คอร์ดเพลง แผล (Scar) – Boy Peacemaker x Gam Wichayanee

  
Text   

INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |

Cm 
  ฉันรู้แล้วว่าความรั
Ab 
กเรา
Eb 
  มันกำลังไม่สว
Bb 
ยงาม
Cm 
  แต่ยังมีความเชื่
Ab 
อยังมีหวัง
Eb 
  ว่าสุดท้ายต้องมี
Bb 
ทาง

Cm 
  ฉันก็เห็นว่าความรั
Ab 
กเรา
Eb 
  มันกำลังไม่สวย
Bb 
งาม
Cm 
  แต่ยิ่งอยู่ยิ่งฝื
Ab 
นยิ่งบอบช้ำ
Eb 
  ฉันว่าเราควรจะ
Bb 
พอ

 
เราต่าง
Cm 
คนก็เจ็บ 
 
แต่ฉัน
Ab 
ยังเลือกเก็บ
Eb 
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืน
Bb 
มา
 
เราต่าง
Cm 
คนก็เจ็บ 
 
เจ็บจ
Ab 
นทนไม่ไหว
Eb 
พอเถอะพอ 
 
ไม่ขอทร
Bb 
มาน

 
อยากจะ
Cm 
หนีหนีหนีไปจาก
Ab 
รักที่บอบช้ำ
 
อย่า
Eb 
ซ้ำแผลนี้ลงไปที่
Bb 
เดิม
 
เหนื่อย
Cm 
แล้วรักนี้ที่เรา
Ab 
ฝืนมาเนิ่นนาน
Eb 
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไ
Bb 
หว.. 
 
พอสักที

 
ยัง
Cm 
หวังว่ารักที่เรา
Ab 
นั้นเคยผูกพัน
 
Eb 
ะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้
Bb 
งไป
 
ชี
Cm 
วิตของฉันจะอีก
Ab 
นานสักเพียงใด
Eb 
ฉันยังเก็บเธอเอา
Bb 
ไว้.. 
 
ในหัวใจ

INSTRU | Cm | Ab | Eb | Bb |

Cm 
  ฝืนและยื้อมาก็เนิ่
Ab 
นนาน
Eb 
  มันไม่เคยดีขึ้น
Bb 
เลย
Cm 
  อยากให้กลับมาเ
Ab 
ป็นเหมือนอย่างเคย
Eb 
  ฉันว่าเราควรจะ
Bb 
พอ

 
เราต่าง
Cm 
คนก็เจ็บ 
 
แต่ฉัน
Ab 
ยังเลือกเก็บ
Eb 
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืน
Bb 
มา
 
เราต่าง
Cm 
คนก็เจ็บ 
 
เจ็บจ
Ab 
นทนไม่ไหว
Eb 
พอเถอะพอ 
 
ไม่ขอทร
Bb 
มาน

 
อยากจะ
Cm 
หนีหนีหนีไปจาก
Ab 
รักที่บอบช้ำ
 
อย่า
Eb 
ซ้ำแผลนี้ลงไปที่
Bb 
เดิม
 
เหนื่อย
Cm 
แล้วรักนี้ที่เรา
Ab 
ฝืนมาเนิ่นนาน
Eb 
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไ
Bb 
หว.. 
 
พอสักที

 
ยัง
Cm 
หวังว่ารักที่เรา
Ab 
นั้นเคยผูกพัน
 
จะ
Eb 
รั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้
Bb 
งไป
 
ชี
Cm 
วิตของฉันจะอีกน
Ab 
านสักเพียงใด
Eb 
ฉันยังเก็บเธอเอา
Bb 
ไว้

 
อยากจะ
Cm 
หนี.. 
 
หนีไ
Ab 
ปจากรักที่บอบช้ำ
Eb 
ซ้ำลงไปที่
Bb 
เดิม
 
ยัง
Cm 
หวังว่ารักที่เรานั้
Ab 
นเคยผูกพัน
 
จะ
Eb 
รั้งเธอเอา
Bb 
ไว้

 
เหนื่อย
Cm 
แล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
Eb 
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไ
Bb 
หว.. 
 
ฉันคงต้องทิ้งไป
 
ชี
Cm 
วิตของฉันจะอีกน
Ab 
านสักเพียงใด
Eb 
ฉันยังเก็บเธอเอา
Bb 
ไว้.. 
 
ในหั
Cm 
วใจ…


ฉันรู้แล้วว่าความรักเรา
มันกำลังไม่สวยงาม
แต่ยังมีความเชื่อยังมีหวัง
ว่าสุดท้ายต้องมีทาง

ฉันก็เห็นว่าความรักเรา
มันกำลังไม่สวยงาม
แต่ยิ่งอยู่ยิ่งฝืนยิ่งบอบช้ำ
ฉันว่าเราควรจะพอ

เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา
เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว
พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน

อยากจะหนีหนีหนีไปจากรักที่บอบช้ำ
อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม
เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว.. พอสักที

ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้.. ในหัวใจ

( ดนตรี )

ฝืนและยื้อมาก็เนิ่นนาน
มันไม่เคยดีขึ้นเลย
อยากให้กลับมาเป็นเหมือนอย่างเคย
ฉันว่าเราควรจะพอ

เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา
เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว
พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน

อยากจะหนีหนีหนีไปจากรักที่บอบช้ำ
อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม
เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว.. พอสักที

ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้

อยากจะหนี.. หนีไปจากรักที่บอบช้ำ
ซ้ำลงไปที่เดิม
ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
จะรั้งเธอเอาไว้

เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว.. ฉันคงต้องทิ้งไป
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้.. ในหัวใจ…


รูปภาพคอร์ด แผล (Scar) – Boy Peacemaker x Gam Wichayanee

คอร์ดเพลง แผล(Scar) - Boy Peacemaker x Gam Wichayanee

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แผล (Scar) (คอร์ด)

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต / อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
ทำนอง : อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
เรียบเรียง : สร้างสรรค์ วัฒนกุล / วุฒิ วงศ์สรรเสริญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend