คอร์ดเพลง สาวเชียงใหม่ – ไม้เมือง

  
Text   

Capo #2
INTRO | C | Am | Dm | G |
INTRO | C | Am | Dm G | C |

 
ข้าเจ้
าเป็นสาวเชียงให
Am 
ม่
 
แหมบ่เต้าใ
Dm 
ด ก่อจะเป็นสาวแล้
 
ตึงวั
นมีบ่าวมาแอ่
Am 
 
มาอู้ มาแซ
Dm 
ว เป๋นคนละปู

 
ข้าเจ้
าจะเลือกเอาไ
Am 
 
อ้ายบ่าวเจียงฮา
Dm 
ย 
 
จื่อแก้วมาลูน
 
อ้ายก๋อ
ง คนแป้เขี้ยวชุ
Am 
 
อ้ายคำ อ้ายมู
Dm 
ล อ้ายส
ม 
 
อ้ายมี

 
เปิ้นบอ
Am 
กว่าจะมาข
Dm 
 
ข้าเจ้าก่อร
อ..มาแล้วเป๋นปี๋
 
ป้อแ
Am 
ม่..ถ่าปู๋สะลี
Em 
 
อ้ายบ่าวตั๋วดี
Dm 
หายแซบ 
 
หายสอ

 
ข้าเจ้
า..บ่เจื้อแหมแล้
Am 
 
จะแต่งกับแม้
Dm 
ว.. 
 
ไปอยู่ป๋ายดอ
 
ขายผ้า
 ขายเพชร 
 
ขายพล
Am 
อย
 
ขายแหวน ขายสร้
Dm 
อย.. 
 
อยู่บ
นดอยปุ

INSTRU | C | Am | Dm | G |
INSTRU | C | Am | Dm G | C |

 
เปิ้นบอ
Am 
กว่าจะมาข
Dm 
 
ข้าเจ้าก่อร
อ..มาแล้วเป๋นปี๋
 
ป้อแ
Am 
ม่..ถ่าปู๋สะลี
Em 
 
อ้ายบ่าวตั๋วดี
Dm 
..หายแซบ 
 
หายสอ

 
ข้าเจ้
า..บ่เจื้อแหมแล้
Am 
 
จะแต่งกับแม้
Dm 
ว..ไปอยู่ป๋ายดอ
 
ขายผ้า
 ขายเพชร 
 
ขายพล
Am 
อย
 
ขายแหวน ขายสร้
Dm 
อย.. 
 
อยู่บ
นดอยปุ

OUTRO | C | Am | Dm | G |
OUTRO | C | Am | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่
แหมบ่เต้าใด ก่อจะเป็นสาวแล้ว
ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว
มาอู้ มาแซว เป๋นคนละปูน

ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ
อ้ายบ่าวเจียงฮาย จื่อแก้วมาลูน
อ้ายก๋อง คนแป้เขี้ยวชุน
อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสม อ้ายมี

เปิ้นบอกว่าจะมาขอ
ข้าเจ้าก่อรอ..มาแล้วเป๋นปี๋
ป้อแม่..ถ่าปู๋สะลี
อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซบ หายสอย

ข้าเจ้า..บ่เจื้อแหมแล้ว
จะแต่งกับแม้ว.. ไปอยู่ป๋ายดอย
ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย
ขายแหวน ขายสร้อย.. อยู่บนดอยปุย

เปิ้นบอกว่าจะมาขอ
ข้าเจ้าก่อรอ..มาแล้วเป๋นปี๋
ป้อแม่..ถ่าปู๋สะลี
อ้ายบ่าวตั๋วดี..หายแซบ หายสอย

ข้าเจ้า..บ่เจื้อแหมแล้ว
จะแต่งกับแม้ว..ไปอยู่ป๋ายดอย
ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย
ขายแหวน ขายสร้อย.. อยู่บนดอยปุย

มิวสิควิดีโอ สาวเชียงใหม่ ไม้เมือง

เพลง สาวเชียงใหม่ (คอร์ด)

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend