คอร์ดเพลง ใจละเมอ – วิด ไฮเปอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ใจละเมอ วิด ไฮเปอร์

คอร์ดเพลง ใจละเมอ - วิด ไฮเปอร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Cover วิด ไฮเปอร์ : ใจละเมอ


INTRO | C | Bm | Am | D |
INTRO | G Bm | Am D | G Bm | Am D |

C 
ใจละเมอไปรัก
Bm 
เธอ
 
ใจมันเ
Am 
ผลอ 
 
ไม่เคยรั้ง
G 
ได้
G 
ใจมันลอย 
 
ไป
Bm 
บนฟ้าไ
E 
กล
Am 
รักเพียงดาวใน
A 
ใจดวง
D 
นั้น

G 
ใจละเมอไปรัก
Bm 
เธอ
 
ที่ตัว
Am 
เธอ.. 
 
ไม่เคยรู้
G 
ได้
 
G 
ธอมีใคร.. 
 
ที่
Bm 
รักมากม
E 
าย
 
แต่ว่า
Am 
ฉันก็ยังเอา
D 
ใจไปให้เ
G 
ธอ

 
คิด
Am 
ถึงทุกวัน 
 
อยาก
Bm 
ฝัน 
 
ไม่ยอ
E 
มตื่น
Am 
ให้ค่ำคืนมีด
C 
าวตลอด
D 
ไป

 
ได้แต่เ
G 
พ้อ.. 
 
 
Bm 
ไป..
 
หลง
Am 
ฝันละเมอรักเ
D 
ธอคนเดียว
 
G 
พ้อ.. 
 
 
Bm 
ไป.. 
 
รัก
Am 
ดาวในใจคือเ
D 
ธอคนเดียว
Bm 
มอง.. 
 
เพียงแค่
Em 
ข้างเดียว..
Bm 
รอ.. 
 
เธอแค่ข้า
Em 
งเดียว
Am 
แม้ตัวเธอไม่รู้ 
 
ไม่เป็น
D 
ไร.. 
 
แค่ใจละเมอ

INSTRU | C | Bm | Am | D |

C 
ใจละเมอไปรัก
Bm 
เธอ
 
ใจมันเ
Am 
ผลอ 
 
ไม่เคยรั้ง
G 
ได้
G 
ใจมันลอย 
 
ไป
Bm 
บนฟ้าไ
E 
กล
Am 
รักเพียงดาวใน
A 
ใจดวง
D 
นั้น

G 
ใจละเมอไปรัก
Bm 
เธอ
 
ที่ตัว
Am 
เธอ.. 
 
ไม่เคยรู้
G 
ได้
 
G 
ธอมีใคร.. 
 
ที่
Bm 
รักมากม
E 
าย
 
แต่ว่า
Am 
ฉันก็ยังเอา
D 
ใจไปให้เ
G 
ธอ

 
คิด
Am 
ถึงทุกวัน 
 
อยาก
Bm 
ฝัน 
 
ไม่ยอ
E 
มตื่น
Am 
ให้ค่ำคืนมีด
C 
าวตลอด
D 
ไป

 
ได้แต่เ
G 
พ้อ.. 
 
 
Bm 
ไป..
 
หลง
Am 
ฝันละเมอรักเ
D 
ธอคนเดียว
 
G 
พ้อ.. 
 
 
Bm 
ไป.. 
 
รัก
Am 
ดาวในใจคือเ
D 
ธอคนเดียว
Bm 
มอง.. 
 
เพียงแค่
Em 
ข้างเดียว..
Bm 
รอ.. 
 
เธอแค่ข้า
E 
งเดียว
Am 
แม้ตัวเธอไ
A 
ม่รู้ 
 
ไม่เป็น
D 
ไร..

 
ได้แต่เ
G 
พ้อ.. 
 
 
Bm 
ไป..
 
หลง
Am 
ฝันละเมอรักเ
D 
ธอคนเดียว
 
G 
พ้อ.. 
 
 
Bm 
ไป.. 
 
รัก
Am 
ดาวในใจคือเ
D 
ธอคนเดียว
Bm 
มอง.. 
 
เพียงแค่
Em 
ข้างเดียว..
Bm 
รอ.. 
 
เธอแค่ข้า
E 
งเดียว
Am 
แม้ตัวเธอไ
A 
ม่รู้ 
 
ไม่เป็น
D 
ไร.. 
 
แค่ใจละเมอ..

OUTRO | C | Bm | Am | D | Cmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจละเมอ


ใจละเมอไปรักเธอ
ใจมันเผลอ ไม่เคยรั้งได้
ใจมันลอย ไปบนฟ้าไกล
รักเพียงดาวในใจดวงนั้น

ใจละเมอไปรักเธอ
ที่ตัวเธอ.. ไม่เคยรู้ได้
เธอมีใคร.. ที่รักมากมาย
แต่ว่าฉันกยังเอาใจไปให้เธอ

คิดถึงทุกวัน อยากฝัน ไม่ยอมตื่น
ให้ค่ำคืนมีดาวตลอดไป

ได้แต่เพ้อ.. ไป..
หลงฝันละเมอรักเธอคนเดียว
เพ้อ.. ไป.. รักดาวในใจคือเธอคนเดียว
มอง.. เพียงแค่ข้างเดียว..
รอ.. เธอแค่ข้างเดียว
แม้ตัวเธอไม่รู้ ไม่เปนไร.. แค่ใจละเมอ

( ดนตรี )

ใจละเมอไปรักเธอ
ใจมันเผลอ ไม่เคยรั้งได้
ใจมันลอย ไปบนฟ้าไกล
รักเพียงดาวในใจดวงนั้น

ใจละเมอไปรักเธอ
ที่ตัวเธอ.. ไม่เคยรู้ได้
เธอมีใคร.. ที่รักมากมาย
แต่ว่าฉันกยังเอาใจไปให้เธอ

คิดถึงทุกวัน อยากฝัน ไม่ยอมตื่น
ให้ค่ำคืนมีดาวตลอดไป

ได้แต่เพ้อ.. ไป..
หลงฝันละเมอรักเธอคนเดียว
เพ้อ.. ไป.. รักดาวในใจคือเธอคนเดียว
มอง.. เพียงแค่ข้างเดียว..
รอ.. เธอแค่ข้างเดียว
แม้ตัวเธอไม่รู้ ไม่เปนไร..

ได้แต่เพ้อ.. ไป..
หลงฝันละเมอรักเธอคนเดียว
เพ้อ.. ไป.. รักดาวในใจคือเธอคนเดียว
มอง.. เพียงแค่ข้างเดียว..
รอ.. เธอแค่ข้างเดียว
แม้ตัวเธอไม่รู้ ไม่เปนไร.. แค่ใจละเมอ..


รูปภาพคอร์ด ใจละเมอ – วิด ไฮเปอร์

คอร์ดเพลง ใจละเมอ - วิด ไฮเปอร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจละเมอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง เจษฎา หันช่อ
เรียบเรียง/ ศราวุธ แสงบุตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend