คอร์ดเพลง ทวงคืน – เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

คอร์ดเพลง : ทวงคืน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง ทวงคืน - เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น : ทวงคืน


INTRO | Am | G | Am | G | E7 |

 
ความเจ็บครั้งนั้นมันทำให้
Am 
จำ 
 
 
G 
 
ทุกการกระทำนั้นจำขึ้น
C 
ใจ.. 
 
 
E7 
 
ความ
Am 
รัก 
 
ที่ทำให้เสียน้ำ
F 
ตามาเท่าไหร่
 
ต่อให้ห
G 
ลับตาลงยังก็ยังไม่
E7 
ลืม

 
ความเจ็บครั้งนั้นมันสอนใ
Am 
ห้รู้ 
 
 
G 
 
ว่าความเจ้าชู้มันเป็นสันด
C 
าน 
 
 
E7 
 
กี่
Am 
หน 
 
ที่ต้อง
F 
ทนกับคนไม่เอาถ่าน
 
มันท
G 
รมาน 
 
จนอยากจะยันหน้าเ
E7 
ธอ

Dm 
  ต่อจากนี้ 
 
อย่าเผ
Am 
าผีกันเลยดีกว่า
 
  ก็มัน
F 
ถึงเวลา 
 
ที่ฉันจะมาทว
E7 
งคืน 
 
โอ้ย..

 
เธอทำฉันเจ็บแบบไ
F 
หน
 
ขอให้เ
G 
ธอชดใช้แบ
Am 
บนั้น
 
บาปกรรมที่เธอทำกับ
F 
ฉัน
 
ขอให้เธอรับ
G 
มันเหมือนที่ฉันเค
C 
ยเจอ 
 
 
E7 
 
แค่อ
Dm 
ยากให้เธอได้รู้
 
ว่าผู้
Am 
หญิงไม่ได้มีไว้หลอก
 
เธอแ
F 
ค่คนกระจอก 
 
ที่หารักแท้ไม่เ
E7 
จอ

 
เธอทำฉันเจ็บขนาดไ
F 
หน
 
กว่าจะผ่านมัน
G 
ไป 
 
ฉันต้องใช้เ
Am 
วลา
 
กว่าฉันจะลุกขึ้น
F 
มา 
 
เช็ดน้ำตาตัวเ
G 
อง
 
ต้องใช้เวลาเท่าไ
C 
หร่ 
 
 
E7 
 
ไม่อ
Dm 
ยากให้จบแบบนี้
 
แต่ศักดิ์
Am 
ศรีไม่ได้มีไว้เหยียบ
 
อย่า
F 
คิดจะเอาเปรียบ
 
ที่เห็นว่าฉันเงียบ ฉันแค่ใ
E7 
ช้..เวลา
 
เพื่อกลับมาทว
Am 
งคืน..

INSTRU | F | Am | F | G |
INSTRU | Am | F | G | E7 |

Dm 
  ต่อจากนี้ 
 
อย่าเผ
Am 
าผีกันเลยดีกว่า
 
  ก็มัน
F 
ถึงเวลา 
 
ที่ฉันจะมาทว
E7 
งคืน 
 
โอ้ย..

 
เธอทำฉันเจ็บแบบไ
F 
หน
 
ขอให้เ
G 
ธอชดใช้แบ
Am 
บนั้น
 
บาปกรรมที่เธอทำกับ
F 
ฉัน
 
ขอให้เธอรับ
G 
มันเหมือนที่ฉันเค
C 
ยเจอ 
 
 
E7 
 
แค่อ
Dm 
ยากให้เธอได้รู้
 
ว่าผู้
Am 
หญิงไม่ได้มีไว้หลอก
 
เธอแ
F 
ค่คนกระจอก 
 
ที่หารักแท้ไม่เ
E7 
จอ

 
เธอทำฉันเจ็บขนาดไ
F 
หน
 
กว่าจะผ่านมัน
G 
ไป 
 
ฉันต้องใช้เ
Am 
วลา
 
กว่าฉันจะลุกขึ้น
F 
มา 
 
เช็ดน้ำตาตัวเ
G 
อง
 
ต้องใช้เวลาเท่าไ
C 
หร่ 
 
 
E7 
 
ไม่อ
Dm 
ยากให้จบแบบนี้
 
แต่ศักดิ์
Am 
ศรีไม่ได้มีไว้เหยียบ
 
อย่า
F 
คิดจะเอาเปรียบ
 
ที่เห็นว่าฉันเงียบ ฉันแค่ใ
E7 
ช้..เวลา
 
เพื่อกลับมา.. ทว
Am 
งคืน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ความเจ็บครั้งนั้นมันทำให้จำ
ทุกการกระทำนั้นจำขึ้นใจ..
ความรัก ที่ทำให้เสียน้ำตามาเท่าไหร่
ต่อให้หลับตาลงยังก็ยังไม่ลืม

ความเจ็บครั้งนั้นมันสอนให้รู้
ว่าความเจ้าชู้มันเป็นสันดาน
กี่หน ที่ต้องทนกับคนไม่เอาถ่าน
มันทรมาน จนอยากจะยันหน้าเธอ

ต่อจากนี้ อย่าเผาผีกันเลยดีกว่า
ก็มันถึงเวลา ที่ฉันจะมาทวงคืน โอ้ย..

เธอทำฉันเจ็บแบบไหน
ขอให้เธอชดใช้แบบนั้น
บาปกรรมที่เธอทำกับฉัน
ขอให้เธอรับมันเหมือนที่ฉันเคยเจอ
แค่อยากให้เธอได้รู้
ว่าผู้หญิงไม่ได้มีไว้หลอก
เธอแค่คนกระจอก ที่หารักแท้ไม่เจอ

เธอทำฉันเจ็บขนาดไหน
กว่าจะผ่านมันไป ฉันต้องใช้เวลา
กว่าฉันจะลุกขึ้นมา เช็ดน้ำตาตัวเอง
ต้องใช้เวลาเท่าไหร่
ไม่อยากให้จบแบบนี้
แต่ศักดิ์ศรีไม่ได้มีไว้เหยียบ
อย่าคิดจะเอาเปรียบ
ที่เห็นว่าฉันเงียบ ฉันแค่ใช้..เวลา
เพื่อกลับมาทวงคืน..

( ดนตรี )

ต่อจากนี้ อย่าเผาผีกันเลยดีกว่า
ก็มันถึงเวลา ที่ฉันจะมาทวงคืน โอ้ย..

เธอทำฉันเจ็บแบบไหน
ขอให้เธอชดใช้แบบนั้น
บาปกรรมที่เธอทำกับฉัน
ขอให้เธอรับมันเหมือนที่ฉันเคยเจอ
แค่อยากให้เธอได้รู้
ว่าผู้หญิงไม่ได้มีไว้หลอก
เธอแค่คนกระจอก ที่หารักแท้ไม่เจอ

เธอทำฉันเจ็บขนาดไหน
กว่าจะผ่านมันไป ฉันต้องใช้เวลา
กว่าฉันจะลุกขึ้นมา เช็ดน้ำตาตัวเอง
ต้องใช้เวลาเท่าไหร่
ไม่อยากให้จบแบบนี้
แต่ศักดิ์ศรีไม่ได้มีไว้เหยียบ
อย่าคิดจะเอาเปรียบ
ที่เห็นว่าฉันเงียบ ฉันแค่ใช้..เวลา
เพื่อกลับมา.. ทวงคืน…

มิวสิควิดีโอ ทวงคืน เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เพลง ทวงคืน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานแสดง – 093-5153618
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend