คอร์ดเพลง ควายรับบาป – วงพาโล (PALO)

  
Text   

คอร์ดเพลง ควายรับบาป
ศิลปิน วงพาโล (PALO)
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ควายรับบาป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em G | D |
INTRO | Em G | D Em | Em G | D | Em |

 
คิดมากไปหรือเ
Em 
ปล่า 
 
บ้าไปหรือเ
G 
ปล่า
 
ว่า
D 
ฉันเดี๋ยวพันนั้น 
 
เดี๋ยวพันนี้
 
อันโน่นก็ไ
Em 
ม่ดี 
 
อันนี้ก็ไม่โ
G 
ดน
 
ตะโ
D 
กนตะคอกกรอกหู

 
* คนที่จริ
Em 
งจัง 
 
เธอไม่หวั
G 
งดี
 
บอ
D 
กทีว่าฉันผิดตรงไหน
 
หากเธอรั
Em 
กเขา 
 
เอากันตร
G 
งๆได้หม้าย
 
ไม่ใช่แ
D 
มว ใช่หมู ใช่หมา

 
** เธอให้ฉันเ
Em 
ป็นควายรับบ
G 
าป
 
แกล้งให้ฉั
D 
นตาย 
 
สุดท้ายเธอก็ทิ้
Em 
งไป
 
ฉันดี
Em 
พอ 
 
แต่เธอมันไม่พ
G 
อใจ
 
จริงห
D 
ม้าย จริงหม้าย จริงหม้าย
 
เธอให้ฉันเ
Em 
ป็นควายรับบ
G 
าป
 
เธอมาสา
D 
ดสีใส่ฉันทำ
Em 
ไม
 
ฉันดี
Em 
พอแต่เธอมันไม่พ
G 
อใจ
 
ใช่ห
D 
ม้าย ใช่หม้าย ใช่หม้าย ควายรับบาป

INSTRU | Em G | D |

 
เธอเล่นยาหรือเ
Em 
ปล่า 
 
ขี้เมาหรือเ
G 
ปล่า
 
นิ
D 
สัยไม่เหมือนอย่างเคย
 
คนที่เค
Em 
ยรัก 
 
คนที่ภั
G 
กดี
 
วั
D 
นนี้มันหายไปหนา

( *, ** )

INSTRU | Em G | D Em |
INSTRU | Em G | D |
INSTRU | Em G | D Em | Em G | D |

( ** )

INSTRU | Em G | D |

ควายรับบาป

INSTRU | Em G | D |

 
ควายรั
Em 
บบาป…

เนื้อเพลง
คิดมากไปหรือเปล่า บ้าไปหรือเปล่า
ว่าฉันเดี๋ยวพันนั้น เดี๋ยวพันนี้
อันโน่นก็ไม่ดี อันนี้ก็ไม่โดน
ตะโกนตะคอกกรอกหู

* คนที่จริงจัง เธอไม่หวังดี บอกทีว่าฉันผิดตรงไหน
หากเธอรักเขา เอากันตรงๆได้หม้าย
ไม่ใช่แมว ใช่หมู ใช่หมา

** เธอให้ฉันเป็นควายรับบาป แกล้งให้ฉันตาย
สุดท้ายเธอก็ทิ้งไป
ฉันดีพอ แต่เธอมันไม่พอใจ
จริงหม้าย จริงหม้าย จริงหม้าย
เธอให้ฉันเป็นควายรับบาป เธอมาสาดสีใส่ฉันทำไม
ฉันดีพอแต่เธอมันไม่พอใจ
ใช่หม้าย ใช่หม้าย ใช่หม้าย
ควายรับบาป

เธอเล่นยาหรือเปล่า ขี้เมาหรือเปล่า
นิสัยไม่เหมือนอย่างเคย
คนที่เคยรัก คนที่ภักดี
วันนี้มันหายไปหนา (ซ้ำ */**)

Solo

(ซ้ำ **)

ควายรับบาป
ควายรับบาป
เพลง ควายรับบาป
ศิลปิน วงพาโล
คำร้อง-ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
โหลดเพลงนี้ กด *1238678 โทรออก
ติดต่องานแสดงวงพาโล Tel. 088 446 3399
วงพาโล (PALO) - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend