หน้าแรก » พาโล (PALO) » คอร์ดเพลง เด็กขี้ร้อง – วงพาโล

คอร์ดเพลง เด็กขี้ร้อง – วงพาโล

คอร์ดเพลง เด็กขี้ร้อง
ศิลปิน วงพาโล
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เด็กขี้ร้อง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | A | E | E |
INTRO | F#m | F#m | D | D |

 
ร้องให้
พอ 
 
เสียใจให้พอ
 
ฉันจะไม่
ขอ 
 
ให้เธอหยุดร้องไห้
 
ให้สาใ
F#m 
ห้สม กับที่รัก มันเหม็ดใจ
 
ยังจะ
มาทอดทิ้งเธอได้
 
ล้วไปเริ่มใหม่ 
 
พรุ่งนี้ยังมีใหม่
 
ครจะไปก็ให้มันไป 
 
ไม่รั
F#m 
กดี 
 
คนพันนี้
 
ต้องเจอสั
กที 
 
อย่าไปสนใจ

 
*  
F#m 
โลกยังหมุนเปลี่ยน
ไป
 
ไม่แป
ลกที่จะร้องไ
ห้
 
กลั้นน้ำตาไม่ไหวก็ปล่อยออกมา เฮ..
 

 
**  
โฮ โฮ โฮ…  
โฮ โฮ โฮ…
F#m 
โฮ โฮ โฮ… (ร้
องให้ใจลืมเคยรักใคร)
โฮ โฮ โฮ…  
โฮ โฮ โฮ…  
F#m 
โฮ โฮ โฮ…
 
(ล้างหน้าล้างตาแล้วเริ่มต้นกันใ
หม่)

 
ไม่มีเ
จ็บ 
 
ก็ไม่ต้องเจ็บ
 
แต่จะไม่
มีรสชาติในชีวิต
 
ไม่ต้องไป
F#m 
กลัวใจคนที่สิ้นคิด
 
มีแต่ค
อยทิ่มแทงใจหัวใจ

( */**/** )

INSTRU | A | E | F#m | D |
INSTRU | A | E | F#m | D E |

( */**/** )

เนื้อเพลง
ร้องให้พอ เสียใจให้พอ
ฉันจะไม่ขอ ให้เธอหยุดร้องไห้
ให้สาให้สม กับที่รัก มันเหม็ดใจ
ยังจะมาทอดทิ้งเธอได้
แล้วไปเริ่มใหม่ พรุ่งนี้ยังมีใหม่
ใครจะไปก็ให้มันไป
ไม่รักดี คนพันนี้ ต้องเจอสักที
อย่าไปสนใจ

*โลกยังหมุนเปลี่ยนไป
ไม่แปลกที่จะร้องไห้
กลั้นน้ำตาไม่ไหวก็ปล่อยออกมา เฮ..

**โฮ โฮ โฮ (ร้องให้ใจลืมเคยรักใคร)
โฮ โฮ โฮ (ล้างหน้าล้างตาแล้วเริ่มต้นกันใหม่)

ไม่มีเจ็บ ก็ไม่ต้องเจ็บ
แต่จะไม่มีรสชาติในชีวิต
ไม่ต้องไปกลัวใจคนที่สิ้นคิด
มีแต่คอยทิ่มแทงใจหัวใจ
(ซ้ำ */**/**)

solo

(ซ้ำ */**/**)
เพลง เด็กขี้ร้อง
ศิลปิน วงพาโล 2017
คำร้อง-ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
โหลดเพลงนี้ กด *1238678 โทรออก
ติดต่องานแสดงวงพาโล Tel. 088 446 3399
วงพาโล (PALO) - คอร์ด เนื้อเพลง
 โฆษณา