คอร์ดเพลง ไปต่อหรือรอจบ – GUN NAPAT (กัน นภัทร) x KLEAR

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไปต่อหรือรอจบ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


D 
  อยู่กันไปมีแต่ช้ำ
Bm 
  ปรับกันมาตั้งเท่าไร
G 
  ห่างกันไปคง
D 
ดีกว่า..

D 
  ฉันก็รู้ว่าเราต่างกัน
Bm 
  แต่ฉันก็รู้ว่าเรารักกัน
G 
  เรายังไหวใช่ไห
D 
มเธอ

 
เหนื่อยและ
G 
ล้า.. 
 
มาน
A 
าน..
 
กับคำ
Bm 
ถามว่าไปต่อ 
 
D 
รือรอจบ

 
ห่า
G 
งกัน.. 
 
 
A 
ไปเพื่อจะก
Bm 
ลับมา
F#m 
หรือเพื่อจะบอ
G 
กลา
 
จะเลือกทางไหนก็
Bm 
เจ็บ 
 
ไม่ต่
F#m 
างกัน
G 
รัก.. 
 
ขอ
A 
ลองอีกสั
Bm 
กครั้ง
F#m 
หรือว่ามันหม
G 
ดหวัง
 
ที่
A 
รู้ตอนนี้ต้อง
Bm 
ห่างเพื่อเข้
F#m 
าใจ

 
ห่
G 
าง.. 
 
เพื่อท
A 
บทวนรัก
Bm 
เรา 
 
ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
 
เรา
F#m 
รักกันเท่าไร 
 
เจ็บช้ำมาเท่าไร
 
เรา
A 
รักกันได้ต่อ 
 
ไม่
Bm 
ไหวคงต้องจบ

D 
  พยายามมานานแล้ว
Bm 
  อยากประคองกันไปต่อ
G 
  แต่ฉันก็ขอทำ
D 
ใจ

D 
  ถ้ายังรักก็ยังทนไหว
Bm 
  อยากประคองกันไปต่อ
G 
  อย่าเพิ่งท้อได้ไห
D 
มเธอ

 
เหนื่อยและ
G 
ล้า.. 
 
มาน
A 
าน..
 
กับคำ
Bm 
ถามว่าไปต่อ 
 
D 
รือรอจบ

 
ห่า
G 
งกัน.. 
 
 
A 
ไปเพื่อจะก
Bm 
ลับมา
F#m 
หรือเพื่อจะบอ
G 
กลา
 
จะเลือกทางไหนก็
Bm 
เจ็บ 
 
ไม่ต่
F#m 
างกัน
G 
รัก.. 
 
ขอ
A 
ลองอีกสั
Bm 
กครั้ง
F#m 
หรือว่ามันหม
G 
ดหวัง
 
ที่
A 
รู้ตอนนี้ต้อง
Bm 
ห่างเพื่อเข้
F#m 
าใจ

 
ห่
G 
าง.. 
 
เพื่อท
A 
บทวนรัก
Bm 
เรา 
 
ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
 
เรา
F#m 
รักกันเท่าไร 
 
เจ็บช้ำมาเท่าไร
 
เรา
A 
รักกันได้ต่อ 
 
ไม่
Bm 
ไหวคงต้องจบ

instru | G A | Bm F#m | G A | Bmsss

G 
มันไม่เ
A 
ป็นเหมือน
Bm 
ฝัน
 
ควา
F#m 
มรักเพียงแค่นั้
G 
นมันไม่
A 
พอให้
Bm 
หวัง
 
ยัง
F#m 
รักเธอเหลือเกิน 
 
 
G 
แต่เกินเห
A 
นื่อยและ
Bm 
รั้ง
 
เรา
F#m 
รักกันเท่าไร 
 
G 
อบกันอี
A 
กสั
Bm 
กครั้ง

 
เหนื่อยและ
G 
ล้า.. 
 
มาน
A 
าน..
 
กับคำ
Bm 
ถามว่าไปต่อ 
 
D 
รือรอจบ

 
ห่า
G 
งกัน.. 
 
 
A 
ไปเพื่อจะก
Bm 
ลับมา
F#m 
หรือเพื่อจะบอ
G 
กลา
 
จะเลือกทางไหนก็
Bm 
เจ็บ 
 
ไม่ต่
F#m 
างกัน
G 
รัก.. 
 
ขอ
A 
ลองอีกสั
Bm 
กครั้ง
F#m 
หรือว่ามันหม
G 
ดหวัง
 
ที่
A 
รู้ตอนนี้ต้อง
Bm 
ห่างเพื่อเข้
F#m 
าใจ

 
ห่
G 
าง.. 
 
เพื่อท
A 
บทวนรัก
Bm 
เรา 
 
ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
 
เรา
F#m 
รักกันเท่าไร 
 
เจ็บช้ำมาเท่าไร
 
เรา
A 
รักกันได้ต่อ 
 
ไม่
Bm 
ไหวคงต้องจบ

 
ห่
G 
าง.. 
 
เพื่อท
A 
บทวนรัก
Bm 
เรา 
 
ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
 
เรา
F#m 
รักกันเท่าไร 
 
เจ็บช้ำมาเท่าไร
 
เรา
A 
รักกันได้ต่อ 
 
ไม่
Bm 
ไหวคงต้องจบ

G 
มันไม่เ
A 
ป็นเหมือน
Bm 
ฝัน
 
ควา
F#m 
มรักเพียงแค่นั้
G 
นมันไม่
A 
พอให้
Bm 
หวัง
 
ยัง
F#m 
รักเธอเหลือเกิน 
 
 
G 
แต่เกินเห
A 
นื่อยและ
Bm 
รั้ง
 
เรา
F#m 
รักกันเท่าไร 
 
G 
อบกันอี
A 
กสั
Bm 
กครั้ง

 
เรารักกันเท่
G 
าไร..


อยู่กันไปมีแต่ช้ำ
ปรับกันมาตั้งเท่าไร
ห่างกันไปคงดีกว่า..

ฉันก็รู้ว่าเราต่างกัน
แต่ฉันก็รู้ว่าเรารักกัน
เรายังไหวใช่ไหมเธอ

เหนื่อยและล้า.. มานาน..
กับคำถามว่าไปต่อ หรือรอจบ

ห่างกัน.. ไปเพื่อจะกลับมา
หรือเพื่อจะบอกลา
จะเลือกทางไหนก็เจ็บ ไม่ต่างกัน
รัก.. ขอลองอีกสักครั้ง
หรือว่ามันหมดหวัง
ที่รู้ตอนนี้ต้องห่างเพื่อเข้าใจ

ห่าง.. เพื่อทบทวนรักเรา ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
เรารักกันเท่าไร เจ็บช้ำมาเท่าไร
เรารักกันได้ต่อ ไม่ไหวคงต้องจบ

พยายามมานานแล้ว
อยากประคองกันไปต่อ
แต่ฉันก็ขอทำใจ

ถ้ายังรักก็ยังทนไหว
อยากประคองกันไปต่อ
อย่าเพิ่งท้อได้ไหมเธอ

เหนื่อยและล้า.. มานาน..
กับคำถามว่าไปต่อ หรือรอจบ

ห่างกัน.. ไปเพื่อจะกลับมา
หรือเพื่อจะบอกลา
จะเลือกทางไหนก็เจ็บ ไม่ต่างกัน
รัก.. ขอลองอีกสักครั้ง
หรือว่ามันหมดหวัง
ที่รู้ตอนนี้ต้องห่างเพื่อเข้าใจ

ห่าง.. เพื่อทบทวนรักเรา ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
เรารักกันเท่าไร เจ็บช้ำมาเท่าไร
เรารักกันได้ต่อ ไม่ไหวคงต้องจบ

( ดนตรี )

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
ความรักเพียงแค่นั้นมันไม่พอให้หวัง
ยังรักเธอเหลือเกิน แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
เรารักกันเท่าไร ตอบกันอีกสักครั้ง

เหนื่อยและล้า.. มานาน..
กับคำถามว่าไปต่อ หรือรอจบ

ห่างกัน.. ไปเพื่อจะกลับมา
หรือเพื่อจะบอกลา
จะเลือกทางไหนก็เจ็บ ไม่ต่างกัน
รัก.. ขอลองอีกสักครั้ง
หรือว่ามันหมดหวัง
ที่รู้ตอนนี้ต้องห่างเพื่อเข้าใจ

ห่าง.. เพื่อทบทวนรักเรา ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
เรารักกันเท่าไร เจ็บช้ำมาเท่าไร
เรารักกันได้ต่อ ไม่ไหวคงต้องจบ

ห่าง.. เพื่อทบทวนรักเรา ยิ่งทบทวนยิ่งเจ็บ
เรารักกันเท่าไร เจ็บช้ำมาเท่าไร
เรารักกันได้ต่อ ไม่ไหวคงต้องจบ

มันไม่เป็นเหมือนฝัน
ความรักเพียงแค่นั้นมันไม่พอให้หวัง
ยังรักเธอเหลือเกิน แต่เกินเหนื่อยและรั้ง
เรารักกันเท่าไร ตอบกันอีกสักครั้ง

เรารักกันเท่าไร..


รูปภาพคอร์ด ไปต่อหรือรอจบ – GUN NAPAT (กัน นภัทร) x KLEAR

คอร์ดเพลง ไปต่อหรือรอจบ - GUN NAPAT (กัน นภัทร) x KLEAR

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไปต่อหรือรอจบ (คอร์ด)

คำร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
ทำนอง : ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร / รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
เรียบเรียง : Klear / Dano / วิทวัส เหมือนชอบ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend