คอร์ดเพลง ช่วงเวลาพิเศษ – F.HERO x Txrbo x J JAZZSPER x เก่ง ธชย

  
Text   

คอร์ดเพลง : ช่วงเวลาพิเศษ F.HERO , Txrbo, J JAZZSPER, เก่ง ธชย

คอร์ดเพลง ช่วงเวลาพิเศษ - F.HERO , Txrbo, J JAZZSPER, เก่ง ธชย

เพลง :

ศิลปิน : F.HERO , Txrbo, J JAZZSPER, เก่ง ธชย

Prod. By Thitiwat Rongthong

คอร์ดทั้งหมด : C,D,Bm,Em,Am


 
คิดถึงช่วงเว
C 
ลาพิเศษ 
 
ช่วงเวลาที่แส
D 
นวิเศษ
 
และไม่มีวิ
Bm 
นาทีใดที่มันจะดีกว่
Em 
านี้
 
ทุกโมงยามที่แส
C 
นวิเศษ
 
Keep me go back  
D 
to that day
 
แม้จะนานเท่า
Bm 
ไหร่
 
บ้านของหัวใจจะไม่ล
Em 
บเลือน

 
น้องสาวมาล่องใต้กับพี่หม้าย..
 

 
จำได้ม้
C 
ายหวันเย็นวันนั้นที่ขับรถเวียนเล
 
น้องยัง
D 
ชี้ให้พี่แลโหมลากเรือตังเก
 
แวะ
Bm 
ซื้อหนุมจากเผื่อว่าอิยากตอนแลหนังลุง
 
น้องนั่ง
Em 
หัวพุงแข็งพี่ไม่ได้แกล้งแค่ตบยุง

 
C 
ยากให้เธอเข้าใจ 
 
ถึงสิ่งใ
D 
ดๆ 
 
ที่น้องไม่รู้
Bm 
อยากให้เธอได้รู้ว่าพี่นี่
Em 
รักน้องมากแค่ไหน
 
ชาดส
C 
วยเหลือเกินไอยาลังกะ
 
ม้ายใ
D 
ครอิเกินแฟนใครล่าววะ
 
สาวไ
Bm 
หนม่ายเทียมคนนี้สิวะ
 
จด
Em 
จำขึ้นใจเลยนะน้องนะ

 
โอ้ละ
Am 
หนอ 
 
วันก็ห
G 
มุนเวียน
D 
ไป
 
ใจดวง
Am 
น้อยคอยเส
G 
มอนะค
D 
นดี

 
คิดถึงช่วงเว
C 
ลาพิเศษ 
 
ช่วงเวลาที่แส
D 
นวิเศษ
 
และไม่มีวิ
Bm 
นาทีใดที่มันจะดีกว่
Em 
านี้
 
ทุกโมงยามที่แส
C 
นวิเศษ
 
Keep me go back  
D 
to that day
 
แม้จะนานเท่า
Bm 
ไหร่
 
บ้านของหัวใจจะไม่ล
Em 
บเลือน

 
โอ้ว่าอ้ายเ
C 
อย.. 
 
โอ้ว่าอ้ายเ
D 
อย..
 
ตอนนี้เป็นจั่งใด๋คึดฮอดกันอยู่บ่
Bm 
น้อ
 
ยังจำได้บ่มื้อแรกที่เฮาได้มา
Em 
พ้อ
 
ยามสายกะพากันไปเกี่ยวข้
C 
าว
 
ดั่งพรรณนาหมู่มวลนกกา
 
 
ส่งเสียงกันมาเจื้อยแ
D 
จ้ว
 
ออนซอนละออนซอนเด้
Bm 
อ้าย
 
ขั่นเป็นผาแดงแล้วน้องสิเป็นนา
Em 
งไอ่
 
มาตุ้มมาโฮม
C 
กัน
 
เอ้าฟ้อนกันใส่บุญบั้งไฟเมื่อตอนปีก่
D 
อน
 
พาไปเบิ่งผีตาโขนอ้ายบอกฮักกัน
Bm 
ตลอด
 
แม้ฤดูกาลมันสิเปลี่ยน ความ
Em 
ฮักยังคือเก่า
 
บ่แปรผันดังสัญญาที่เคยบอก
 

 
โอ้ละ
Am 
หนอวันก็ห
G 
มุนเวียน
D 
ไป
 
ใจดวง
Am 
น้อยคอยเส
G 
มอนะค
D 
นดี

 
คิดถึงช่วงเว
C 
ลาพิเศษ 
 
ช่วงเวลาที่แส
D 
นวิเศษ
 
และไม่มีวิ
Bm 
นาทีใดที่มันจะดีกว่
Em 
านี้
 
ทุกโมงยามที่แส
C 
นวิเศษ
 
Keep me go back  
D 
to that day
 
แม้จะนานเท่า
Bm 
ไหร่
 
บ้านของหัวใจจะไม่ล
Em 
บเลือน

C 
คืนตี้เดือนยี่เป็งส่องกระทบน้ำปิง
D 
ยังมีคนกึ้ดเติงด้วยหัวใจ๋ฮักจริง
Bm 
แสงเทียนกระทงส่องสว่างเวียงพิงค์
 
ยังบ่า
Em 
งามเต้าน้องสาวลูกแม่ระมิงค์

 
เฮาเคยแอ
C 
บอิงกายผ่อโคมลอยเรียงราย
 
เคยไปไ
D 
หว้ขอพรหน้าป้อขุนเม็งราย
Bm 
ขอเพียงชีวิตอ้ายมีน้องเคียงกาย
 
อยู่
Em 
กู้ล้านนาข้างอ้ายบ่าวเจียงฮาย

 
ยกมือไ
C 
หว้วัดขาวจะปาแอ่วบ้านดำ
 
แก้มน้
D 
องแดงเหมือนสตอร์วเบอร์รี่น้ำจำ
Bm 
ผ่อโคมยี่เป็งแล้วอ้ายขอแวะบ้านกำ
 
จะขอกระ
Em 
ซิบบอกฮักข้างหูน้องซักล้านกำ

 
โปรดเถอะ
D 
ฟัง.. 
 
กัน
Em 
ก่อน..
 
ยามเมื่อ
C 
ทุกข์ปกคลุมหัวใจเราไปทุ
D 
กที่
 
แต่หากได้
D 
มา.. 
 
บา
Em 
งกอก..
 
สุขที่ใฝ่หา
C 
มานานแสนนานคือบางกอ
D 
กนี้
 
คิดถึงคืน
D 
วันล่องเรือด้วยกัน
 
ตักบาตรร่วม
Em 
ขันให้บุญหนุนนำ
 
ถ้าเธอยัง
C 
จำภาพวันเหล่านั้นเหมือนกันค
D 
งดี

 
คิดถึงช่วงเว
C 
ลาพิเศษ 
 
ช่วงเวลาที่แส
D 
นวิเศษ
 
และไม่มีวิ
Bm 
นาทีใดที่มันจะดีกว่
Em 
านี้
 
ทุกโมงยามที่แส
C 
นวิเศษ
 
Keep me go back  
D 
to that day
 
แม้จะนานเท่า
Bm 
ไหร่ เท่าไหร่ เท่าไหร่..

 
คิดถึงช่วงเว
C 
ลาพิเศษ 
 
ช่วงเวลาที่แส
D 
นวิเศษ
 
และไม่มีวิ
Bm 
นาทีใดที่มันจะดีกว่
Em 
านี้
 
ทุกโมงยามที่แส
C 
นวิเศษ
 
Keep me go back  
D 
to that day
 
แม้จะนานเท่า
Bm 
ไหร่
 
บ้านของหัวใจจะไม่ล
Em 
บเลือน

 
จะกลับไปเยือนเส
C 
มอ.. 
 
 
D 
 
จากวันแรกที่พ
Bm 
บเธอ.. 
 
 
Em 

 
จะบ่มีวันเปลี่ยน
C 
ไป 
 
ยังกึ้ดหาเธอจับ
D 
ใจ
 
และไม่ว่านานเท่า
Bm 
ไหร่
 
บ้านของหัวใจจะไม่ล
Em 
บเลือน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ช่วงเวลาพิเศษ


คิดถึงช่วงเวลาพิเศษ
ช่วงเวลาที่แสนวิเศษ
และไม่มีวินาทีใดที่มันจะดีกว่านี้
ทุกโมงยามที่แสนวิเศษ
Keep me go back to that day
แม้จะนานเท่าไหร่
บ้านของหัวใจจะไม่ลบเลือน

(น้องสาวมาลงใต้กับพี่หม้ายอ่ะ)

จำได้ม้ายหวันเย็นวันนั้นที่ขับรถ
เวียนเลน้องยังชี้ให้พี่แลโหมลากเรือตังเก
แวะซื้อหนุมจากเผื่อว่าอิยากตอนแลหนังลุง
น้องนั่งหัวพุงแข็งพี่ไม่ได้แกล้งแค่ตบยุง

อยากให้เธอเข้าใจถึงสิ่งใด ๆ ที่น้องไม่รู้
อยากให้เธอได้รู้ ว่าพี่นี่รักน้องมากแค่ไหน
ชาดสวยเหลือเกินไอยาลังกะ
ม้ายใครอิเกินแฟนใครล่าววะ
สาวไหนม่ายเทียมคนนี้สิวะ
จดจำขึ้นใจเลยนะน้องนะ

โอ้ละหนอวันก็หมุนเวียนไป
ใจดวงน้อยคอยเสมอนะคนดี

คิดถึงช่วงเวลาพิเศษ
ช่วงเวลาที่แสนวิเศษ
และไม่มีวินาทีใดที่มันจะดีกว่านี้
ทุกโมงยามที่แสนวิเศษ
Keep me go back to that day
แม้จะนานเท่าไหร่
บ้านของหัวใจจะไม่ลบเลือน

โอ้ว่าอ้ายเอย โอ้ว่าอ้ายเอย
ตอนนี้เป็นจั่งใด๋คึดฮอดกันอยู่บ่น้อ
ยังจำได้บ่มื้อแรกที่เฮาได้มาพ้อ

ยามสายกะพากันไปเกี่ยวข้าว
ดั่งพรรณนาหมู่มวลนกกา
ส่งเสียงกันมาเจื้อยแจ้ว
ออนซอน ละออนซอนเด้อ้าย
ขั่นเป็นผาแดงแล้วน้องสิเป็นนางไอ่
มาตุ้มมาโฮมกัน
เอ้าฟ้อนกันใส่บุญบั้งไฟเมื่อตอนปีก่อน
พาไปเบิ่งผีตาโขนอ้ายบอกฮักกันตลอด
แม้ฤดูกาลมันสิเปลี่ยน
ความฮักยังคือเก่า
บ่แปรผันดังสัญญาที่เคยบอก

โอ้ละหนอวันก็หมุนเวียนไป
ใจดวงน้อยคอยเสมอนะคนดี

คิดถึงช่วงเวลาพิเศษ
ช่วงเวลาที่แสนวิเศษ
และไม่มีวินาทีใดที่มันจะดีกว่านี้
ทุกโมงยามที่แสนวิเศษ
Keep me go back to that day
แม้จะนานเท่าไหร่
บ้านของหัวใจจะไม่ลบเลือน

คืนที่เดือนยี่เป็งส่องกระทบน้ำปิง
ยังมีคนกึ้ดเติงด้วยหัวใจ๋ฮักจริง
แสงเทียนกระทง ส่องสว่างเวียงพิงค์
ยังบ่างามเต้าน้องสาวลูกแม่ระมิงค์
เฮาเกยแอบอิงกายผ่อโคมลอยเรียงราย
เคยไปไหว้ขอพรหน้าป้อขุนเม็งราย
ขอเพียงชีวิตอ้ายมีน้องเคียงกาย
อยู่กู้ล้านนา ข้างอ้ายบ่าวเจียงฮาย
ยกมือไหว้วัดขาว จะปาแอ่วบ้านดำ
แก้มน้องแดงเหมือนสตอร์วเบอร์รี่น้ำจำ
ผ่อโคมยี่เป็ง แล้วอ้ายขอแวะบ้านกำ
จะขอกระซิบบอกฮักข้างหูน้องซักล้านกำ

โปรดเถอะฟังกันก่อน
ยามเมื่อทุกข์ปกคลุมหัวใจเราไปทุกที่
แต่หากได้มาบางกอก
สุขที่ใฝ่หามานานแสนนานคือบางกอกนี้
คิดถึงคืนวันล่องเรือด้วยกัน ตักบาตรร่วมขันให้บุญหนุนนำ
ถ้าเธอยังจำภาพวันเหล่านั้นเหมือนกันคงดี

คิดถึงช่วงเวลาพิเศษ ช่วงเวลาที่แสนวิเศษ
และไม่มีวินาทีใดที่มันจะดีกว่านี้
ทุกโมงยามที่แสนวิเศษ
Keep me go back to that day
แม้จะนานเท่าไหร่ เท่าไหร่ เท่าไหร่

คิดถึงช่วงเวลาพิเศษ
ช่วงเวลาที่แสนวิเศษ
และไม่มีวินาทีใดที่มันจะดีกว่านี้
ทุกโมงยามที่แสนวิเศษ
Keep me go back to that day
แม้จะนานเท่าไหร่
บ้านของหัวใจจะไม่ลบเลือน

จะกลับไปเยือนเสมอ
จากวันแรกที่พบเธอ
จะบ่มีวันเปลี่ยนไปยังกึ้ดหาเธอจับใจ
และไม่ว่านานเท่าไหร่
บ้านของหัวใจจะไม่ลบเลือน

มิวสิควิดีโอ ช่วงเวลาพิเศษ F.HERO , Txrbo, J JAZZSPER, เก่ง ธชย

เพลง ช่วงเวลาพิเศษ
ศิลปิน : F.HERO , Txrbo, J JAZZSPER, เก่ง ธชย
Lyrics & Melody: F.HERO, ธชย ประทุมวรรณ,
JJAZZSPER, ธิติวัฒน์ รองทอง, Txrbo
Arranged: ธิติวัฒน์ รองทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend