คอร์ดเพลง แฟนทิ้ง – พาโล (PALO)

  
Text   

แฟนทิ้ง – พาโล (PALO)


INTRO | Asus2 | Asus2 | Asus2/C# | Asus2/D |

Asus2 
  ใครจะรู้มันเจ็บแค่
Bm 
ไหน
C#m 
  ไม่โดนกับตัวเอง
F#m 
ไม่รู้
D 
  โลกใบนี้มันช่าง
Bm 
หดหู่ 
 
ไม่น่าอ
E 
ยู่อีกต่อไปแล้ว
A 
 
แค่ผิดหวังในสิ่ง
Bm 
ที่ฝัน
C#m 
  ใครคนนั้นเขาแค่ต้องก
F#m 
ารเปลี่ยนแนว
D 
  แต่วันนี้มันรักเขา
Bm 
ไปแล้ว 
 
ไม่แค
E 
ล้วต้องนั่งเสียใจ
A 
  
F# 

 
* คนถูกแฟนทิ้
Bm 
งมันเจ็บรู้หม้
C#m 
าย 
 
ที่หัวใจมืดมนดังคนหล
F#m 
งทาง
 
พรุ่ง
D 
นี้ยังคงอ้างว้
E 
างไม่มีทางไป
A 
  
 
 
F# 
 
คนถูกแฟนทิ้
Bm 
งมันเจ็บแค่ไห
C#m 
น 
 
น้ำตาไหลใครก็หาว่าโง่
F#m 
เอง
 
ไปรักเข
D 
าทำไมให้เ
E 
จ๊ง 
 
กันเล่าหัวใจ
A 
  
 
 (F#)

 
ใครจะรู้มันเจ็บแ
Bm 
ค่ไหน 
 
 
C#m 
  แค่อยากไปให้ไกลจา
F#m 
กโลกนี้ 
 
 
D 
  มองหาคนเข้าใจไ
Bm 
ม่มี 
 
มีแ
E 
ต่ซ้ำเติมจิตใจ
A 
 
F# 

( * )

INSTRU | G | A | A | A | G | D | E | F# |

( * )

 
ไปรั
Bm 
กเขาทำไมให้เจ๊
E 
ง 
 
กันเล่าหัวใจ

OUTRO | Asus2 | Asus2 | Asus2/C# | Asus2/D | Asus2 |

เนื้อเพลง
ใครจะรู้มันเจ็บแค่ไหน ไม่โดนกับตัวเองไม่รู้
โลกใบนี้มันช่างโหดหู่ ไม่น่าอยู่อีกต่อไปแล้ว
แค่ผิดหวังในสิ่งที่ฝัน ใครคนนั้นเขาแค่ต้องการเปลี่ยนแนว
แต่วันนี้มันรักเขาไปแล้ว ไม่แคล้วต้องนั่งเสียใจ

คนถูกแฟนทิ้งมันเจ็บรู้หม้าย
ที่หัวใจมืดมนดังคนหลงทาง
พรุ่งนี้ยังคงอ้างว้างไม่มีทางไป

คนถูกแฟนทิ้งมันเจ็บแค่ไหน
น้ำตาไหลใครก็หาว่าโง่เอง
ไปรักเขาทำไมให้เจ๊ง กันเล่าหัวใจ

ใครจะรู้มันเจ็บแค่ไหน แค่อยากไปให้ไกลจากโลกนี้
มองหาคนเข้าใจไม่มี มีแต่ซ้ำเติมจิตใจ

คนถูกแฟนทิ้งมันเจ็บรู้หม้าย
ที่หัวใจมืดมนดั่งคนหลงทาง
พรุ่งนี้ยังคงอ้างว้างไม่มีทางไป

คนถูกแฟนทิ้งมันเจ็บแค่ไหน
น้ำตาไหลใครก็หาว่าโง่เอง
ไปรักเขาทำไมให้เจ๊งกันเล่าหัวใจ

( ดนตรี )

( ** )

ไปรักเขาทำไมให้เจ๊ง กันเล่าหัวใจ
โหลดเพลงนี้ กด *1238678
พาโล (PALO) - แฟนทิ้ง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend