หน้าแรก » พาโล (PALO) » คอร์ดเพลง พลัดพราก – วงพาโล PALO

คอร์ดเพลง พลัดพราก – วงพาโล PALO

คอร์ดเพลง : พลัดพราก วงพาโล PALO

คอร์ดเพลง พลัดพราก - วงพาโล PALO

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงพาโล PALO : พลัดพราก


INTRO | G | Em | D | G |

 
ฝืนหั
นกลับหลัง
 
ใจอยากจะเหนี่
Em 
ยวรั้งสักเท่าไร 
 
 
 
ใจก็รู้จำเป็นต้องจ
าก
 
อยากจะ
ยื้อเวลาให้แสนนาน
 
แต่
Em 
ก็รู้เป็นไปได้ยาก 
 
 
 
จำต้องจากต้องลากัน
ไป

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
านเนิ่นนานเท่าไร
 
ที่เราได้พ
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
รียมหัวใจ
 
ยอม
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
ม้าย.
.
 
คนทา
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
มือนเดิม.. 
 
 

 
ทุกค
รั้ง 
 
ที่เห็น..
 
ภาพถ่ายเ
Em 
ก่า ๆ ที่เราถ่ายคู่กัน  
 
ใจยังหายเมื่อต้องไก
ลห่าง
 
ฝากดูแ
ลตัวเองให้ดี 
 
 
คนทา
Em 
งนี้จะดูอยู่ห่าง ๆ  
 
คิดถึงกันบ้าง เมื่อเธอเดียวด
าย

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
านเนิ่นนานเท่าไร..
 
ที่เราได้พ
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
รียมหัวใจ
 
ยอม
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
ม้าย.
.
 
คนทา
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
มือนเดิม..

INSTRU | G D | Em | C | G D |
INSTRU | G | Em | C | Am | G |

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
านเนิ่นนานเท่าไร..
 
ที่เราได้พ
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
รียมหัวใจ
 
ยอม
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
ม้าย.
.
 
คนทา
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
มือนเดิม..

 
ฝากไปบอก
คนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เรานึ
กถึงกัน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พลัดพราก


ฝืนหันกลับหลัง
ใจอยากจะเหนี่ยวรั้งสักเท่าไร
ใจก็รู้จำเป็นต้องจาก
อยากจะยื้อเวลาให้แสนนาน
แต่ก็รู้เป็นไปได้ยาก
จำต้องจากต้องลากันไป

รักเท่าไรก็ได้เท่านั้น
ถึงเวลาต้องเดินจากกัน
อีกแสนนานเนิ่นนานเท่าไร
ที่เราได้พบกัน โอ้โฮ..

ไม่ทันเตรียมหัวใจ
ยอมรับในความพลัดพราก
ไม่มีเธอแล้ว
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้หม้าย..
คนทางนี้ยังคงเฝ้ารอ
ฝากฝน ฝากฟ้าได้หม้าย
ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เราเหมือนเดิม..

ทุกครั้ง ที่เห็น..
ภาพถ่ายเก่า ๆ ที่เราถ่ายคู่กัน
ใจยังหายเมื่อต้องไกลห่าง
ฝากดูแลตัวเองให้ดี ๆ
คนทางนี้จะดูอยู่ห่าง ๆ
คิดถึงกันบ้าง เมื่อเธอเดียวดาย

รักเท่าไรก็ได้เท่านั้น
ถึงเวลาต้องเดินจากกัน
อีกแสนนานเนิ่นนานเท่าไร..
ที่เราได้พบกัน โอ้โฮ..

ไม่ทันเตรียมหัวใจ
ยอมรับในความพลัดพราก
ไม่มีเธอแล้ว
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้หม้าย..
คนทางนี้ยังคงเฝ้ารอ
ฝากฝน ฝากฟ้าได้หม้าย
ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เราเหมือนเดิม..

( ดนตรี )

รักเท่าไรก็ได้เท่านั้น
ถึงเวลาต้องเดินจากกัน
อีกแสนนานเนิ่นนานเท่าไร..
ที่เราได้พบกัน โอ้โฮ..

ไม่ทันเตรียมหัวใจ
ยอมรับในความพลัดพราก
ไม่มีเธอแล้ว
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้หม้าย..
คนทางนี้ยังคงเฝ้ารอ
ฝากฝน ฝากฟ้าได้หม้าย
ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เราเหมือนเดิม..

ฝากไปบอกคนไกล
ไม่ว่าเราจะห่างเท่าไร
ขอให้เรานึกถึงกัน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พลัดพราก (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 3399
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :