หน้าแรก » ธีเดช ทองอภิชาติ » คอร์ดเพลง นวลอนงค์ – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง นวลอนงค์ – ธีเดช ทองอภิชาติ

คอร์ดเพลง : นวลอนงค์ – ธีเดช ทองอภิชาติ

ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ธีเดช ทองอภิชาติ : นวลอนงค์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง นวลอนงค์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F#m | F#m | F#m | F#m |
INTRO | F#m | F#m | F#m | F#m | F#m |

F#m 
รู้ว่าเธอน่ะส
วย 
 
ว่าเธอน่ะ
Bm 
รวย 
 
ว่าเธอเลือก
ได้
F#m 
มีผู้คนมากม
าย 
 
เข้าคิวรอ
Bm 
เธอ 
 
ขอเธอเป็นแ
ฟน

F#m 
หนาวมันหนาวลูก
ไข่ 
 
อยากจะมี
Bm 
ใครมาให้ความอบ
อุ่น
F#m 
ช่วยฉันหน่อยแม่
คุณ 
 
นวล
Bm 
อนงค์มานั่งต
รงหัว
ใจ

 
บ้านอยู่ที่ไ
หน อยากจะไปรับ อยากจะไป
ส่ง
 
ถ้าหากหัวใจของเธอยัง
C#m 
ว่าง 
 
หาหม้
F#m 
ายใคร
 
ตั้งสเต
Bm 
ตัสว่าโสดเอาไว้
 
แล้วพี่บ่
าวอีแท็กไปเป็นแ
ฟน 
 
ทันที

 
นวลอ
นงค์ 
 
ค่ำลงแล้วจะไปไหน
 
ไปทำไม จะไปที่เล้
F#m 
าเป็ด
 
ไปทำ
Bm 
ไม 
 
จะไปเก็บไข่เป็ด
 
เก็บไข่เ
ป็ด เก็บไข่เป็ด มากิน
กัน

F#m 
หนาวมันหนาวลูกไ
ข่ 
 
อยากจะมี
Bm 
ใครมาให้ความอบ
อุ่น
F#m 
ช่วยฉันหน่อยแม่
คุณ 
 
นวล
Bm 
อนงค์มานั่งต
รงหัวใ

 
บ้านอยู่ที่ไ
หน อยากจะไปรับ อยากจะไป
ส่ง
 
ถ้าหากหัวใจของเธอยัง
C#m 
ว่าง 
 
หาหม้
F#m 
ายใคร
 
ตั้งสเต
Bm 
ตัสว่าโสดเอาไว้
 
แล้วพี่บ่
าวอีแท็กไปเป็นแ
ฟน 
 
ทันที

 
นวลอ
นงค์ 
 
ค่ำลงแล้วจะไปไหน
 
ไปทำไม จะไปที่เล้
F#m 
าเป็ด
 
ไปทำ
Bm 
ไม 
 
จะไปเก็บไข่เป็ด
 
เก็บไข่เ
ป็ด เก็บไข่เป็ด มากิน
กัน

INSTRU | D | E | C#m | F#m | Bm | D | E | E |

 
บ้านอยู่ที่ไ
หน อยากจะไปรับ อยากจะไป
ส่ง
 
ถ้าหากหัวใจของเธอยัง
C#m 
ว่าง 
 
หาหม้
F#m 
ายใคร
 
ตั้งสเต
Bm 
ตัสว่าโสดเอาไว้
 
แล้วพี่บ่
าวอีแท็กไปเป็นแ
ฟน 
 
ทันที

 
นวลอ
นงค์ 
 
ค่ำลงแล้วจะไปไหน
 
ไปทำไม จะไปที่เล้
F#m 
าเป็ด
 
ไปทำ
Bm 
ไม 
 
จะไปเก็บไข่เป็ด
 
เก็บไข่เ
ป็ด เก็บไข่เป็ด มากิน
กัน

 
บ้านอยู่ที่ไ
หน อยากจะไปรับ อยากจะไป
ส่ง
 
ถ้าหากหัวใจของเธอยัง
C#m 
ว่าง 
 
หาหม้
F#m 
ายใคร
 
ตั้งสเต
Bm 
ตัสว่าโสดเอาไว้
 
แล้วพี่บ่
าวอีแท็กไปเป็นแ
ฟน 
 
ทันที

 
บ้านอยู่ที่ไ
หน อยากจะไปรับ อยากจะไป
ส่ง
 
ถ้าหากหัวใจของเธอยัง
C#m 
ว่าง 
 
หาหม้
F#m 
ายใคร
 
ตั้งสเต
Bm 
ตัสว่าโสดเอาไว้
 
แล้วพี่บ่
าวอีแท็กไปเป็นแ
ฟน 
 
ทันที

OUTRO | F#m | F#m | F#m | F#m |
OUTRO | F#m | F#m | F#m | F#m | F#m |


เนื้อเพลง นวลอนงค์ – ธีเดช ทองอภิชาติ

รู้ว่าเธอน่ะสวย ว่าเธอน่ะรวย ว่าเธอเลือกได้
มีผู้คนมากมาย เข้าคิวรอเธอ ขอเธอเป็นแฟน

หนาวมันหนาวลูกไข่ อยากจะมีใครมาให้ความอบอุ่น
ช่วยฉันหน่อยแม่คุณ นวลอนงค์มานั่งตรงหัวใจ

บ้านอยู่ที่ไหน อยากจะไปรับ อยากจะไปส่ง
ถ้าหากหัวใจของเธอยังว่าง หาหม้ายใคร
ตั้งสเตตัสว่าโสดเอาไว้
แล้วพี่บ่าวอีแท็กไปเป็นแฟน ทันที

นวลอนงค์ ค่ำลงแล้วจะไปไหน
ไปทำไม จะไปที่เล้าเป็ด
ไปทำไม จะไปเก็บไข่เป็ด
เก็บไข่เป็ด เก็บไข่เป็ด มากินกัน

หนาวมันหนาวลูกไข่ อยากจะมีใครมาให้ความอบอุ่น
ช่วยฉันหน่อยแม่คุณ นวลอนงค์มานั่งตรงหัวใจ

บ้านอยู่ที่ไหน อยากจะไปรับ อยากจะไปส่ง
ถ้าหากหัวใจของเธอยังว่าง หาหม้ายใคร
ตั้งสเตตัสว่าโสดเอาไว้
แล้วพี่บ่าวอีแท็กไปเป็นแฟนทันที

นวลอนงค์ ค่ำลงแล้วจะไปไหน
ไปทำไม จะไปที่เล้าเป็ด
ไปทำไม จะไปเก็บไข่เป็ด
เก็บไข่เป็ด เก็บไข่เป็ด มากินกัน

( ดนตรี )

บ้านอยู่ที่ไหน อยากจะไปรับ อยากจะไปส่ง
ถ้าหากหัวใจของเธอยังว่าง หาหม้ายใคร
ตั้งสเตตัสว่าโสดเอาไว้
แล้วพี่บ่าวอีแท็กไปเป็นแฟน ทันที

นวลอนงค์ ค่ำลงแล้วจะไปไหน
ไปทำไม จะไปที่เล้าเป็ด
ไปทำไม จะไปเก็บไข่เป็ด
เก็บไข่เป็ด เก็บไข่เป็ด มากินกัน

บ้านอยู่ที่ไหน อยากจะไปรับ อยากจะไปส่ง
ถ้าหากหัวใจของเธอยังว่าง หาหม้ายใคร
ตั้งสเตตัสว่าโสดเอาไว้
แล้วพี่บ่าวอีแท็กไปเป็นแฟน ทันที

บ้านอยู่ที่ไหน อยากจะไปรับ อยากจะไปส่ง
ถ้าหากหัวใจของเธอยังว่าง หาหม้ายใคร
ตั้งสเตตัสว่าโสดเอาไว้
แล้วพี่บ่าวอีแท็กไปเป็นแฟน ทันที

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง นวลอนงค์ (คอร์ด)

เนื้อร้อง แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง ศุภกาญจน์ พรหมเกิด

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา