้  
 
และแม้ I Don’t Kno
Bm 
 
Why
 
ต้องแกล้งเป็นชายชาตรี  

 
แต่จะให้พูดตรง
Am 
ๆ 
 
ไม่ใช่คนแบบนั้น
 
Hey เธอ ฉันก็คน
ทำไมต้องเหยียบซ้ำ
 
แม่หน้ามน
รู้ว่าเธอเกลียดฉัน
 
แต่มารยาทนิดนึง
คนเคยรักให้เกียรติกันหน่อย
 
ไม่ต้
Am 
องหรอกที่เธอนั้นบอก
 
ว่าอยากกอดก่อนจะไป.
Bm 
.       

 
ก่อนเธอจะลา
Am 
ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
 
เห็นไหมว่ามีน้ำตา
ไม่สงสารกันบ้าง
เลย
 
คำที่บอก
Am 
กัน 
 
ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
 
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
Bm 
 
มันน้ำลาย
น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

OUTRO | Am | D | G | C |
OUTRO | Am | D | Bm | E |


ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

จะลืมและจะไม่ขอจำไร
ใจเรามันแค่ใจจำลอง
จำเลยจำเป็นต้องยอมจำใจแค่นั้นเอง
สุดท้ายต้องมาโดนเธอเท
นั่นน้ำตาหรือน้ำทะเล
เจ็บก็ต้องทน จนใจด้านชา
ต้องแอบร้องจนเลือดปนน้ำตา

รักก็เหมือนระเบิดเวลานาฬิกาติ๊กตอก
ฉันเข้าใจธรรมดา ถ้าเธอจะทิ้งก่อน
แต่ก่อนจะลา อย่ามาพูดดี
ถ้า เธอแค่ไม่ต้องการให้ฉันได้อยู่ตรงนี้

ไม่ต้องหรอกที่เธอนั้นบอก
ว่าอยากกอดก่อนจะไป..       

ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

ที่เธอเคยบอกรัก รักฉันเพียงเท่านั้น
คำโกหกเหล่านั้น เธอเอามัน มาใช้ทำไม
ในเมื่อคนจะไปมันก็คงต้องไป
ทำอะไรไม่ได้ คงได้แต่ทำใจ
ไม่ว่าอ้อมกอดนี้มันจะแน่นเท่าไร
แต่ฉากสุดท้าย คงเป็นฉันที่เสียใจ

บอกตัวเองมากี่พันครั้ง
แต่ สมองมันไม่เคยจำ
ที่บอกรักกันมันก็แค่น้ำลาย
on’t Hurt Me No More
Just Say oodbye
ไม่ต้องหรอกที่เธอนั้นบอก
ว่าอยากกอดก่อนจะไป..

ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

ซ่อนเศษใจที่เหลือใต้หมอน
ยามน้องซบหน้าแนบนอน ฟังเสียงหัวใจพี่สิ
แต่หากยืนยัน จะไปพี่รั้งไม่ได้
และแม้ I on’t Know Why
ต้องแกล้งเป็นชายชาตรี

แต่จะให้พูดตรงๆ ไม่ใช่คนแบบนั้น
Hey เธอ ฉันก็คน ทำไมต้องเหยียบซ้ำ
แม่หน้ามน รู้ว่าเธอเกลียดฉัน
แต่มารยาทนิดนึงคนเคยรักให้เกียรติกันหน่อย
ไม่ต้องหรอกที่เธอนั้นบอก
ว่าอยากกอดก่อนจะไป..

ก่อนเธอจะลา ไม่ต้องมาบอกว่ารัก
เห็นไหมว่ามีน้ำตา ไม่สงสารกันบ้างเลย
คำที่บอกกัน ที่พูดมันอยู่ซ้ำซ้ำ
ฉันว่าไอ้เรื่องพรรค์นั้น
มันน้ำลาย น้ำลาย น้ำลาย บลา บลา บลา บลา

มิวสิควิดีโอ น้ำลาย Txrbo
เพลง น้ำลาย (คอร์ด)

Lyrics : Txrbo, PunLUSS
Music : Txrbo, PunLUSS
Arranged : NINO, Txrbo
Show Booking : 098-263-3160
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่ New Release
เพลงออกใหม่ อัพเดทล่าสุด