คอร์ดเพลง ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา – ตรี ชัยณรงค์

  
Text   

ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา – ตรี ชัยณรงค์


INTRO | C | Am | Dm | G |

 
ก็แค่อยาก
C 
มี 
 
อยากมีโอกาสพบห
G 
น้า 
 
ต้องรอเว
C 
ลา 
 
ที่เราเดินสวนทา
Em 
งกัน
 
ได้ยืนใกล้
F 
ใกล้ 
 
ในเวลาสั้นสั้น
C 
ก็ยามขึ้นลิฟต์พร้อ
Dm 
มกัน 
 
เป็นครั้งคราว
G 

 
ผิดกับเ
C 
ขา 
 
กับเขาคนนั่นแท้ห
G 
นอ 
 
แค่จิ้มหน้า
C 
จอ 
 
เปิดมือถือเค้ากะเห็นหน้
Em 
าเจ้า
 
ไลน์นัดกันเบิ่
F 
งหนัง 
 
ชวนไปนั่งกิน
C 
ข้าว 
 
นอนเบิ่งฟ้านับด
Dm 
าว 
 
โอ้ยน้อ
G 
มันช่างง่า
C 
ยดาย 
 
 
C7 

 
* เรื่องยาก
F 
ยาก 
 
สำหรั
Am 
บอ้าย 
 
เป็นเรื่องง่ายง่าย
F 
สำหรั
Em 
บเขา
 
อยากบอกว่า
Am 
รักสักครั้งเบา
G 
เบา 
 
ยังได้แค่ส่ง
C 
สายตาไกลไกล
C7 
 
ก็เพราะประ
F 
ตู 
 
ชีวิตของเจ้า
Am 
มอบให้เขา
Em 
ถือกุญแจใจ
Am 
 
บ่ต้องเ
F 
คาะก็เปิดเข้าเองได้ 
 
 
Dm 
แต่กับอ้
Em 
าย 
 
 
G 
..ต้องป่าย
C 
ปีน

INSTRU | F Em | G C |

 
อ้ายกับเ
C 
ขา 
 
ต่างกันดังขาวกั
G 
บดำ 
 
เขานั่งรถคันง
C 
าม 
 
อ้ายใส่รองเท้าฟองน้ำเดิ
Em 
นดิน
 
หากเอาสิ่งข
F 
อง 
 
นั้นเป็นเครื่องตัด
C 
สิน 
 
ผงธุ
Dm 
ลีดิน 
 
คงสู้ก
G 
ากเพชร
C 
บ่ได้..

INSTRU | C | Am | Dm | G |
INSTRU | C | Em | F G | C E |

 
อ้ายเฮ็ด
F 
นำ ดีส่ำใด๋ สู้จังใด๋ เจ้าก็เฉย
G 
 
แต่กับเ
F 
ขา คนมีตังค์ บ่หยังเลย เจ้าก็แคร์
G 
หลาย
 
โอะ โอะโอ๊ะ โอะ โอ้ย..  
G 
 
F 
 
Em 
 
F 
 
G 

( * )

INSTRU | F | Em | Am |

 
ถ้าเอาควา
Dm 
มฮักเป็นเครื่องตั
Em 
ดสิน 
 
หัวใจดิ
Dm 
นดิน 
 
 
G 
…คงพอสู้ไหว

INSTRU | Dm G | C |

เนื้อเพลง
ก็แค่อยากมี อยากมีโอกาสพบหน้า
ต้องรอเวลา ที่เราเดินสวนทางกัน
ได้ยืนใกล้ใกล้ ในเวลาสั้นสั้น
ก็ยามขึ้นลิฟต์พร้อมกันเป็นครั้งคราว

ผิดกับเขา กับเขาคนนั่นแท้หนอ
แค่จิ้มหน้าจอ เปิดมือถือเค้ากะเห็นหน้าเจ้า
ไลน์นัดกันเบิ่งหนัง ชวนไปนั่งกินข้าว นอนเบิ่งฟ้านับดาว
โอ้ยน้อมันช่างง่ายดาย

เรื่องยากยาก สำหรับอ้าย เป็นเรื่องง่ายง่าย สำหรับเขา
อยากบอกว่ารักสักครั้งเบาเบา ยังได้แค่ส่งสายตาไกลไกล
ก็เพราะประตูชีวิตของเจ้า มอบให้เขาถือกุญแจใจ
บ่ต้องเคาะก็เปิดเข้าเองได้ แต่กับอ้าย… ต้องป่ายปีน

อ้ายกับเขา ต่างกันดังขาวกับดำ
เขานั่งรถคันงาม อ้ายใส่รองเท้าฟองน้ำเดินดิน
หากเอาสิ่งของนั้นเป็นเครื่องตัดสิน
ผงธุลีดิน คงสู้กากเพชรบ่ได้..

อ้ายเฮ็ดนำ ดีส่ำใด๋ สู้จังใด๋ เจ้าก็เฉย
แต่กับเขา คนมีตังค์ บ่หยังเลย
เจ้าก็แคร์หลาย… โอะ..โอะ..โอ๊ะ..โอะ..โอ้ย..

เรื่องยากยาก สำหรับอ้าย เป็นเรื่องง่ายง่าย สำหรับเขา
อยากบอกว่ารักสักครั้งเบาเบา ยังได้แค่ส่งสายตาไกลไกล
ก็เพราะประตูชีวิตของเจ้า มอบให้เขาถือกุญแจใจ
บ่ต้องเคาะก็เปิดเข้าเองได้ แต่กับอ้าย… ต้องป่ายปีน
ถ้าเอาความฮักเป็นเครื่องตัดสิน หัวใจดินดิน คงพอสู้ไหว
เพลง : ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา
ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์
คำร้อง/ ทำนอง สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
Digital Download : *1237062
ยากสำหรับอ้าย ง่ายสำหรับเขา - ตรี ชัยณรงค์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend