คอร์ดเพลง ใจน้อย – Txrbo

  
Text   

คอร์ดเพลง ใจน้อย Txrbo

คอร์ดเพลง ใจน้อย - Txrbo

เพลง ใจน้อย (คอร์ด)

ศิลปิน : Txrbo

แนวเพลง : #สตริง

Single : Txrbo ใจน้อย

คีย์คอร์ดเพลง ใจน้อย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |

C 
  กลัวเธอรำ
D 
คาญเวลาที่
Bm 
ฉันนั้นจะโทร
Em 
หา
Am 
  รบกวนเว
D 
ลาของเธอหรือเ
G 
ปล่า
C 
  ที่ชอบใจ
D 
น้อย
 
  งอนให้เธอ
Bm 
ง้ออาจเพราะว่า
Em 
ฉันเหงา
Am 
  ก็โลกของ
D 
ฉันนั้นมีแต่เ
G 
ธอ

C 
  เดี๋ยวนี้ไม่
D 
ค่อยรับโทรศั
Bm 
พท์
 
  รู้มั้ยคน
Em 
ดีฉันนอนไม่ห
Am 
ลับ
 
  อย่าห
D 
ายกันไปแบบ
G 
นี้..
C 
  ถึงบ้านหรือ
D 
ยังหรือยังไม่ก
Bm 
ลับ
 
  หรือเธอจะ
Em 
ไปหาใครหรือเ
Am 
ปล่า
 
  ช่วยบ
D 
อกก่อนจะน้
G 
อยใจ

 
อย่าปล่อยให้
C 
ใจน้อย 
D 
คนที่เขานั้นเ
Bm 
ฝ้าคอย
Em 
รู้ตัวดีว่าอ
Am 
าจ รบก
D 
วนเธอมาก
G 
ไป
 
แต่หากได้
C 
ยินเสียง 
D 
ฮือ.. 
 
 
Bm 
 
Em 
 
Am 
 
ขอร้
D 
องช่วยคอลก
G 
ลับมา..

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

C 
  ดึกดื่นคืน
D 
นี้อากาศห
Bm 
นาวๆ
 
  เธอคิดเหมือน
Em 
กันไหม
Am 
  หัวใจเรา
D 
ยังตรงกันหรือเ
G 
ปล่า
C 
  ก็อาจงอ
D 
แงและไม่น่า
Bm 
รัก
 
  เหมือนคนอื่นใ
Em 
ครเขา
Am 
  งั้นเธอก็แ
D 
คร์แค่เราก็
G 
พอ..

C 
  เดี๋ยวนี้ไม่ค่
D 
อยรับโทร
Bm 
ศัพท์
 
  รู้มั้ยคน
Em 
ดีฉันนอนไม่ห
Am 
ลับ
 
  อย่าห
D 
ายกันไปแบบ
G 
นี้
C 
  ถึงบ้านหรือ
D 
ยังหรือยังไม่
Bm 
กลับ
 
  หรือเธอจะ
Em 
ไปหาใครหรือเ
Am 
ปล่า
 
  ช่วยบ
D 
อกก่อนจะน้
G 
อยใจ..

 
อย่าปล่อยให้
C 
ใจน้อย 
D 
คนที่เขานั้นเ
Bm 
ฝ้าคอย
Em 
รู้ตัวดีว่าอ
Am 
าจ รบก
D 
วนเธอมาก
G 
ไป
 
แต่หากได้
C 
ยินเสียง 
D 
ฮือ.. 
 
 
Bm 
 
Em 
 
Am 
 
ขอร้
D 
องช่วยคอลก
G 
ลับมา..

OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G |


กลัวเธอรำคาญเวลาที่ฉันนั้นจะโทรหา
รบกวนเวลาของเธอหรือเปล่า
ที่ชอบใจน้อย
งอนให้เธอง้ออาจเพราะว่าฉันเหงา
ก็โลกของฉันนั้นมีแต่เธอ

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับโทรศัพท์
รู้มั้ยคนดีฉันนอนไม่หลับ
อย่าหายกันไปแบบนี้..
ถึงบ้านหรือยังหรือยังไม่กลับ
หรือเธอจะไปหาใครหรือเปล่า
ช่วยบอกก่อนจะน้อยใจ

อย่าปล่อยให้ใจน้อย คนที่เขานั้นเฝ้าคอย
รู้ตัวดีว่าอาจ รบกวนเธอมากไป
แต่หากได้ยินเสียง ฮือ..
ขอร้องช่วยคอลกลับมา..

( ดนตรี )

ดึกดื่นคืนนี้อากาศหนาวๆ
เธอคิดเหมือนกันไหม
หัวใจเรายังตรงกันหรือเปล่า
ก็อาจงอแงและไม่น่ารัก
เหมือนคนอื่นใครเขา
งั้นเธอก็แคร์แค่เราก็พอ..

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับโทรศัพท์
รู้มั้ยคนดีฉันนอนไม่หลับ
อย่าหายกันไปแบบนี้
ถึงบ้านหรือยังหรือยังไม่กลับ
หรือเธอจะไปหาใครหรือเปล่า
ช่วยบอกก่อนจะน้อยใจ..

อย่าปล่อยให้ใจน้อย คนที่เขานั้นเฝ้าคอย
รู้ตัวดีว่าอาจ รบกวนเธอมากไป
แต่หากได้ยินเสียง ฮือ..
ขอร้องช่วยคอลกลับมา..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจน้อย (คอร์ด)
ศิลปิน Txrbo
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend