คอร์ดเพลง คนจน – วงพาโล (PALO)

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนจน วงพาโล (PALO)

คอร์ดเพลง คนจน - วงพาโล (PALO)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงพาโล (PALO) : คนจน


INTRO | Am | F | G | Am |

 
วันหนึ่
Am 
งฉันได้รู้..
 
ว่าฉันได้หม
ดความหมายและคุณค่า
 
คนไร้
ประโยชณ์ 
 
คนนอกสายตา
 
ฉันไม่หลงเหลื
Am 
อในใจเธออีก

 
มันเจ็
Am 
บเมื่อได้รู้..
 
เพียงใครคนนั้น
ได้เดินเข้ามา
 
มาแทน
ความสุข 
 
มาแทนเวลา
 
มาแทนคุณค่
Am 
าในคำว่าเรา

 
ขอให้เธ
อเจอะคนที่ดี
 
คนทางนี้
Em 
ไม่มีอะไ
Am 
 
พร้อมยอมเจ็
บ 
 
หากในหัวใจ
 
ไม่มีฉัน
อีกแล้ว..

 
ฉันมันคนจน ๆ
ที่โดนเธอทิ้
 
ฉันไม่มีในสิ่
Em 
งที่เธอต้องกา
Am 
 
แม้รักเธอยังไง
ก็โดนประหา
 
ในเมื่อเธอเลือ
Am 
กคนนั้นไปแล้ว

 
ฉันไม่มีความดี
ที่เธอมองเห็
 
ฉันเป็นตัวอะไ
Em 
รที่เธอไม่เอ
Am 
 
ฉันต้องยอมจำน
นปล่อยเธอให้เข
 
ปิดฉากฉั
Am 
นด้วยรอยน้ำตา

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Am | Am |

 
ไม่ใช่ฉัน
Am 
ตรงนี้..
 
และไม่ใช่ฉัน
คนเดิมที่ผ่านมา
 
จงลื
มเสียเถิด 
 
จงพูดคำลา
 
จงปลุกให้ฉั
Am 
นยอมรับความจริง

 
ขอให้เธ
อเจอะคนที่ดี
 
คนทางนี้
Em 
ไม่มีอะไ
Am 
 
พร้อมยอมเจ็
บ 
 
หากในหัวใจ
 
ไม่มีฉัน
อีกแล้ว..

 
ฉันมันคนจน ๆ
ที่โดนเธอทิ้
 
ฉันไม่มีในสิ่
Em 
งที่เธอต้องกา
Am 
 
แม้รักเธอยังไง
ก็โดนประหา
 
ในเมื่อเธอเลือ
Am 
กคนนั้นไปแล้ว

 
ฉันไม่มีความดี
ที่เธอมองเห็
 
ฉันเป็นตัวอะไ
Em 
รที่เธอไม่เอ
Am 
 
ฉันต้องยอมจำน
นปล่อยเธอให้เข
 
ปิดฉากฉั
Am 
นด้วยรอยน้ำตา..

OUTRO | F | G | Em | Am | F | G | Am | Am |
OUTRO ( 4 Times )
OUTRO | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนจน


วันหนึ่งฉันได้รู้..
ว่าฉันได้หมดความหมายและคุณค่า
คนไร้ประโยชณ์ คนนอกสายตา
ฉันไม่หลงเหลือในใจเธออีก

มันเจ็บเมื่อได้รู้..
เพียงใครคนนั้นได้เดินเข้ามา
มาแทนความสุข มาแทนเวลา
มาแทนคุณค่าในคำว่าเรา

ขอให้เธอเจอะคนที่ดี
คนทางนี้ไม่มีอะไร
พร้อมยอมเจ็บ หากในหัวใจ
ไม่มีฉันอีกแล้ว..

ฉันมันคนจน ๆ ที่โดนเธอทิ้ง
ฉันไม่มีในสิ่งที่เธอต้องการ
แม้รักเธอยังไงก็โดนประหาร
ในเมื่อเธอเลือกคนนั้นไปแล้ว

ฉันไม่มีความดีที่เธอมองเห็น
ฉันเป็นตัวอะไรที่เธอไม่เอา
ฉันต้องยอมจำนนปล่อยเธอให้เขา
ปิดฉากฉันด้วยรอยน้ำตา

( ดนตรี )

ไม่ใช่ฉันตรงนี้..
และไม่ใช่ฉันคนเดิมที่ผ่านมา
จงลืมเสียเถิด จงพูดคำลา
จงปลุกให้ฉันยอมรับความจริง

ขอให้เธอเจอะคนที่ดี
คนทางนี้ไม่มีอะไร
พร้อมยอมเจ็บ หากในหัวใจ
ไม่มีฉันอีกแล้ว..

ฉันมันคนจน ๆ ที่โดนเธอทิ้ง
ฉันไม่มีในสิ่งที่เธอต้องการ
แม้รักเธอยังไงก็โดนประหาร
ในเมื่อเธอเลือกคนนั้นไปแล้ว

ฉันไม่มีความดีที่เธอมองเห็น
ฉันเป็นตัวอะไรที่เธอไม่เอา
ฉันต้องยอมจำนนปล่อยเธอให้เขา
ปิดฉากฉันด้วยรอยน้ำตา..

มิวสิควิดีโอ คนจน วงพาโล (PALO)

เพลง คนจน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานแสดง Tel. 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend