คอร์ดเพลง คิดถึงหนูนะ – MAN’R

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดถึงหนูนะ MAN’R

คอร์ดเพลง คิดถึงหนูนะ - MAN'R

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single MAN’R : คิดถึงหนูนะ


INTRO | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

 
คิดถึงนะครับแต่ไม่ได้ต้องก
A 
ารให้กลับมา
 
คิดถึงเสมอก็ไม่ได้เ
E 
จอตอนนี้อยากเห็นหน้า
 
คิดถึงเรื่องราวที่ผ่า
F#m 
นมา พี่ไม่ได้ลืมในสัญญา..  
D 

 
คิดถึงเสมอวันที่ได้เจอได้ชิดใ
A 
กล้
 
ขอโทษนะครับที่วันนั้นทำหนูร้องไ
E 
ห้
 
ก็รู้ว่าหนูยังไม่ใช่ ถึงแม้ว่
F#m 
ารักก็ยังไปต่อไม่ได้
 
ขอโทษที่ทำหนูเสีย
D 
ใจ.. 
 
ยังคงคิดถึง..

 
จะบ
A 
อกคิดถึงมันก็คงไม่ซึ้ง 
 
พี่ก็รู้พี่เคยทำไม่ดี
 
ทำใ
E 
ห้หนูเสียใจตอนที่อยู่ข้าง ๆ ขอโทษที
 
พี่
F#m 
เคยทำหนูเสียใจ 
 
พี่เคยทำหนูร้องไห้
 
ก็
D 
รู้วันนี้หนูคงจะเกลียดกันไป

 
ที่บอกคิด
A 
ถึงน่ะ ก็คิดถึงจริง ๆ ละ
 
ไม่ได้จะ
E 
มาเสแสร้ง 
 
ไม่ได้ต้องการให้หนูกลับมานะ
 
แต่
F#m 
พี่ก็ยังคงคิดถึง
 
เพียงแค่บอกออกไปถึงมันไม่
D 
ซึ้งไม่เป็นไร
 
ยังคิดถึงหนูมันยังออกมาจากหัวใจ
 

INSTRU | A | E | F#m | D | ( 2 Times )

A 
มีเรื่องราว.. 
 
ที่ยังไม่
E 
ทันได้กล่าวไป
 
ก็อยากให้
F#m 
หนูนั้นเข้าใจ 
 
พี่ไม่ได้มารบกวนใจ
 
ที่แ
D 
ต่งเพลงนี้ขึ้นมาแค่เพียงอยากจะบอกว่า

 
ไม่ใช่ไม่
A 
รักนะ ที่เดินออกมา ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักนะ
E 
  ที่หนูไปพี่ไม่ได้รั้งไม่ 
 
ใช่ว่าพี่ไม่รักนะ
F#m 
  ก็รู้ว่าหนูคงอยู่ไม่ได้ 
 
ถ้าหนูยังเสียใจ
D 
  พี่ทำให้หนูนั้นร้องไห้ 
 
ให้หนูนั้นเสียใจทุกวัน

A 
  พี่ปล่อยให้หนู 
 
ได้เจอกับคนที่
E 
ดีกว่า
 
  ดีกว่ามาจมปัก กับคนนิสัยไ
F#m 
ม่ดี 
 
ขอโท
D 
ษที

 
A 
ยากให้หนูได้เจอกับคนที่เขาดีกว่า
 
E 
ยากให้หนูได้เจอกับคนที่เขารัก
 
และ
F#m 
ดูแล.. 
 
 
D 
หนูได้ดีกว่าพี่..

A 
  คิดถึงนะครับ 
 
แต่ไม่ได้ต้องการให้กลับมา
E 
  คิดถึงเสมอ ก็ไม่ได้เจอ ตอนนี้อยากเห็นหน้า
F#m 
  คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา 
 
พี่ไม่ได้ลืมในสั
D 
ญญา

 
คิดถึงเส
A 
มอวันที่ได้เจอได้ชิดใกล้
 
ขอโทษนะค
E 
รับที่วันนั้นทำหนูร้องไห้
 
ก็รู้ว่า
F#m 
หนูยังไม่ใช่ 
 
ถึงแม้ว่ารักก็ยังไปต่อไม่ได้
 
ขอโ
D 
ทษที่ทำหนูเสียใจ 
 
ยังคงคิดถึงเธอ..

OUTRO | A | E | F#m | D |


คิดถึงนะครับแต่ไม่ได้ต้องการให้กลับมา
คิดถึงเสมอกไม่ได้เจอตอนนี้อยากเหนหน้า
คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา พี่ไม่ได้ลืมในสัญญา..

คิดถึงเสมอวันที่ได้เจอได้ชิดใกล้
ขอโทษนะครับที่วันนั้นทำหนูร้องไห้
กรู้ว่าหนูยังไม่ใช่ ถึงแม้ว่ารักกยังไปต่อไม่ได้
ขอโทษที่ทำหนูเสียใจ.. ยังคงคิดถึง..

จะบอกคิดถึงมันกคงไม่ซึ้ง พี่กรู้พี่เคยทำไม่ดี
ทำให้หนูเสียใจตอนที่อยู่ข้าง ๆ ขอโทษที
พี่เคยทำหนูเสียใจ พี่เคยทำหนูร้องไห้
กรู้วันนี้หนูคงจะเกลียดกันไป

ที่บอกคิดถึงน่ะ กคิดถึงจริง ๆ ละ
ไม่ได้จะมาเสแสร้ง ไม่ได้ต้องการให้หนูกลับมานะ
แต่พี่กยังคงคิดถึง
เพียงแค่บอกออกไปถึงมันไม่ซึ้งไม่เปนไร
ยังคิดถึงหนูมันยังออกมาจากหัวใจ

( ดนตรี )

มีเรื่องราว.. ที่ยังไม่ทันได้กล่าวไป
กอยากให้หนูนั้นเข้าใจ พี่ไม่ได้มารบกวนใจ
ที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแค่เพียงอยากจะบอกว่า

ไม่ใช่ไม่รักนะ ที่เดินออกมา ไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักนะ
ที่หนูไปพี่ไม่ได้รั้งไม่ ใช่ว่าพี่ไม่รักนะ
กรู้ว่าหนูคงอยู่ไม่ได้ ถ้าหนูยังเสียใจ
พี่ทำให้หนูนั้นร้องไห้ ให้หนูนั้นเสียใจทุกวัน

พี่ปล่อยให้หนู ได้เจอกับคนที่ดีกว่า
ดีกว่ามาจมปัก กับคนนิสัยไม่ดี ขอโทษที

อยากให้หนูได้เจอกับคนที่เขาดีกว่า
อยากให้หนูได้เจอกับคนที่เขารัก
และดูแล.. หนูได้ดีกว่าพี่..

คิดถึงนะครับ แต่ไม่ได้ต้องการให้กลับมา
คิดถึงเสมอ กไม่ได้เจอ ตอนนี้อยากเหนหน้า
คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา พี่ไม่ได้ลืมในสัญญา

คิดถึงเสมอวันที่ได้เจอได้ชิดใกล้
ขอโทษนะครับที่วันนั้นทำหนูร้องไห้
กรู้ว่าหนูยังไม่ใช่ ถึงแม้ว่ารักกยังไปต่อไม่ได้
ขอโทษที่ทำหนูเสียใจ ยังคงคิดถึงเธอ..


รูปภาพคอร์ด คิดถึงหนูนะ – MAN’R

คอร์ดเพลง คิดถึงหนูนะ - MAN'R

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดถึงหนูนะ (คอร์ด)

Lyrics : MAN’R
ฺBEAT : Prod.Waves Gold Beats
ติดต่องาน ID LINE manrr15
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend