คอร์ดเพลง แค่อ้ายหวั่น – เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง แค่อ้ายหวั่น
ศิลปิน เบียร์ พร้อมพงษ์
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง แค่อ้ายหวั่น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


(วิธีเล่นคอร์ดง่ายๆ สำหรับคนเล่นกีตาร์นะครับ
ใช้ Capo ที่เฟรต 1 แล้วกดลดคีย์มาครึ่งเสียง
ก็จะได้คอร์ดที่เล่นได้ง่าย ๆ และตรงตามต้นฉบับ)

INTRO | Fm | Cm | Fm | Cm |
INTRO | Db Eb | Cm Fm |
INTRO | Db Eb | Bbm Eb | Fm |

 
บ่แม
Fm 
นหาแนวมาว่าให้ 
 
บ่แม
Bbm 
นว่าบ่เชื่อใจกัน
Eb 
แค่ใจอ้ายก
Cm 
ดดันคิดไปเบิ
Fm 
ดซุอย่าง
 
ยามที่เ
Eb 
ห็นเขาเว้ากั
Db 
บน้อง
 
คือจั่
Cm 
งเขาอยากดึงอยา
Fm 
กจ่องใจนาง
Eb 
ให้เดินอออกนอ
Cm 
กทางฮักเฮ
Fm 
าคักหลาย

 
* เ
Db 
ข้าใจอ้ายอ
Eb 
ยู่เนาะ 
 
 
Cm 
บ่แมนว่าร
Fm 
ะแวง
Db 
ย้อนว่าฮักเจ้าแฮง 
 
เบิ่ดหั
Bbm 
วใจ
Eb 

 
** แค่อ้า
Db 
ยหวั่น 
 
ย่านสิ่
Eb 
งนั้นเป็นจริงขึ้
Fm 
นมา
 
แค่อ้า
Db 
ยหวั่น 
 
ย่านเข
Eb 
าพาเจ้าเดินจา
Ab 
กไป
 
แค่อ้า
Db 
ยหวั่นว่าวั
Eb 
นนึง 
 
 
Db 
หากเจ้าเผลอปั
Cm 
นใจ
Db 
อ้ายสิอยู่จั่
Eb 
งใด๋ 
 
คงเจ็บปา
Bbm 
งตาย.. 
 
 
Eb 
 
จนเบิ่ดแฮ
Fm 
งสู้ต่อ..
Eb 

( *, ** )

INSTRU | Fm | Bbm | Cm | Fm | ( 3 Times )

( *, ** )

 
บ่แม
Fm 
นหาแนวมาว่าให้ 
 
บ่แม
Bbm 
นว่าบ่เชื่อใจกัน
 
Eb 
ค่อยากให้เจ้ายื
Cm 
นยันอีกจักเทือไ
Fm 
ด้บ่
 
ว่า
Bbm 
สิจับมืออ้ายบ่ป๋าบ่ปล่อย
 
ว่าสิ
Eb 
ฮักว่าสิคอยว่า
Fm 
สิรอ
 
Eb 
ข้าใจอ้ายอยู่เนาะ 
 
ที่เอ่
Cm 
ยขอ
 
กะย้อนว่าฮักน้อ
Fm 
งหลาย
 
Eb 
ข้าใจอ้ายอยู่เนาะ 
 
ที่เอ่
Cm 
ยขอ
 
กะย้อนว่าฮักน้อ
Fm 
งหลาย…

เนื้อเพลง แค่อ้ายหวั่น
บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เชื่อใจกัน
แค่ใจอ้ายกดดันคิดไปเบิดซุอย่าง
ยามที่เห็นเขาเว้ากับน้อง
คือจั่งเขาอยากดึงอยากจ่องใจนาง
ให้เดินอออกนอกทางฮักเฮาคักหลาย

เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ บ่แมนว่าระแวง
ย้อนว่าฮักเจ้าแฮง เบิ่ดหัวใจ

แค่อ้ายหวั่น ย่านสิ่งนั้นเป็นจริงขึ้นมา
แค่อ้ายหวั่น ย่านเขาพาเจ้าเดินจากไป
แค่อ้ายหวั่นว่าวันนึง หากเจ้าเผลอปันใจ
อ้ายสิอยู่จั่งใด๋ คงเจ็บปางตาย จนเบิ่ดแฮงสู้ต่อ

(ซ้ำ )

บ่แมนหาแนวมาว่าให้ บ่แมนว่าบ่เชื่อใจกัน
แค่อยากให้เจ้ายืนยันอีกจักเทือได้บ่
ว่าสิจับมืออ้ายบ่ป๋าบ่ปล่อย ว่าสิฮักว่าสิคอยว่าสิรอ
เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ ที่เอ่ยขอ กะย้อนว่าฮักน้องหลาย
เข้าใจอ้ายอยู่เนาะ ที่เอ่ยขอ กะย้อนว่าฮักน้องหลาย
เพลง แค่อ้ายหวั่น
เบียร์ พร้อมพงษ์
คำร้อง-ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
ดนตรี : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
โปรดิวซ์ : สลา คุณวุฒิ
เบียร์ พร้อมพงษ์ - คอร์ด เนื้อเพลง

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend