คอร์ดเพลง สายดำ – วงพาโล (PALO)

  
Text   

คอร์ดเพลง : สายดำ วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง สายดำ - วงพาโล (PALO)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงพาโล (PALO) : สายดำ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สายดำ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
หากฉันไม่ใช่คน
Bm 
ดีที่เธอเห็น
 
หากฉันเคยมีเรื่องร
G 
าวที่เคยเสื่อมเสีย
 
ประวัติ
D 
ฉันมันคนเกเร
 
แล้วเธอจะ
A 
ยังรักอีกไหม

 
หากเธอ
Bm 
รับเธอรู้ 
 
หากเธอดูเธอเห็น
 
สิ่งที่
G 
ฉันเคยเป็น 
 
เรื่องเลวร้ายที่เคยทำ
 
แล้วเธอจะ
D 
ยังเดินข้างกัน
 
แล้วยังจับ
A 
มือฉันอีกไหม
 
สิ่งที่
Bm 
รู้วันนี้ 
 
อาจไม่เหมือนในวันนั้น
 
อาจจะ
G 
มีความฝัน 
 
ต่างที่มาคนละสาย
 
แล้วเธอจะย
D 
อมรับมันใช่หม้าย
 
ในมุ
A 
มมืดของฉัน

 
ฉันเคยหลง
D 
ผิด 
 
ฉันเคยพลาดพ
A 
ลั้ง
 
ฉันเคยเดินหล
Bm 
งทางฉันเสเพล 
 
เม
G 
ามัว
 
ถ้าใครเคยบ
D 
อก 
 
ฉันเป็นผู้ร้
A 
าย
 
ฉันมีรอย
Bm 
สักลาย 
 
ฉันเคยเดินสา
G 
ยดำ
 
แล้วเธอจะยังรักอีกไหม..
 

INSTRU | Bm | G | D | A |

 
หากฉันไม่ใช่คน
Bm 
ดีที่เธอเห็น
 
หากฉันเคยมีเรื่องร
G 
าวที่เคยเสื่อมเสีย
 
ประวัติ
D 
ฉันมันคนเกเร
 
แล้วเธอจะ
A 
ยังรักอีกไหม

 
หากเธอ
Bm 
รับเธอรู้ 
 
หากเธอดูเธอเห็น
 
สิ่งที่
G 
ฉันเคยเป็น 
 
เรื่องเลวร้ายที่เคยทำ
 
แล้วเธอจะ
D 
ยังเดินข้างกัน
 
แล้วยังจับ
A 
มือฉันอีกไหม
 
สิ่งที่
Bm 
รู้วันนี้ 
 
อาจไม่เหมือนในวันนั้น
 
อาจจะ
G 
มีความฝัน 
 
ต่างที่มาคนละสาย
 
แล้วเธอจะย
D 
อมรับมันใช่หม้าย
 
ในมุ
A 
มมืดของฉัน

 
ฉันเคยหลง
D 
ผิด 
 
ฉันเคยพลาดพ
A 
ลั้ง
 
ฉันเคยเดินหล
Bm 
งทางฉันเสเพล 
 
เม
G 
ามัว
 
ถ้าใครเคยบ
D 
อก 
 
ฉันเป็นผู้ร้
A 
าย
 
ฉันมีรอย
Bm 
สักลาย 
 
ฉันเคยเดินสา
G 
ยดำ
 
แล้วเธอจะยังรักอีกไหม..
 

OUTRO | Bm | G | D | A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สายดำ


หากฉันไม่ใช่คนดีที่เธอเห็น
หากฉันเคยมีเรื่องราวที่เคยเสื่อมเสีย
ประวัติฉันมันคนเกเร
แล้วเธอจะยังรักอีกไหม

หากเธอรับเธอรู้ หากเธอดูเธอเห็น
สิ่งที่ฉันเคยเป็น เรื่องเลวร้ายที่เคยทำ
แล้วเธอจะยังเดินข้างกัน
แล้วยังจับมือฉันอีกไหม
สิ่งที่รู้วันนี้ อาจไม่เหมือนในวันนั้น
อาจจะมีความฝัน ต่างที่มาคนละสาย
แล้วเธอจะยอมรับมันใช่หม้าย
ในมุมมืดของฉัน

ฉันเคยหลงผิด ฉันเคยพลาดพลั้ง
ฉันเคยเดินหลงทางฉันเสเพล เมามัว
ถ้าใครเคยบอก ฉันเป็นผู้ร้าย
ฉันมีรอยสักลาย ฉันเคยเดินสายดำ
แล้วเธอจะยังรักอีกไหม..

( ดนตรี )

หากฉันไม่ใช่คนดีที่เธอเห็น
หากฉันเคยมีเรื่องราวที่เคยเสื่อมเสีย
ประวัติฉันมันคนเกเร
แล้วเธอจะยังรักอีกไหม

หากเธอรับเธอรู้ หากเธอดูเธอเห็น
สิ่งที่ฉันเคยเป็น เรื่องเลวร้ายที่เคยทำ
แล้วเธอจะยังเดินข้างกัน
แล้วยังจับมือฉันอีกไหม
สิ่งที่รู้วันนี้ อาจไม่เหมือนในวันนั้น
อาจจะมีความฝัน ต่างที่มาคนละสาย
แล้วเธอจะยอมรับมันใช่หม้าย
ในมุมมืดของฉัน

ฉันเคยหลงผิด ฉันเคยพลาดพลั้ง
ฉันเคยเดินหลงทางฉันเสเพล เมามัว
ถ้าใครเคยบอก ฉันเป็นผู้ร้าย
ฉันมีรอยสักลาย ฉันเคยเดินสายดำ
แล้วเธอจะยังรักอีกไหม..
สายดำ พาโล คอร์ด เนื้อเพลง เร็วๆนี้


รูปภาพคอร์ด สายดำ – วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง สายดำ - วงพาโล (PALO)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สายดำ (คอร์ด)

คำร้อง – ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง บอยเร็คคอร์ด
ติดต่องานแสดง 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend