คอร์ดเพลง จำเลยรัก – F.HERO feat. Txrbo

  
Text   

คอร์ดเพลง : จำเลยรัก F.HERO feat. Txrbo

คอร์ดเพลง จำเลยรัก - F.HERO feat. Txrbo

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : จำเลยรัก


INTRO | D | Bm | Em | A7 |

จำเลยอย่าแย้ง 
 
หากยังไม่มี
Bm 
อะไรจะกล่าว
 
ยอมมอบใจ
Em 
มาซะดี ๆ ความผิดของเธ
A7 
อนั้นมีดังนี้

 
หนึ่งคือเธอน่ะเห็
นฉันเป็นคนอื่นไกล
 
เชื่อเลยว่าฉันพร้
Bm 
อม 
 
ไม่ว่าเป็นเรื่องใด
 
โทรมาได้ที่รั
Em 
ก 
 
เธอยังฟังอยู่ไหม
 
โทษต่อไปมั
A7 
นข้อสำคัญ
 
ถามว่าเธอมีโทษที่สอ
ง 
 
เรื่องที่เธอชอบใคร
 
ศาลตัดสินเป็นครั้งสุดท้
Bm 
าย 
 
เรื่องที่เธอต้องชดใช้
 
นับจากนี้
Em 
ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉั
A7 
น..ตลอดไป

 
คดีนี้
ช่างอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญประชาชี
 
เหตุจากคืนนั้
Bm 
นเธอมาชนแก้วแล้วเธอก็หายในราตรี
 
เธอโปรยเสน่
Em 
ห์แล้วทิ้งฉันไปไม่ปราณี
 
สรุปเธอไปกับใค
A7 
ร 
 
อย่าให้การเลี่ยงบาลี

 
น้ำตาไหลเป็นวารี
แล้วตัวเธอก็ไลน์ทัก
 
พอฉันเริ่มอินเธอกลับบอ
Bm 
กว่าอย่าไปคิดมากมายนัก
 
พอฉันจะคายรั
Em 
ก 
 
กลับส่งคำหวานมาทายทัก
 
มาบอกว่าเหงา มาบอกว่าเพ้
A7 
 
บอกว่าอยากเจอจะตายชัก
 

 
แม่จำเลยรัก หัวใ
จคนไม่ใช่ผนังนะ
 
ไอ้คำว่ารัก
Bm 
ก็ไม่ใช่ทาองต้องซ่อนบนหลังพระ
 
 
Em 
ไป ๆ มา ๆ ให้ความหวัง นี่มันอีหยังวะ
 
คดี
A7 
ร้ายแรง 
 
ศาลต้องตัดสินจำเลยเป็นผู้ต้องขังละ

จำเลยอย่าแย้ง 
 
หากยังไม่มี
Bm 
อะไรจะกล่าว
 
ยอมมอบใจ
Em 
มาซะดี ๆ ความผิดของเธ
A7 
อนั้นมีดังนี้

 
หนึ่งคือเธอน่ะเห็
นฉันเป็นคนอื่นไกล
 
เชื่อเลยว่าฉันพร้
Bm 
อม 
 
ไม่ว่าเป็นเรื่องใด
 
โทรมาได้ที่รั
Em 
ก 
 
เธอยังฟังอยู่ไหม
 
โทษต่อไปมั
A7 
นข้อสำคัญ
 
ถามว่าเธอมีโทษที่สอ
ง 
 
เรื่องที่เธอชอบใคร
 
ศาลตัดสินเป็นครั้งสุดท้
Bm 
าย 
 
เรื่องที่เธอต้องชดใช้
 
นับจากนี้
Em 
ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉั
A7 
น..ตลอดไป

 
ยอบ
มอบใจ 
 
เพราะความคิดถึงล้อมเธอไว้หมดแล้ว
 
 
Bm 
ทะเบียนสมรสกับนายอำเภอก็รอเธอจดแล้ว
 
 
Em 
แหวนเพชรสินสอดรอให้เธอกดรวมถึงเงินสดแล้ว
 
กุช
ชี่เบล 
 
งูมันเลื้อยรอเธอหลายขดแล้ว

 
ตา
มกฏแล้ว 
 
ว่าทำนองคองคำ
 
จำเลยรั
Bm 
กจะอยู่เรือนหอแทนการอยู่เรือนจำ
 
 
Em 
โซ่ตรวนจะกลายเป็นสร้อยคอทองคำ
 
และจะมาศา
ลผู้พิพากษาอยู่ร่วมเรือนหอจองจำ

 
ไม่ต้องมีคำ
อนุญาโตตุลากาล
 
ไม่ต้องมายื่นอุทธ
Bm 
รณ์ 
 
แล้วปล่อยให้ฟ้าเป็นพยาน
 
ว่าพันธนากา
Em 
รสองเราแม้นกายจะห่างใกล้
 
แม่จำเลยรักต้องการสิ่งใด
A7 
ให้บอกมาเลยจะหาให้
 
จนกว่าจะหาไม่
 

จำเลยอย่าแย้ง 
 
หากยังไม่มี
Bm 
อะไรจะกล่าว
 
ยอมมอบใจ
Em 
มาซะดี ๆ ความผิดของเธ
A7 
อนั้นมีดังนี้

 
หนึ่งคือเธอน่ะเห็
นฉันเป็นคนอื่นไกล
 
เชื่อเลยว่าฉันพร้
Bm 
อม 
 
ไม่ว่าเป็นเรื่องใด
 
โทรมาได้ที่รั
Em 
ก 
 
เธอยังฟังอยู่ไหม
 
โทษต่อไปมั
A7 
นข้อสำคัญ
 
ถามว่าเธอมีโทษที่สอ
ง 
 
เรื่องที่เธอชอบใคร
 
ศาลตัดสินเป็นครั้งสุดท้
Bm 
าย 
 
เรื่องที่เธอต้องชดใช้
 
นับจากนี้
Em 
ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉั
A7 
น..ตลอดไป

 
เหมือ
นว่าอาจจะดูใจร้าย
 
แต่ให้คำสาบา
Gm 
นต่อให้ตัวต้องตาย
 
ว่าเจตน
F#m 
าไม่เคยต้องการจะทำร้าย
Bm 
เลย

 
จะไม่เจ้าชู้
ประตูดินให้เหมือนกับคำพังเพยทัก
 
เพราะว่าใ
Gm 
จมันห่วงเกินไป 
 
เกินจะให้ใครชมเชยนัก
 
จะรักให้มา
F#m 
กที่สุด 
 
ให้เหมือนกับใจไม่เคยรัก
 
สุดท้ายศาลรู้
ตัวดีว่าศาลนี่แหละจำเลยรัก

 
หนึ่งคือเธอน่ะเห็
นฉันเป็นคนอื่นไกล
 
เชื่อเลยว่าฉันพร้
C#m 
อม 
 
ไม่ว่าเป็นเรื่องใด
 
โทรมาได้ที่รั
F#m 
ก 
 
เธอยังฟังอยู่ไหม
 
โทษต่อไปมั
B7 
นข้อสำคัญ
 
ถามว่าเธอมีโทษที่สอ
ง 
 
เรื่องที่เธอชอบใคร
 
ศาลตัดสินเป็นครั้งสุดท้
C#m 
าย 
 
เรื่องที่เธอต้องชดใช้
 
นับจากนี้
F#m 
ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉั
B7 
น..ตลอดไป

 
 
จำเลยอย่าแย้ง 
 
หากยังไม่มี
C#m 
อะไรจะกล่าว
 
ยอมมอบใ
F#m 
จมาซะดี 
 
 
ต้องเป็นจำเลย
B7 
ของฉันคนนี้ตลอด..ไป
..


จำเลยอย่าแย้ง หากยังไม่มีอะไรจะกล่าว
ยอมมอบใจมาซะดี ๆ ความผิดของเธอนั้นมีดังนี้

หนึ่งคือเธอน่ะเหนฉันเปนคนอื่นไกล
เชื่อเลยว่าฉันพร้อม ไม่ว่าเปนเรื่องใด
โทรมาได้ที่รัก เธอยังฟังอยู่ไหม
โทษต่อไปมันข้อสำคัญ
ถามว่าเธอมีโทษที่สอง เรื่องที่เธอชอบใคร
ศาลตัดสินเปนครั้งสุดท้าย เรื่องที่เธอต้องชดใช้
นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉัน..ตลอดไป

คดีนี้ช่างอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญประชาชี
เหตุจากคืนนั้นเธอมาชนแก้วแล้วเธอกหายในราตรี
เธอโปรยเสน่ห์แล้วทิ้งฉันไปไม่ปราณี
สรุปเธอไปกับใคร อย่าให้การเลี่ยงบาลี

น้ำตาไหลเปนวารี แล้วตัวเธอกไลน์ทัก
พอฉันเริ่มอินเธอกลับบอกว่าอย่าไปคิดมากมายนัก
พอฉันจะคายรัก กลับส่งคำหวานมาทายทัก
มาบอกว่าเหงา มาบอกว่าเพ้อ
บอกว่าอยากเจอจะตายชัก

แม่จำเลยรัก หัวใจคนไม่ใช่ผนังนะ
ไอ้คำว่ารัก กไม่ใช่ทาองต้องซ่อนบนหลังพระ
ไป ๆ มา ๆ ให้ความหวัง นี่มันอีหยังวะ
คดีร้ายแรง ศาลต้องตัดสินจำเลยเปนผู้ต้องขังละ

จำเลยอย่าแย้ง หากยังไม่มีอะไรจะกล่าว
ยอมมอบใจมาซะดี ๆ ความผิดของเธอนั้นมีดังนี้

หนึ่งคือเธอน่ะเหนฉันเปนคนอื่นไกล
เชื่อเลยว่าฉันพร้อม ไม่ว่าเปนเรื่องใด
โทรมาได้ที่รัก เธอยังฟังอยู่ไหม
โทษต่อไปมันข้อสำคัญ
ถามว่าเธอมีโทษที่สอง เรื่องที่เธอชอบใคร
ศาลตัดสินเปนครั้งสุดท้าย เรื่องที่เธอต้องชดใช้
นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉัน..ตลอดไป

ยอบมอบใจ เพราะความคิดถึงล้อมเธอไว้หมดแล้ว
ทะเบียนสมรสกับนายอำเภอกรอเธอจดแล้ว
แหวนเพชรสินสอดรอให้เธอกดรวมถึงเงินสดแล้ว
กุชชี่เบล งูมันเลื้อยรอเธอหลายขดแล้ว

ตามกฏแล้ว ว่าทำนองคองคำ
จำเลยรักจะอยู่เรือนหอแทนการอยู่เรือนจำ
โซ่ตรวนจะกลายเปนสร้อยคอทองคำ
และจะมาศาลผู้พิพากษาอยู่ร่วมเรือนหอจองจำ

ไม่ต้องมีคำอนุญาโตตุลากาล
ไม่ต้องมายื่นอุทธรณ์ แล้วปล่อยให้ฟ้าเปนพยาน
ว่าพันธนาการสองเราแม้นกายจะห่างใกล้
แม่จำเลยรักต้องการสิ่งใด ให้บอกมาเลยจะหาให้
จนกว่าจะหาไม่

จำเลยอย่าแย้ง หากยังไม่มีอะไรจะกล่าว
ยอมมอบใจมาซะดี ๆ ความผิดของเธอนั้นมีดังนี้

หนึ่งคือเธอน่ะเหนฉันเปนคนอื่นไกล
เชื่อเลยว่าฉันพร้อม ไม่ว่าเปนเรื่องใด
โทรมาได้ที่รัก เธอยังฟังอยู่ไหม
โทษต่อไปมันข้อสำคัญ
ถามว่าเธอมีโทษที่สอง เรื่องที่เธอชอบใคร
ศาลตัดสินเปนครั้งสุดท้าย เรื่องที่เธอต้องชดใช้
นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉัน..ตลอดไป

เหมือนว่าอาจจะดูใจร้าย
แต่ให้คำสาบานต่อให้ตัวต้องตาย
ว่าเจตนาไม่เคยต้องการจะทำร้ายเลย

จะไม่เจ้าชู้ประตูดินให้เหมือนกับคำพังเพยทัก
เพราะว่าใจมันห่วงเกินไป เกินจะให้ใครชมเชยนัก
จะรักให้มากที่สุด ให้เหมือนกับใจไม่เคยรัก
สุดท้ายศาลรู้ตัวดีว่าศาลนี่แหละจำเลยรัก

หนึ่งคือเธอน่ะเหนฉันเปนคนอื่นไกล
เชื่อเลยว่าฉันพร้อม ไม่ว่าเปนเรื่องใด
โทรมาได้ที่รัก เธอยังฟังอยู่ไหม
โทษต่อไปมันข้อสำคัญ
ถามว่าเธอมีโทษที่สอง เรื่องที่เธอชอบใคร
ศาลตัดสินเปนครั้งสุดท้าย เรื่องที่เธอต้องชดใช้
นับจากนี้ตลอดชีวิตต้องอยู่กับฉัน..ตลอดไป

จำเลยอย่าแย้ง หากยังไม่มีอะไรจะกล่าว
ยอมมอบใจมาซะดี ๆ
ต้องเปนจำเลยของฉันคนนี้ตลอด..ไป..


รูปภาพคอร์ด จำเลยรัก – F.HERO feat. Txrbo

คอร์ดเพลง จำเลยรัก - F.HERO feat. Txrbo

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จำเลยรัก (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend