คอร์ดเพลง จากใจเด็กเเว้น – ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   

คอร์ดเพลง : จากใจเด็กเเว้น ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง จากใจเด็กเเว้น - ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : จากใจเด็กเเว้น

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง จากใจเด็กเเว้น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | G | Am | G |
INTRO | Dm | Am | F | C |
INTRO | Dm | Am | F | E | E |

 
อันที่
Dm 
จริงเป็นเพื่อนกัน 
 
แต่ว่า
Am 
ฉันฝันไปไกล
 
ยอม
Dm 
รับว่าหวั่นไหว 
 
บอกคนอื่นว่าห
G 
ม้าย
 
เป็นแค่เ
E 
พื่อน..

 
แท้
Dm 
จริงเธอมีใจ 
 
ฉันคิดไปไ
Am 
กลเกือบถึงหวัน
 
เมื่อชั
Dm 
กวาวเชือกขาดพลัน
 
บอกกับเพื่อนว่า
G 
ฉันไม่เป็น
E 
ไร
 
ยังหายใจ ยังอยู่ได้ ยังไม่ตาย ชัดเจน 28
 

Dm 
ไม่เคยท้อ 
 
หนทางจะไ
Am 
กลเท่าใด
 
มีเ
F 
ธอเป็นจุดหมาย 
 
ต้องไปให้ถึ
C 
งสักวัน
Dm 
ไม่เคยกลัว 
 
ถึงมีใคร
Am 
จีบเธอหลายคน
 
ให้โอก
F 
าสฉันสักหน 
 
กับคนคน
E 
นี้

 
ถึงเธอจะ
C 
คบฉันเล่นเล่น 
 
เธอเห็นฉันเ
G 
ป็นเด็กแว๊น
 
ชอบบิดรถเ
Am 
ครื่องแบร๊นแบร๊น 
 
หน้าบ้านเ
G 
ธอทุกวัน
 
เธอเคยบอ
C 
กรักเราเล่นเล่น 
 
ฉันพูดจาก
G 
ใจเด็กแว๊น
 
ว่ามันรักใ
Am 
ครเล่นเล่น 
 
ไม่เป็
G 
นจริง 
 
 
อยากชวนเธอ
C 
ขี่รถเล่น 
 
ช่วยเปลี่ยนชี
G 
วิตเด็กแว๊น
 
ไม่ต้องบิด
Am 
รถแบร๊นแบร๊น 
 
เพราะฐา
G 
นะพี่พอมี

Dm 
สวนกาแฟ ที่พังงา  
Am 
แม่บอกว่ายกให้ลูกใภ้
Dm 
และก็สวนปาล์ม ที่กระบี่  
Am 
เพื่อคนดี 
 
พี่จะยกให้
Dm 
ยางพารา ที่นคร  
Am 
ให้บังอร 
 
น้องบายใจได้
Dm 
สวนดุเรียน ที่ชุมพร  
Am 
ชอบให้งามงอนเอ้าพ่อพี่ยกให้
F 
ราคาจะเป็นอย่างไร 
 
เธออย่าไปสนใจ
 
อย่าไปสนใจ อย่าไปข้องใจ อย่าสน
E 
มัน
 
แค่เธอมีฉันแค่นั้นก็พอ..
 

 
อันที่
Dm 
จริงเป็นเพื่อนกัน 
 
แต่ว่า
Am 
ฉันฝันไปไกล
 
ยอม
Dm 
รับว่าหวั่นไหว 
 
บอกคนอื่นว่าห
G 
ม้าย
 
เป็นแค่เ
E 
พื่อน

 
แท้
Dm 
จริงเธอมีใจ 
 
ฉันคิดไปไ
Am 
กลเกือบถึงหวัน
 
เมื่อชั
Dm 
กวาวเชือกขาดพลัน
 
บอกกับเพื่อนว่า
G 
ฉัน 
 
ไม่เป็น
E 
ไร
 
ยังหายใจ ยังอยู่ได้ ยังไม่ตาย ชัดเจน 28
 

Dm 
ไม่เคยท้อ 
 
หนทางจะไ
Am 
กลเท่าใด
 
มีเ
F 
ธอเป็นจุดหมาย 
 
ต้องไปให้ถึ
C 
งสักวัน
Dm 
ไม่เคยกลัว 
 
ถึงมีใคร
Am 
จีบเธอหลายคน
 
ให้โอก
F 
าสฉันสักหน 
 
กับคนคน
E 
นี้

 
ถึงเธอจะ
C 
คบฉันเล่นเล่น 
 
เธอเห็นฉันเ
G 
ป็นเด็กแว๊น
 
ชอบบิดรถเ
Am 
ครื่องแบร๊นแบร๊น 
 
หน้าบ้านเ
G 
ธอทุกวัน
 
เธอเคยบอ
C 
กรักเราเล่นเล่น 
 
ฉันพูดจาก
G 
ใจเด็กแว๊น
 
ว่ามันรักใ
Am 
ครเล่นเล่น 
 
ไม่เป็
G 
นจริง 
 
 
อยากชวนเธอ
C 
ขี่รถเล่น 
 
ช่วยเปลี่ยนชี
G 
วิตเด็กแว๊น
 
ไม่ต้องบิด
Am 
รถแบร๊นแบร๊น 
 
เพราะฐา
G 
นะพี่พอมี

Dm 
สวนกาแฟ ที่พังงา  
Am 
แม่บอกว่ายกให้ลูกใภ้
Dm 
และก็สวนปาล์ม ที่กระบี่  
Am 
เพื่อคนดี 
 
พี่จะยกให้
Dm 
ยางพารา ที่นคร  
Am 
ให้บังอร 
 
น้องบายใจได้
Dm 
สวนดุเรียน ที่ชุมพร  
Am 
ชอบให้งามงอนเอ้าพ่อพี่ยกให้
F 
ราคาจะเป็นอย่างไร 
 
เธออย่าไปสนใจ
 
อย่าไปสนใจ อย่าไปข้องใจ อย่าสน
E 
มัน
 
แค่เธอมีฉันแค่นั้นก็พอ..
 

INSTRU | C | G | Am | G | ( 2 Times )

Dm 
ไม่เคยท้อ 
 
หนทางจะไ
Am 
กลเท่าใด
 
มีเ
F 
ธอเป็นจุดหมาย 
 
ต้องไปให้ถึ
C 
งสักวัน
Dm 
ไม่เคยกลัว 
 
ถึงมีใคร
Am 
จีบเธอหลายคน
 
ให้โอก
F 
าสฉันสักหน 
 
กับคนคน
E 
นี้

 
ถึงเธอจะ
C 
คบฉันเล่นเล่น 
 
เธอเห็นฉันเ
G 
ป็นเด็กแว๊น
 
ชอบบิดรถเ
Am 
ครื่องแบร๊นแบร๊น 
 
หน้าบ้านเ
G 
ธอทุกวัน
 
เธอเคยบอ
C 
กรักเราเล่นเล่น 
 
ฉันพูดจาก
G 
ใจเด็กแว๊น
 
ว่ามันรักใ
Am 
ครเล่นเล่น 
 
ไม่เป็
G 
นจริง 
 
 
อยากชวนเธอ
C 
ขี่รถเล่น 
 
ช่วยเปลี่ยนชี
G 
วิตเด็กแว๊น
 
ไม่ต้องบิด
Am 
รถแบร๊นแบร๊น 
 
เพราะฐา
G 
นะพี่พอมี

Dm 
สวนกาแฟ ที่พังงา  
Am 
แม่บอกว่ายกให้ลูกใภ้
Dm 
และก็สวนปาล์ม ที่กระบี่  
Am 
เพื่อคนดี 
 
พี่จะยกให้
Dm 
ยางพารา ที่นคร  
Am 
ให้บังอร 
 
น้องบายใจได้
Dm 
สวนดุเรียน ที่ชุมพร  
Am 
ชอบให้งามงอนเอ้าพ่อพี่ยกให้
F 
ราคาจะเป็นอย่างไร 
 
เธออย่าไปสนใจ
 
อย่าไปสนใจ อย่าไปข้องใจ อย่าสน
E 
มัน
 
แค่เธอมีฉันแค่นั้นก็พอ..
 

OUTRO | Dm | Am | Dm | Am | ( 4 Times )
OUTRO Fade out…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จากใจเด็กเเว้น


อันที่จริงเป็นเพื่อนกัน แต่ว่าฉันฝันไปไกล
ยอมรับว่าหวั่นไหว บอกคนอื่นว่าหม้าย
เป็นแค่เพื่อน..

แท้จริงเธอมีใจ ฉันคิดไปไกลเกือบถึงหวัน
เมื่อชักวาวเชือกขาดพลัน
บอกกับเพื่อนว่าฉันไม่เป็นไร
ยังหายใจ ยังอยู่ได้ ยังไม่ตาย ชัดเจน 28

ไม่เคยท้อ หนทางจะไกลเท่าใด
มีเธอเป็นจุดหมาย ต้องไปให้ถึงสักวัน
ไม่เคยกลัว ถึงมีใครจีบเธอหลายคน
ให้โอกาสฉันสักหน กับคนคนนี้

ถึงเธอจะคบฉันเล่นเล่น เธอเห็นฉันเป็นเด็กแว๊น
ชอบบิดรถเครื่องแบร๊นแบร๊น หน้าบ้านเธอทุกวัน
เธอเคยบอกรักเราเล่นเล่น ฉันพูดจากใจเด็กแว๊น
ว่ามันรักใครเล่นเล่น ไม่เป็นจริง ๆ
อยากชวนเธอขี่รถเล่น ช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กแว๊น
ไม่ต้องบิดรถแบร๊นแบร๊น เพราะฐานะพี่พอมี

สวนกาแฟ ที่พังงา แม่บอกว่ายกให้ลูกใภ้
และก็สวนปาล์ม ที่กระบี่ เพื่อคนดี พี่จะยกให้
ยางพารา ที่นคร ให้บังอร น้องบายใจได้
สวนดุเรียน ที่ชุมพร ชอบให้งามงอนเอ้าพ่อพี่ยกให้
ราคาจะเป็นอย่างไร เธออย่าไปสนใจ
อย่าไปสนใจ อย่าไปข้องใจ อย่าสนมัน
แค่เธอมีฉันแค่นั้นก็พอ..

อันที่จริงเป็นเพื่อนกัน แต่ว่าฉันฝันไปไกล
ยอมรับว่าหวั่นไหว บอกคนอื่นว่าหม้าย
เป็นแค่เพื่อน

แท้จริงเธอมีใจ ฉันคิดไปไกลเกือบถึงหวัน
เมื่อชักวาวเชือกขาดพลัน
บอกกับเพื่อนว่าฉันไม่เป็นไร
ยังหายใจ ยังอยู่ได้ ยังไม่ตาย ชัดเจน 28

ไม่เคยท้อ หนทางจะไกลเท่าใด
มีเธอเป็นจุดหมาย ต้องไปให้ถึงสักวัน
ไม่เคยกลัว ถึงมีใครจีบเธอหลายคน
ให้โอกาสฉันสักหน กับคนคนนี้

ถึงเธอจะคบฉันเล่นเล่น เธอเห็นฉันเป็นเด็กแว๊น
ชอบบิดรถเครื่องแบร๊นแบร๊น หน้าบ้านเธอทุกวัน
เธอเคยบอกรักเราเล่นเล่น ฉันพูดจากใจเด็กแว๊น
ว่ามันรักใครเล่นเล่น ไม่เป็นจริง ๆ
อยากชวนเธอขี่รถเล่น ช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กแว๊น
ไม่ต้องบิดรถแบร๊นแบร๊น เพราะฐานะพี่พอมี

สวนกาแฟ ที่พังงา แม่บอกว่ายกให้ลูกใภ้
และก็สวนปาล์ม ที่กระบี่ เพื่อคนดี พี่จะยกให้
ยางพารา ที่นคร ให้บังอรน้องบายใจได้
สวนดุเรียน ที่ชุมพร ชอบให้งามงอนเอ้าพ่อพี่ยกให้
ราคาจะเป็นอย่างไร เธออย่าไปสนใจ
อย่าไปสนใจ อย่าไปข้องใจ อย่าสนมัน
แค่เธอมีฉันแค่นั้นก็พอ..

( ดนตรี )

ไม่เคยท้อ หนทางจะไกลเท่าใด
มีเธอเป็นจุดหมาย ต้องไปให้ถึงสักวัน
ไม่เคยกลัว ถึงมีใครจีบเธอหลายคน
ให้โอกาสฉันสักหน กับคนคนนี้

ถึงเธอจะคบฉันเล่นเล่น เธอเห็นฉันเป็นเด็กแว๊น
ชอบบิดรถเครื่องแบร๊นแบร๊น หน้าบ้านเธอทุกวัน
เธอเคยบอกรักเราเล่นเล่น ฉันพูดจากใจเด็กแว๊น
ว่ามันรักใครเล่นเล่น ไม่เป็นจริง ๆ
อยากชวนเธอขี่รถเล่น ช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กแว๊น
ไม่ต้องบิดรถแบร๊นแบร๊น เพราะฐานะพี่พอมี

สวนกาแฟ ที่พังงา แม่บอกว่ายกให้ลูกใภ้
และก็สวนปาล์ม ที่กระบี่ เพื่อคนดี พี่จะยกให้
ยางพารา ที่นคร ให้บังอรน้องบายใจได้
สวนดุเรียน ที่ชุมพร ชอบให้งามงอนเอ้าพ่อพี่ยกให้
ราคาจะเป็นอย่างไร เธออย่าไปสนใจ
อย่าไปสนใจ อย่าไปข้องใจ อย่าสนมัน
แค่เธอมีฉันแค่นั้นก็พอ..


รูปภาพคอร์ด จากใจเด็กเเว้น – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง จากใจเด็กเเว้น - ธีเดช ทองอภิชาติ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จากใจเด็กเเว้น (คอร์ด)

เนื้อร้อง อาหลี12ปันนา
เรียบเรียง บอยพาโล
ติดต่องาน 0892896387
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend