คอร์ดเพลง ลมหนาว – SKP ft. Owen

  
Text   

คอร์ดเพลง : ลมหนาว SKP ft. Owen

คอร์ดเพลง ลมหนาว - SKP ft. Owen

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single SKP ft. Owen : ลมหนาว


INTRO | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
A 
มื่อลมหนาวพัด
E 
มา 
 
คิดถึงกา
F#m 
นดา
 
ใจลอย และป
D 
ลิวไปยังคงคอยอยู่
 
A 
ธออยู่ที่หน
E 
ใด 
 
มีเสียงขอ
F#m 
งใจ
 
ลอยไปบ้างห
D 
รือเธอยังคงคอยกัน

A 
  นานแล้ว 
 
ที่เ
E 
ราต้องจากกัน
F#m 
  ไม่เปลี่ยนผัน 
 
เพราะเ
D 
รายังผูกพัน
 
  ฉันกับเ
A 
ธอ 
 
คงไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยน
E 
  ต่อให้วันเวลาเหล่านั้นจะหมุนเวียน
F#m 
  และแม้ชีวิตของฉันและเธอจะผันเปลี่ยน
 
  รักของ
D 
ฉันคือพระอาทิตย์
 
  และมันไม่ใช่แค่แสงเทียน
 

 
ค่ำ
A 
คืนมันยังคงหนาว
 
ตอ
E 
นนี้เธอคงจะหาว
 
ก่อน
F#m 
นอนเธอคงจะเหงา
 
ไม่มีฉันก
D 
อดไปจนถึงเช้า

 
เธอ
A 
คิดเหมือนกันหรือเปล่า
 
คิด
E 
ถึงฉันบ้างหรือเปล่า
 
โทรม
F#m 
าหาฉันบ้างได้เปล่า
 
เธอเป็นอย่า
D 
งไรฉันอยากได้ข่าวเธอ

 
A 
มื่อลมหนาวพัด
E 
มา 
 
คิดถึงกา
F#m 
นดา
 
ใจลอย และป
D 
ลิวไปยังคงคอยอยู่
 
A 
ธออยู่ที่หน
E 
ใด 
 
มีเสียงขอ
F#m 
งใจ
 
ลอยไปบ้างห
D 
รือเธอยังคงคอยกัน

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
ฉันเขียนถึงเ
A 
ธอลงในสมุด 
 
ah
E 
ฉันคิดถึงเธอที่สุดเลย
F#m 
ตอนนี้ลมมันหนาวอากาศเย็น
D 
ฉันกลัวว่าไข้เธออาจเป็น
 
ดูแ
A 
ลตัวเองดีๆนะ 
 
 
E 
พี่ไม่อยู่อย่าดื้อละ
 
ถ้า
F#m 
ว่างเมื่อไหร่จะโทรหา
 
พี่ข
D 
อสัญญาต่อหน้าพระ

 
ฉันยังคิด
A 
ถึงเธออยู่ตลอดเลย
 
อยากน
E 
อนเอามือไปกอดเธอ
F#m 
ใจทั้งใจทั้งใจมันอยากเจอ
 
ได้ไ
D 
หมให้เราเป็นอย่างเคย

 
ฉัน
A 
ขอให้รักเป็นอย่างเดิม
 
คง
E 
หาไม่มีเหมือนอย่างเธอ
 
คิด
F#m 
ถึงทุกวันมันอยากเจอ 
 
 
D 
  ah

 
คิดถึงเหลือเ
A 
กิน 
 
เมื่อไหร่ที่จะได้เ
E 
จอ
 
เยอะเข้าไปนั่งเ
F#m 
ค่อๆ
 
แล้วบอกว่าฮัก กระซิบที่
D 
หูเบาๆ
 
คิดถึงเหลือเ
A 
กิน 
 
ตอนนี้เจ้าอยู่สิเ
E 
ล่อ
 
อยากเข้าไปนั่งเ
F#m 
ค่อๆ 
 
คิดฮอดอยู่เด้อ
 
คิดฮอดผู่เ
D 
จ้า 
 
โอ้นาง

 
A 
มื่อลมหนาวพัด
E 
มา 
 
คิดถึงกา
F#m 
นดา
 
ใจลอย และป
D 
ลิวไปยังคงคอยอยู่
 
A 
ธออยู่ที่หน
E 
ใด 
 
มีเสียงขอ
F#m 
งใจ
 
ลอยไปบ้างห
D 
รือเธอยังคงคอยกัน.. 
 
 
A 


เมื่อลมหนาวพัดมา คิดถึงกานดา
ใจลอย และปลิวไปยังคงคอยอยู่
เธออยู่ที่หนใด มีเสียงของใจ
ลอยไปบ้างหรือเธอยังคงคอยกัน

นานแล้ว ที่เราต้องจากกัน
ไม่เปลี่ยนผัน เพราะเรายังผูกพัน
ฉันกับเธอ คงไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยน
ต่อให้วันเวลาเหล่านั้นจะหมุนเวียน
และแม้ชีวิตของฉันและเธอจะผันเปลี่ยน
รักของฉันคือพระอาทิตย์
และมันไม่ใช่แค่แสงเทียน

ค่ำคืนมันยังคงหนาว
ตอนนี้เธอคงจะหาว
ก่อนนอนเธอคงจะเหงา
ไม่มีฉันกอดไปจนถึงเช้า

เธอคิดเหมือนกันหรือเปล่า
คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า
โทรมาหาฉันบ้างได้เปล่า
เธอเป็นอย่างไรฉันอยากได้ข่าวเธอ

เมื่อลมหนาวพัดมา คิดถึงกานดา
ใจลอย และปลิวไปยังคงคอยอยู่
เธออยู่ที่หนใด มีเสียงของใจ
ลอยไปบ้างหรือเธอยังคงคอยกัน

( ดนตรี )

ฉันเขียนถึงเธอลงในสมุด h
ฉันคิดถึงเธอที่สุดเลย
ตอนนี้ลมมันหนาวอากาศเย็น
ฉันกลัวว่าไข้เธออาจเป็น
ดูแลตัวเองดีๆนะ พี่ไม่อยู่อย่าดื้อละ
ถ้าว่างเมื่อไหร่จะโทรหา
พี่ขอสัญญาต่อหน้าพระ

ฉันยังคิดถึงเธออยู่ตลอดเลย
อยากนอนเอามือไปกอดเธอ
ใจทั้งใจทั้งใจมันอยากเจอ
ได้ไหมให้เราเป็นอย่างเคย

ฉันขอให้รักเป็นอย่างเดิม
คงหาไม่มีเหมือนอย่างเธอ
คิดถึงทุกวันมันอยากเจอ h

คิดถึงเหลือเกิน เมื่อไหร่ที่จะได้เจอ
เยอะเข้าไปนั่งเค่อๆ
แล้วบอกว่าฮัก กระซิบที่หูเบาๆ
คิดถึงเหลือเกิน ตอนนี้เจ้าอยู่สิเล่อ
อยากเข้าไปนั่งเค่อๆ คิดฮอดอยู่เด้อ
คิดฮอดผู่เจ้า โอ้นาง

เมื่อลมหนาวพัดมา คิดถึงกานดา
ใจลอย และปลิวไปยังคงคอยอยู่
เธออยู่ที่หนใด มีเสียงของใจ
ลอยไปบ้างหรือเธอยังคงคอยกัน..

มิวสิควิดีโอ ลมหนาว SKP ft. Owen
เพลง ลมหนาว (คอร์ด)

Lyrics: SKP, Owen
Prod.by : Emon74
ติดต่องาน – ‭098-889-1417
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend