หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง อย่าร้อนวิชา – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง อย่าร้อนวิชา – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง อย่าร้อนวิชา ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง อย่าร้อนวิชา - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง อย่าร้อนวิชา (คอร์ด)

ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ

แนวเพลง : #ใต้

Single : ธีเดช ทองอภิชาติ อย่าร้อนวิชา

คีย์คอร์ดเพลง อย่าร้อนวิชา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em | C | D | Em | C | D | Em | D |

 
เส้น
Em 
ทางชีวิตวัยรุ่น 
 
มีต้น
ทุนชีวิตที่ต่างกัน
 
มีความ
คิดมีความฝัน 
 
มีอดีตประสบการณ์
 
ที่แ
ตกต่างกันออกไ
 
ด้วย
Em 
ความอยากรู้อยากล
อง
 
คึกคะ
Am 
นองเร่าร้อนเอาแต่
Em 
ใจ
 
สิ่งแวดล้
อมรอบๆกาย 
 
ก็เป็นอี
Am 
กหนึ่งปัจจัย
 
ที่ทำใ
ห้วัยรุุ่นยุคใ
หม่เปลี่ยนไปเป็นเ
ด็กใจแตก

Em 
ในยุคที่โซเชียลเปรี้
ยวจี๊ด
 
ยาเสพ
Am 
ติดก็ฮิตขึ้นติดช
Em 
าร์ต
 
ก็เลย
ทำให้โอกาสการเข้า
Am 
ถึงความผิดพลาด
 
แทบไม่ต้
องยุ่งยากอะไ
 
บวกกับ
Em 
วัยที่ไร้เดียวงสา
 
เติบโ
ตมาบนความสบาย
 
ความรู้
Am 
เท่าไม่ถึงการณ์
 
จึงกลายเป็นเหยื่อมากมาย
 
 
กว่าจะ
รู้อีกทีก็ส
ายเกินไปที่จ
ะกลับตัว

 
อย่า
Am 
ฝากอนาคตไว้
Em 
กับอบายมุข
 
อย่า
Am 
คิดเอาแต่หนุกแต่
Em 
หรอยไม่สนใจ
 
จง
Am 
คิดดูให้ดีก่อน
Em 
ที่จะทำอะไร
 
เพราะ
ว่าทุกการตัดสินใจ 
 
มันอยู่ที่
ตัวเรา

 
พ่อแม่ห
วังพึ่งเจ้า 
 
ครูเ
ล่าหวังเจ้าสร้าง
Em 
ชื่อ
 
ชาติ
Am 
หวังกำลังฝี
มือ
 
เจ้าคือความห
วังทั้งปวงทั้งหมด
 
อย่าตัด
Am 
บทด้วยการเสพ
ยา
 
อย่าร้อนวิ
ชาจนพ่อ
D/F# 
แม่น้ำต
Em 
าตก
 
จงตั้งใ
Am 
จเล่าเรียนเพื่ออ
นาคต
 
ไม่ใ
ช่เอ่ยคำขอโ
ทษ 
 
ในวันที่ห
มดหนทาง 
 
 

INSTRU | Em | Em | G | G |
INSTRU | Am | D | G | G |
INSTRU | Am | D | G D/F# | Em |
INSTRU | Am | D | G | D |

 
อย่า
Am 
ฝากอนาคตไว้
Em 
กับอบายมุข
 
อย่า
Am 
คิดเอาแต่หนุกแต่
Em 
หรอยไม่สนใจ
 
จง
Am 
คิดดูให้ดีก่อน
Em 
ที่จะทำอะไร
 
เพราะ
ว่าทุกการตัดสินใจ 
 
มันอยู่ที่
ตัวเรา

 
พ่อแม่ห
วังพึ่งเจ้า 
 
ครูเ
ล่าหวังเจ้าสร้าง
Em 
ชื่อ
 
ชาติ
Am 
หวังกำลังฝี
มือ
 
เจ้าคือความห
วังทั้งปวงทั้งหมด
 
อย่าตัด
Am 
บทด้วยการเสพ
ยา
 
อย่าร้อนวิ
ชาจนพ่อ
D/F# 
แม่น้ำต
Em 
าตก
 
จงตั้งใ
Am 
จเล่าเรียนเพื่ออ
นาคต
 
ไม่ใ
ช่เอ่ยคำขอโ
ทษ 
 
ในวันที่ห
มดหนทาง 
 
 

OUTRO | Em | Em | G | G |
OUTRO | Am | D | G D/F# | Em |
OUTRO | Am | D | C | D | G | D | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าร้อนวิชา (คอร์ด)
ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง สหายโตนเเพรทอง
เรียบเรียง ศุภกาญจน์ พรหมเกิด

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา