คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว – ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง : หม้ายแล้ว ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : หม้ายแล้ว


INTRO | G | Em | C | D |

 
G 
ม้ายแล้ว..
 
เสียงจู้
C 
จี้ขี้บ่นแรกนู้นว่าน่ารำค
G 
าญ
 
เสียงด่าเ
C 
ช้านอกชาน
 
วันพี่คลานโคลงเคลง ห
G 
ลบจากเมา
 
ไม่มีใ
Am 
ครเรียกให้กินข้าว
 
ไม่มี
Bm 
ใครมาปลุกหัวเช้า
 
ชาติเ
Am 
ศร้าใจ 
 
ชาติเศร้
D 
าจัง

 
G 
ม้ายแล้ว..
 
แลประ
C 
นู้นไม่มีหันประนี้ไม่มาน้องสู
G 
ญไหน
 
ลิ้ม
C 
รสฤทธิ์พิษรัก 
 
วันน้องหนีจากลาน้ำ
G 
ตาไหล
 
หม้า
Am 
ยแล้วคนมาคอยเซ้าซี้
 
หม้า
Bm 
ยแล้ว 
 
คนมาชี้มาใช้
 
น้อง
C 
ทิ้งพี่แล้วใช่ม้าย
 
หม้ายแ
D 
ล้ว 
 
ไม่เหลือไรแล้ว

 
นั่งร้องกอดขวดเ
C 
หล้า 
 
ตั้งแต่หัวเ
D 
ช้า 
 
จน
G 
ค่ำ
 
โวยวายเรียกร้อง
C 
ร่ำ 
 
พร่ำเพ้อให้เ
D 
ธอ 
 
กลั
G 
บมา
 
หม้ายแล้วไม่มีเห
C 
ลือ 
 
รอย
D 
รัก
 
เหลือเ
Bm 
พียงน้ำ
Em 
ตา 
 
สัญ
Am 
ญา
 
หม้ายแ
D 
ล้วไม่เหลืออะไ
G 
รแล้ว

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
นั่งร้องกอดขวดเ
C 
หล้า 
 
ตั้งแต่หัวเ
D 
ช้า 
 
จน
G 
ค่ำ
 
โวยวายเรียกร้อง
C 
ร่ำ 
 
พร่ำเพ้อให้เ
D 
ธอ 
 
กลั
G 
บมา
 
หม้ายแล้วไม่มีเห
C 
ลือ 
 
รอย
D 
รัก
 
เหลือเ
Bm 
พียงน้ำ
Em 
ตา 
 
สัญ
Am 
ญา
 
หม้ายแ
D 
ล้วไม่เหลืออะไ
G 
รแล้ว. 
 
 
D 

 
G 
ม้ายแล้ว..
 
ร้องให้ต
C 
ายไส้ลากรากผ่านอ้า
G 
นเอ
 
เมาโซ
C 
ซัดโซเซเหมือนซากศพไร้วิ
G 
ญญาณ
 
สิ้
Am 
นแล้วความรักจะไปต่อ
 
มีไม่
Bm 
พอพลังกำลังใจ
 
น้องพ
C 
รากความรักจากพี่ไป
 
ทิ้งให้ต
D 
าย.. 
 
กลับหม้ายแล้ว…

OUTRO | G | Em | C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


หม้ายแล้ว..
เสียงจู้จี้ขี้บ่นแรกนู้นว่าน่ารำคาญ
เสียงด่าเช้านอกชาน
วันพี่คลานโคลงเคลง หลบจากเมา
ไม่มีใครเรียกให้กินข้าว
ไม่มีใครมาปลุกหัวเช้า
ชาติเศร้าใจ ชาติเศร้าจัง

หม้ายแล้ว..
แลประนู้นไม่มีหันประนี้ไม่มาน้องสูญไหน
ลิ้มรสฤทธิ์พิษรัก วันน้องหนีจากลาน้ำตาไหล
หม้ายแล้วคนมาคอยเซ้าซี้
หม้ายแล้ว คนมาชี้มาใช้
น้องทิ้งพี่แล้วใช่ม้าย
หม้ายแล้ว ไม่เหลือไรแล้ว

นั่งร้องกอดขวดเหล้า ตั้งแต่หัวเช้าจนค่ำ
โวยวายเรียกร้องร่ำ พร่ำเพ้อให้เธอ กลับมา
หม้ายแล้วไม่มีเหลือ รอยรัก
เหลือเพียงน้ำตา สัญญา
หม้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว

( ดนตรี )

นั่งร้องกอดขวดเหล้า ตั้งแต่หัวเช้าจนค่ำ
โวยวายเรียกร้องร่ำ พร่ำเพ้อให้เธอ กลับมา
หม้ายแล้วไม่มีเหลือ รอยรัก
เหลือเพียงน้ำตา สัญญา
หม้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว.

หม้ายแล้ว..
ร้องให้ตายไส้ลากรากผ่านอ้านเอ
เมาโซซัดโซเซเหมือนซากศพไร้วิญญาณ
สิ้นแล้วความรักจะไปต่อ
มีไม่พอพลังกำลังใจ
น้องพรากความรักจากพี่ไป
ทิ้งให้ตาย.. กลับหม้ายแล้ว…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หม้ายแล้ว (คอร์ด)

เนื้อร้อง-ทำนอง พิฆเนศร์ เศวตเวช, ภาวิต จิตรสบาย
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend