คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา – วิด ไฮเปอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา
ศิลปิน วิด ไฮเปอร์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Bm | Em | C D |
INTRO | G | Bm | Em | D |

G 
ทำได้เพียงนั่ง
Bm 
ตรงมุมเดิมที่
Em 
ร้านเดิม 
 
เส
C 
มอ 
 
 
D 
 
G 
องหาเธอคน
Bm 
เดิม 
 
ตรงที่
Em 
นั่งเก่า
 
ไม่
C 
พบ 
 
ไม่เ
D 
จอ 
 
หรือ
Bm 
เธอจะลืมเรื่องข
Em 
องเรา
 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า 
 
และคืน
D 
นั้น

G 
คืนนั้นเธอบอ
Bm 
กฉันว่าเธอนั้น
Em 
หลงชอบ
C 
ฉัน 
 
 
D 
 
G 
อนสบตาเหมือ
Bm 
นมันจะเป็นเรื่อง
Em 
จริง
 
แต่
C 
พอ 
 
ข้าม
D 
คืน 
 
ตอ
Bm 
นตื่นฉันคือคนโ
Em 
ดนทิ้ง
 
เหมือนมันไ
Am 
ม่มีจริง
D 
พอเช้า
G 
มา

 
* ทุกคืนได้แ
Am 
ต่รอเก้
Bm 
 
เฝ้ารอเพียงแ
Am 
ต่เธอ.. 
 
 
C 
..เซ
D 
มา

 
** หล่อเห
C 
งา 
 
พอไม่เมาเธอก็ไ
Bm 
ม่มา
 
พอไม่ใช้เพื่อไร้ร
Am 
าคา
 
เหมือนเป็นอย่า
D 
งว่าที่รอรับอา
G 
รมณ์
 
จบเกม
C 
รัก 
 
จากเคยหวานก็กลายเป็
Bm 
นขม
 
ต้องกลายเป็นผู้ชาย
Am 
ต่ำตม
 
พอหมดอา
D 
รมณ์แล้วเธอก็จ
G 
าก

INSTRU | D |

G 
ทำได้เพียงนั่ง
Bm 
ตรงมุมเดิมที่
Em 
ร้านเดิม 
 
เส
C 
มอ 
 
 
D 
 
G 
องหาเธอคน
Bm 
เดิม 
 
ตรง
Em 
ที่นั่งเก่า
 
ไม่
C 
พบ 
 
ไม่เ
D 
จอ 
 
หรือ
Bm 
เธอจะลืมเรื่องขอ
Em 
งเรา
 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า
D 
.. 
 
และคืนนั้น

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

( * , ** , ** )

 
ไม่
C 
พบ 
 
ไม่เ
D 
จอ 
 
หรือ
Bm 
เธอจะลืมเรื่องข
Em 
องเรา
 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า
D 
.. 
 
และคืนนั้น

INSTRU | C | Bm Em |

 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า
D 
.. 
 
และคืน
G 
นั้น

เนื้อเพลง หล่อตอนเหงา
ทำได้เพียงนั่งตรงมุมเดิมที่ร้านเดิม เสมอ
มองหาเธอคนเดิม ตรงที่นั่งเก่า
ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา
หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น

คืนนั้นเธอบอกฉันว่าเธอนั้นหลงชอบ ฉัน
ตอนสบตาเหมือนมันจะเป็นเรื่องจริง
แต่พอ ข้ามคืน ตอนตื่นฉันคือคนโดนทิ้ง
เหมือนมันไม่มีจริง พอเช้ามา

* ทุกคืนได้แต่รอเก้อ
เฝ้ารอเพียงแต่เธอ.. เซมา

** หล่อเหงา พอไม่เมาเธอก็ไม่มา
พอไม่ใช้เพื่อไร้ราคา
เหมือนเป็นอย่างว่าที่รอรับอารมณ์
จบเกมรัก จากเคยหวานก็กลายเป็นขม
ต้องกลายเป็นผู้ชายต่ำตม
พอหมดอารมณ์แล้วเธอก็จาก

ทำได้เพียงนั่งตรงมุมเดิมที่ร้านเดิม เสมอ
มองหาเธอคนเดิม ตรงที่นั่งเก่า
ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา
หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น

(ดนตรี)

( * , ** , ** )

ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา
หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น

(ดนตรี)

หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น
เพลง หล่อตอนเหงา
ศิลปิน วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
คำร้อง/ทำนอง:ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์
เรียบเรียง:สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์
โหลดเสียงรอสาย : *223311
คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา - วิด ไฮเปอร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend