หน้าแรก » พาโล (PALO) » คอร์ดเพลง คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย – วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย – วงพาโล (PALO)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | G | Em | F |

Am 
รู้มั่งหม้าย 
 
ฉันเ
จ็บเพียงใด
Em 
จากกันไป 
 
หม้ายเ
ธอเหมือนเก่า
Am 
อยากรับรู้ 
 
ว่าเธอ
สุขหรือเศร้า
Em 
คนเหงา ๆ เศ
ร้าใจเหลือเกิน

 
ถ้า
Em 
เธอมีคนดูแล
 
ที่คอยเทค
Am 
แคร์เธอเป็นอย่างดี
ฉันต้องขอโทษที
 
ไม่ได้จะ
ทำให้ใครหวั่นไหว..

 
คิด
ถึงแฟนเก่ามั่งห
ม้าย
 
ผู้
Em 
ชายเฉิ่ม ๆ เ
Am 
ชย 
 
 
ยัง
รัก คิดถึงอย่างเคย ไม่เปลี่ยนแป
ลง
 
คิด
ถึงแฟนเก่ามั่งห
ม้าย
 
ฉัน
Em 
คิดถึงเธออย่าง
Am 
แรง
 
ไม่ไ
ด้ 
 
ขี้หกทำแ
Fm 
กล้ง 
 
โอ้โ
ห..
 
คิดถึงแฟนเ
ก่า..

Am 
อยู่คนเดียว 
 
ยิ้ม
กับความเหงา
Em 
ห้องของเรา 
 
หม้ายเ
ธอเหมือนเคย
Am 
เจ็บซ้ำ ๆ ช้ำจ
นเฉย 
 
Em 
อาจจะเคย 
 
ร้องไ
ห้คนเดียว

 
ถ้า
Em 
เธอมีคนดูแล
 
ที่คอยเทค
Am 
แคร์เธอเป็นอย่างดี
ฉันต้องขอโทษที
 
ไม่ได้จะ
ทำให้ใครหวั่นไหว..

 
คิด
ถึงแฟนเก่ามั่งห
ม้าย
 
ผู้
Em 
ชายเฉิ่ม ๆ เ
Am 
ชย 
 
 
ยัง
รัก คิดถึงอย่างเคย ไม่เปลี่ยนแป
ลง
 
คิด
ถึงแฟนเก่ามั่งห
ม้าย
 
ฉัน
Em 
คิดถึงเธออย่าง
Am 
แรง
 
ไม่ไ
ด้ 
 
ขี้หกทำแ
Fm 
กล้ง 
 
โอ้โ
ห..
 
คิดถึงแฟนเ
ก่า..

INSTRU | C | G | Em | Am | F | F | G |
INSTRU | C | G | Em | Am | F | Fm | G |

 
คิด
ถึงแฟนเก่ามั่งห
ม้าย
 
ผู้
Em 
ชายเฉิ่ม ๆ เ
Am 
ชย 
 
 
ยัง
รัก คิดถึงอย่างเคย ไม่เปลี่ยนแป
ลง
 
คิด
ถึงแฟนเก่ามั่งห
ม้าย
 
ฉัน
Em 
คิดถึงเธออย่าง
Am 
แรง
 
ไม่ไ
ด้ 
 
ขี้หกทำแ
Fm 
กล้ง 
 
โอ้โ
ห..
 
คิดถึงแฟนเ
ก่า…


รู้มั่งหม้าย ฉันเจ็บเพียงใด
จากกันไป หม้ายเธอเหมือนเก่า
อยากรับรู้ ว่าเธอสุขหรือเศร้า
คนเหงา ๆ เศร้าใจเหลือเกิน

ถ้าเธอมีคนดูแล
ที่คอยเทคแคร์เธอเป็นอย่างดี
ฉันต้องขอโทษที
ไม่ได้จะทำให้ใครหวั่นไหว..

คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย
ผู้ชายเฉิ่ม ๆ เชย ๆ
ยังรัก คิดถึงอย่างเคย ไม่เปลี่ยนแปลง
คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย
ฉันคิดถึงเธออย่างแรง
ไม่ได้ ขี้หกทำแกล้ง โอ้โห..
คิดถึงแฟนเก่า..

อยู่คนเดียว ยิ้มกับความเหงา
ห้องของเรา หม้ายเธอเหมือนเคย
เจ็บซ้ำ ๆ ช้ำจนเฉย ๆ
อาจจะเคย ร้องไห้คนเดียว

ถ้าเธอมีคนดูแล
ที่คอยเทคแคร์เธอเป็นอย่างดี
ฉันต้องขอโทษที
ไม่ได้จะทำให้ใครหวั่นไหว..

คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย
ผู้ชายเฉิ่ม ๆ เชย ๆ
ยังรัก คิดถึงอย่างเคย ไม่เปลี่ยนแปลง
คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย
ฉันคิดถึงเธออย่างแรง
ไม่ได้ ขี้หกทำแกล้ง โอ้โห..
คิดถึงแฟนเก่า..

( ดนตรี )

คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย
ผู้ชายเฉิ่ม ๆ เชย ๆ
ยังรัก คิดถึงอย่างเคย ไม่เปลี่ยนแปลง
คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย
ฉันคิดถึงเธออย่างแรง
ไม่ได้ ขี้หกทำแกล้ง โอ้โห..
คิดถึงแฟนเก่า…


รูปภาพคอร์ด คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย – วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย - วงพาโล (PALO)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดถึงแฟนเก่ามั่งหม้าย (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียงดนตรี BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 3399
 โฆษณา