คอร์ดเพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย – PEARWAH (แพรวา ณิชาภัทร)

  
Text   

INTRO | Bb | Am | Gm | C |

Bb 
ฉันคิดว่าฉัน 
 
ตัดสิน
Am 
ใจได้
Dm 
ถูก 
 
ในวันนี้
Bb 
ที่เดินออกมา..จากตรง
Am 
นั้นให้ไกล
Gm 
ห่าง
Am 
เธอ
Bb 
แม้ว่าบางครั้ง..อาจต้อง
Am 
นั่งมองเหม่อ
 
แต่ไม่
Gm 
เจอ..คนที่คอยทำร้า
C 
ยใจ

 
แต่ห่างไกลขนา
Gm 
ดนี้..
 
ก็ยังได้ยิ
Am 
นว่าเธอบอกใครหลา
Dm 
ย ๆ คน
 
บ่นว่าฉันเป
Gm 
ลี่ยนไป 
 
บ่นว่าฉันหม
Am 
ดใจ
 
บ่นจนเหมือน
Eb 
ฉันเป็นคนทำลายชีวิตเ
C 
ธอ

 
เจอกันก็พังห่างกันก็
Fmaj7 
ยังร้าย
 
ห่างเธอออกมาก็ดูว่า
Dm 
เธอก็ยังคงคิดไม่
D7 
ได้
 
ฝืนไปก็
Gm 
จบ 
 
จะคบไปก็
Am 
เจ็บ
 
ขอเก็บใจดว
Bb 
งนี้เอาไว้ 
 
ให้คนที่
 
C 
ขาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

INSTRU| Bb | Am | Gm | C |

Bb 
ทั้งที่วันนี้คนที่
Am 
ใจมัน
Dm 
เจ็บ..ก็คือฉัน
Bb 
แค่ชื่อเธอนั้น 
 
ยังไม่
Am 
คิดจะ
Gm 
พูด 
 
บอ
Am 
กใคร
Bb 
เพราะฉันเป็นฉัน 
 
จบก็แ
Am 
ปลว่าจบ
 
ไม่เข้
Gm 
าใจ..เธอทำไมต้องร้อ
C 
นรน

 
แต่ห่างไกลขนา
Gm 
ดนี้..
 
ก็ยังได้ยิ
Am 
นว่าเธอบอกใครหลา
Dm 
ย ๆ คน
 
บ่นว่าฉันเ
Gm 
ปลี่ยนไป 
 
บ่นว่าฉันหม
Am 
ดใจ
 
บ่นจนเหมือน
Eb 
ฉันเป็นคนทำลายชีวิตเ
C 
ธอ

 
เจอกันก็พังห่างกันก็
Fmaj7 
ยังร้าย
 
ห่างเธอออกมาก็ดูว่า
Dm 
เธอก็ยังคงคิดไม่
D7 
ได้
 
ฝืนไปก็
Gm 
จบ 
 
จะคบไปก็
Am 
เจ็บ
 
ขอเก็บใจดว
Bb 
งนี้เอาไว้ 
 
ให้คนที่
 
C 
ขาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

INSTRU | Bb | C | Bb | C | ( 2 Times )

 
เจอกันก็พังห่างกันก็
Fmaj7 
ยังร้าย
 
ห่างเธอออกมาก็ดูว่า
Dm 
เธอก็ยังคงคิดไม่
D7 
ได้
 
ฝืนไปก็
Gm 
จบ 
 
จะคบไปก็
Am 
เจ็บ
 
ขอเก็บใจดว
Bb 
งนี้เอาไว้ 
 
ให้คนที่
 
C 
ขาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

OUTRO | Bb | Am | Gm | C |


ฉันคิดว่าฉัน ตัดสินใจได้ถูก ในวันนี้
ที่เดินออกมา..จากตรงนั้นให้ไกลห่างเธอ
แม้ว่าบางครั้ง..อาจต้องนั่งมองเหม่อ
แต่ไม่เจอ..คนที่คอยทำร้ายใจ

แต่ห่างไกลขนาดนี้..
ก็ยังได้ยินว่าเธอบอกใครหลาย ๆ คน
บ่นว่าฉันเปลี่ยนไป บ่นว่าฉันหมดใจ
บ่นจนเหมือนฉันเป็นคนทำลายชีวิตเธอ

เจอกันก็พังห่างกันก็jยังร้าย
ห่างเธอออกมาก็ดูว่าเธอก็ยังคงคิดไม่ได้
ฝืนไปก็จบ จะคบไปก็เจ็บ
ขอเก็บใจดวงนี้เอาไว้ ให้คนที่
เขาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

( ดนตรี )

ทั้งที่วันนี้คนที่ใจมันเจ็บ..ก็คือฉัน
แค่ชื่อเธอนั้น ยังไม่คิดจะพูด บอกใคร
เพราะฉันเป็นฉัน จบก็แปลว่าจบ
ไม่เข้าใจ..เธอทำไมต้องร้อนรน

แต่ห่างไกลขนาดนี้..
ก็ยังได้ยินว่าเธอบอกใครหลาย ๆ คน
บ่นว่าฉันเปลี่ยนไป บ่นว่าฉันหมดใจ
บ่นจนเหมือนฉันเป็นคนทำลายชีวิตเธอ

เจอกันก็พังห่างกันก็jยังร้าย
ห่างเธอออกมาก็ดูว่าเธอก็ยังคงคิดไม่ได้
ฝืนไปก็จบ จะคบไปก็เจ็บ
ขอเก็บใจดวงนี้เอาไว้ ให้คนที่
เขาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ

( ดนตรี )

เจอกันก็พังห่างกันก็jยังร้าย
ห่างเธอออกมาก็ดูว่าเธอก็ยังคงคิดไม่ได้
ฝืนไปก็จบ จะคบไปก็เจ็บ
ขอเก็บใจดวงนี้เอาไว้ ให้คนที่
เขาจะไม่ทำตัวอย่างเธอ


รูปภาพคอร์ด เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย – PEARWAH (แพรวา ณิชาภัทร)

คอร์ดเพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย - PEARWAH (แพรวา ณิชาภัทร)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจอกันก็พัง ห่างกันก็ร้าย (คอร์ด)

Written & Composed : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Arranged : ประทีป สิริอิสสระนันท์, สรธัช ปีติเสถียร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend