คอร์ดเพลง กลิ่นลาบที่สีลม – มนต์แคน แก่นคูน, ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

INTRO | Em |

 
ผู้เฒ่าเพิ่นว่า หม่องใด๋ ที่ใด๋ มีกลิ่นลาบงัว
 
 
บ่ต้องมาตั๋ว เพราะกลิ่นข้าวคั่วมันตั๋วบ่ได้
 
 
ผู้เฒ่าเพิ่นว่า หม่องใด๋ ที่ใด๋ มีกลิ่นลาบงัว
 
 
บ่ต้องมาตั๋ว เพราะกลิ่นข้าวคั่ว.. มันตั๋วบ่ได้..
 

INSTRU | Em | D | Em | D |

 
เป็นคนบ้
Em 
าน ๆ มาขายแรงงานในเมืองงาม ๆ
 
เป็นคน
D 
ต่ำ ๆ มาอยู่ในกลางดงตึกสูง ๆ
 
ชื่อว่าสี
Em 
ลม ในย่านสังคม ที่เฟื่องที่ฟุ้ง
 
ฝรั่งชาวโลกชาวก
D 
รุง 
 
เอิ้นว่าชั้นสูงกะแล้
Em 
วกัน 
 
 
C 
 
D 
 
Em 

 
ถนนรถ
Em 
รา แสงสีตระการ อาคารร้านรวง
 
สุดยอดเมืองห
D 
ลวง โฮมอยู่ตรงนี้ หม่องนี้ทั้งนั้น
 
ผู้คนบ้าน
Em 
เฮา 
 
แทรกตัวอยู่ในเครื่องแบบแรงงาน
 
เสื้อผ้าหน้าผมอาห
D 
ารก็เนียนไปกับเจ้านายซั่น
Em 
ตั๋ว

Em 
อ้าว… 
 
ได้กลิ่นข้าวคั่ว
 
ร้านมองสิ
D 
ปัวร์ 
 
แล้วกลิ่นลาบงัวลอยมาแต่
Em 
ไส
Bm 
อ้าว… 
 
อยู่กลางสี
Am 
ลม
 
กลิ่นเพี้ย
Bm 
ขม ๆ มันลอยติดลม มาไ
Em 
ด้จังใด๋

 
ผู้เฒ่าว่า
Em 
ไว้หม่องใด๋ที่ใด๋มีลาบงัว
 
บ่ต้องมา
C 
ตั๋ว 
 
มีคนบ้านเ
D 
ฮารับรอง
G 
ได้
 
งานบีบปลอม
Em 
ตัว 
 
แต่คนบ้านเฮาบ่เคยปลอมใจ
 
แคนจ้าวยาม
Am 
ใด 
 
ก็หลงฟ้อน
Bm 
ใส่คือเก่านั่น
Em 
ล่ะ

 
สิอยู่สี
Em 
ลม อยู่ในสังคม เมืองศรีวิไล
 
อีสานอยู่
C 
ไส 
 
ก็คือเครื่องห
D 
มาย 
 
ของมิตรภ
G 
าพ
 
เสียงแคน เสียง
Em 
ลำ บ่เลือกหม่องม่วน อีหลีเด้
Am 
ครับ
 
เจ้านายขอ
D 
รับ 
 
อย่าอ่งเลย
Em 
ครับ 
 
มาหย่าว..นำกัน
 
เจ้านายขอ
Am 
รับ 
 
อย่าอ่งเลยค
D 
รับ 
 
มาหย่าว..นำ
Em 
กัน

INSTRU | Em | D | Em | D |

 
จะอยู่ที่ไ
Em 
หน ก็ไม่เคยลืม ว่าเราเป็นใคร
 
ดนตรีอยู่ในหัว
D 
ใจ 
 
จะชนชั้นใดกะมาม่วนนำกัน
 
แค่ลองเปิด
Em 
ใจ 
 
บ่ต้องอายดอกครับ
 
บ่ต้องมาดต้องซง มาสนุกเลยครับ
 
 
ปวดหัวงานห
D 
นัก 
 
พักเอาไว้ก่อนครับ
 
มื้อสันวันดี เชิญหม่องนี่เลยครับ..  
Bm 

INSTRU | Em | D | Em | D |

Em 
..เอาฮันนี่ คันสิเว้าเรื่องเก่าวันก่อน วันก่อน วันก่อน
 
คิดขึ้นมา กะละแม่นคึดฮอด คึดฮอดยามกิน ยามนอน
 
 
แม่นอยู่ไสกะบ่คือ บ้านเกิด เมืองนอน
 
 
นอน นอน นอน นอน นอน นอน นอน
 
 
เด้อนายเด้อ เด้อนายเด้อ เด้อนายเด้อ เด้อ ๆ นายเด้อ
 

 
วันไหนหัวใจฉั
Em 
นล้า 
 
วันไหนหัวใจล้าอ่อน
 
คิดถึงบ้านเฮาก่อนกะมีแรงขึ้
Bm 
นมา
 
สู้เพื่อคนที่รักนั่นห
D 
นา 
 
สู้เพื่อคนที่รักนั่นหนา
 
บอกใจตัวเองว่า ให้อดเอาส
G 
าก่อน

 
ท้องนารอฉันสา
Em 
ก่อน 
 
เถียงนารอฉันสาก่อน
 
จะกลับไปแน่นอนถ่าก่อนเถีย
Bm 
งนา
 
สูดกลิ่นไอดินดอกห
D 
ญ้า 
 
ไปสูดกลิ่นไอดินดอกหญ้า
 
ดีกว่าเป็นบ้าดมกลิ่นฝุ่นค
G 
วัน
 
เด้อนาย
Em 
เด้อ เด้อนายเด้อ เด้อนายเด้อ เด้อ ๆ นายเด้อ

INSTRU | C D | Em |

Em 
อ้าว… 
 
ได้กลิ่นข้าวคั่ว
 
ร้านมองสิ
D 
ปัวร์ 
 
แล้วกลิ่นลาบงัวลอยมาแต่
Em 
ไส
Bm 
อ้าว… 
 
อยู่กลางสี
Am 
ลม
 
กลิ่นเพี้ย
Bm 
ขม ๆ มันลอยติดลม มาไ
Em 
ด้จังใด๋

 
ผู้เฒ่าว่า
Em 
ไว้หม่องใด๋ที่ใด๋มีลาบงัว
 
บ่ต้องมา
C 
ตั๋ว 
 
มีคนบ้านเ
D 
ฮารับรอง
G 
ได้
 
งานบีบปลอม
Em 
ตัว 
 
แต่คนบ้านเฮาบ่เคยปลอมใจ
 
แคนจ้าวยาม
Am 
ใด 
 
ก็หลงฟ้อน
Bm 
ใส่คือเก่านั่น
Em 
ล่ะ

 
สิอยู่สี
Em 
ลม อยู่ในสังคม เมืองศรีวิไล
 
อีสานอยู่
C 
ไส 
 
ก็คือเครื่องห
D 
มาย 
 
ของมิตรภ
G 
าพ
 
เสียงแคน เสียง
Em 
ลำ บ่เลือกหม่องม่วน อีหลีเด้
Am 
ครับ
 
เจ้านายขอ
D 
รับ 
 
อย่าอ่งเลย
Em 
ครับ 
 
มาหย่าว..นำกัน
 
เจ้านายขอ
Am 
รับ 
 
อย่าอ่งเลยค
D 
รับ 
 
มาหย่าว..นำ
Em 
กัน..

OUTRO | Em | D | Em | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กลิ่นลาบที่สีลม


ผู้เฒ่าเพิ่นว่า หม่องใด๋ ที่ใด๋ มีกลิ่นลาบงัว
บ่ต้องมาตั๋ว เพราะกลิ่นข้าวคั่วมันตั๋วบ่ได้
ผู้เฒ่าเพิ่นว่า หม่องใด๋ ที่ใด๋ มีกลิ่นลาบงัว
บ่ต้องมาตั๋ว เพราะกลิ่นข้าวคั่ว.. มันตั๋วบ่ได้..

( ดนตรี )

เปนคนบ้าน ๆ มาขายแรงงานในเมืองงาม ๆ
เปนคนต่ำ ๆ มาอยู่ในกลางดงตึกสูง ๆ
ชื่อว่าสีลม ในย่านสังคม ที่เฟื่องที่ฟุ้ง
ฝรั่งชาวโลกชาวกรุง เอิ้นว่าชั้นสูงกะแล้วกัน

ถนนรถรา แสงสีตระการ อาคารร้านรวง
สุดยอดเมืองหลวง โฮมอยู่ตรงนี้ หม่องนี้ทั้งนั้น
ผู้คนบ้านเฮา แทรกตัวอยู่ในเครื่องแบบแรงงาน
เสื้อผ้าหน้าผมอาหารกเนียนไปกับเจ้านายซั่นตั๋ว

อ้าว… ได้กลิ่นข้าวคั่ว
ร้านมองสิปัวร์ แล้วกลิ่นลาบงัวลอยมาแต่ไส
อ้าว… อยู่กลางสีลม
กลิ่นเพี้ยขม ๆ มันลอยติดลม มาได้จังใด๋

ผู้เฒ่าว่าไว้หม่องใด๋ที่ใด๋มีลาบงัว
บ่ต้องมาตั๋ว มีคนบ้านเฮารับรองได้
งานบีบปลอมตัว แต่คนบ้านเฮาบ่เคยปลอมใจ
แคนจ้าวยามใด กหลงฟ้อนใส่คือเก่านั่นล่ะ

สิอยู่สีลม อยู่ในสังคม เมืองศรีวิไล
อีสานอยู่ไส กคือเครื่องหมาย ของมิตรภาพ
เสียงแคน เสียงลำ บ่เลือกหม่องม่วน อีหลีเด้ครับ
เจ้านายขอรับ อย่าอ่งเลยครับ มาหย่าว..นำกัน
เจ้านายขอรับ อย่าอ่งเลยครับ มาหย่าว..นำกัน

( ดนตรี )

จะอยู่ที่ไหน กไม่เคยลืม ว่าเราเปนใคร
ดนตรีอยู่ในหัวใจ จะชนชั้นใดกะมาม่วนนำกัน
แค่ลองเปิดใจ บ่ต้องอายดอกครับ
บ่ต้องมาดต้องซง มาสนุกเลยครับ
ปวดหัวงานหนัก พักเอาไว้ก่อนครับ
มื้อสันวันดี เชิญหม่องนี่เลยครับ..

( ดนตรี )

..เอาฮันนี่ คันสิเว้าเรื่องเก่าวันก่อน วันก่อน วันก่อน
คิดขึ้นมา กะละแม่นคึดฮอด คึดฮอดยามกิน ยามนอน
แม่นอยู่ไสกะบ่คือ บ้านเกิด เมืองนอน
นอน นอน นอน นอน นอน นอน นอน
เด้อนายเด้อ เด้อนายเด้อ เด้อนายเด้อ เด้อ ๆ นายเด้อ

วันไหนหัวใจฉันล้า วันไหนหัวใจล้าอ่อน
คิดถึงบ้านเฮาก่อนกะมีแรงขึ้นมา
สู้เพื่อคนที่รักนั่นหนา สู้เพื่อคนที่รักนั่นหนา
บอกใจตัวเองว่า ให้อดเอาสาก่อน

ท้องนารอฉันสาก่อน เถียงนารอฉันสาก่อน
จะกลับไปแน่นอนถ่าก่อนเถียงนา
สูดกลิ่นไอดินดอกหญ้า ไปสูดกลิ่นไอดินดอกหญ้า
ดีกว่าเปนบ้าดมกลิ่นฝุ่นควัน
เด้อนายเด้อ เด้อนายเด้อ เด้อนายเด้อ เด้อ ๆ นายเด้อ

( ดนตรี )

อ้าว… ได้กลิ่นข้าวคั่ว
ร้านมองสิปัวร์ แล้วกลิ่นลาบงัวลอยมาแต่ไส
อ้าว… อยู่กลางสีลม
กลิ่นเพี้ยขม ๆ มันลอยติดลม มาได้จังใด๋

ผู้เฒ่าว่าไว้หม่องใด๋ที่ใด๋มีลาบงัว
บ่ต้องมาตั๋ว มีคนบ้านเฮารับรองได้
งานบีบปลอมตัว แต่คนบ้านเฮาบ่เคยปลอมใจ
แคนจ้าวยามใด กหลงฟ้อนใส่คือเก่านั่นล่ะ

สิอยู่สีลม อยู่ในสังคม เมืองศรีวิไล
อีสานอยู่ไส กคือเครื่องหมาย ของมิตรภาพ
เสียงแคน เสียงลำ บ่เลือกหม่องม่วน อีหลีเด้ครับ
เจ้านายขอรับ อย่าอ่งเลยครับ มาหย่าว..นำกัน
เจ้านายขอรับ อย่าอ่งเลยครับ มาหย่าว..นำกัน..


รูปภาพคอร์ด กลิ่นลาบที่สีลม – มนต์แคน แก่นคูน, ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง กลิ่นลาบที่สีลม - มนต์แคน แก่นคูน, ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กลิ่นลาบที่สีลม (คอร์ด)

คำร้อง : จอมพล เพ็ชรประไพ , สลา คุณวุฒิ
ทำนอง : จอมพล เพ็ชรประไพ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend