คอร์ดเพลง พลัดพราก – วงพาโล PALO

  
Text   

คอร์ดเพลง : พลัดพราก วงพาโล PALO

คอร์ดเพลง พลัดพราก - วงพาโล PALO

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงพาโล PALO : พลัดพราก


INTRO | G | Em | D | G |

 
ฝืนหั
G 
นกลับหลัง
 
ใจอยากจะเหนี่
Em 
ยวรั้งสักเท่าไร 
 
 
D 
 
ใจก็รู้จำเป็นต้องจ
G 
าก
 
อยากจะ
G 
ยื้อเวลาให้แสนนาน
 
แต่
Em 
ก็รู้เป็นไปได้ยาก 
 
 
D 
 
จำต้องจากต้องลากัน
G 
ไป

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
C 
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
G 
านเนิ่นนานเท่าไร
 
ที่เราได้พ
D 
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
G 
รียมหัวใจ
 
ยอม
D 
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
C 
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
G 
ม้าย.
D 
.
 
คนทา
G 
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
C 
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
G 
มือนเดิม.. 
 
 
D 

 
ทุกค
G 
รั้ง 
 
ที่เห็น..
 
ภาพถ่ายเ
Em 
ก่า ๆ ที่เราถ่ายคู่กัน  
D 
 
ใจยังหายเมื่อต้องไก
G 
ลห่าง
 
ฝากดูแ
G 
ลตัวเองให้ดี 
 
 
คนทา
Em 
งนี้จะดูอยู่ห่าง ๆ  
D 
 
คิดถึงกันบ้าง เมื่อเธอเดียวด
G 
าย

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
C 
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
G 
านเนิ่นนานเท่าไร..
 
ที่เราได้พ
D 
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
G 
รียมหัวใจ
 
ยอม
D 
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
C 
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
G 
ม้าย.
D 
.
 
คนทา
G 
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
C 
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
G 
มือนเดิม..

INSTRU | G D | Em | C | G D |
INSTRU | G | Em | C | Am | G |

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
C 
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
G 
านเนิ่นนานเท่าไร..
 
ที่เราได้พ
D 
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
G 
รียมหัวใจ
 
ยอม
D 
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
C 
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
G 
ม้าย.
D 
.
 
คนทา
G 
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
C 
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
G 
มือนเดิม..

 
ฝากไปบอก
C 
คนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เรานึ
G 
กถึงกัน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พลัดพราก


ฝืนหันกลับหลัง
ใจอยากจะเหนี่ยวรั้งสักเท่าไร
ใจก็รู้จำเป็นต้องจาก
อยากจะยื้อเวลาให้แสนนาน
แต่ก็รู้เป็นไปได้ยาก
จำต้องจากต้องลากันไป

รักเท่าไรก็ได้เท่านั้น
ถึงเวลาต้องเดินจากกัน
อีกแสนนานเนิ่นนานเท่าไร
ที่เราได้พบกัน โอ้โฮ..

ไม่ทันเตรียมหัวใจ
ยอมรับในความพลัดพราก
ไม่มีเธอแล้ว
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้หม้าย..
คนทางนี้ยังคงเฝ้ารอ
ฝากฝน ฝากฟ้าได้หม้าย
ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เราเหมือนเดิม..

ทุกครั้ง ที่เห็น..
ภาพถ่ายเก่า ๆ ที่เราถ่ายคู่กัน
ใจยังหายเมื่อต้องไกลห่าง
ฝากดูแลตัวเองให้ดี ๆ
คนทางนี้จะดูอยู่ห่าง ๆ
คิดถึงกันบ้าง เมื่อเธอเดียวดาย

รักเท่าไรก็ได้เท่านั้น
ถึงเวลาต้องเดินจากกัน
อีกแสนนานเนิ่นนานเท่าไร..
ที่เราได้พบกัน โอ้โฮ..

ไม่ทันเตรียมหัวใจ
ยอมรับในความพลัดพราก
ไม่มีเธอแล้ว
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้หม้าย..
คนทางนี้ยังคงเฝ้ารอ
ฝากฝน ฝากฟ้าได้หม้าย
ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เราเหมือนเดิม..

( ดนตรี )

รักเท่าไรก็ได้เท่านั้น
ถึงเวลาต้องเดินจากกัน
อีกแสนนานเนิ่นนานเท่าไร..
ที่เราได้พบกัน โอ้โฮ..

ไม่ทันเตรียมหัวใจ
ยอมรับในความพลัดพราก
ไม่มีเธอแล้ว
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้หม้าย..
คนทางนี้ยังคงเฝ้ารอ
ฝากฝน ฝากฟ้าได้หม้าย
ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เราเหมือนเดิม..

ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เรานึกถึงกัน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พลัดพราก (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend