คอร์ดเพลง เงินมาผ้าหลุด วิด ไฮเปอร์ Hyper

  
Text   


INTRO | Em | Em |
INTRO | C D | Em |

 
   
เล่นกับเธ
Bm 
อไม่ย
Em 
าก.. 
 
 
 
   
หากรู้ใ
Bm 
จของเ
Em 
ธอ.. 
 
 
 
   ต้องยื่น
ข้อเสน
อ..ให้เร้าใจ
Bm 
ของเธอเอาไ
Em 
ว้
 
   อยากได้
Am 
อะไร 
 
ได้หม
ดจนหยดสุดท้า

 
รักจริ
Am 
ง อย่าหวั
ง 
 
รักลว
B7 
งน่ะพอได้
Em 
 
เธ
Am 
อชิลๆ สบาย สไตล์นี้

 
แบบว่าเงินม
า.. 
 
ผ้
Bm 
า..หลุ
Em 
ด..
 
ให้เอาช้า
Am 
งมาฉุด 
 
เอาควา
ยมาดึงก็ไม่
ไหว
 
แต่ถ้าเงินม
า..น้อ
Bm 
ย..ไป
Em 
..
 
รับรอ
Am 
งว่ารักได้เพีย
Bm 
งชั่วคราว
 
เพราะคำ
Am 
ว่ารักของเธอ
สั้นยาว..
 
ตามกำลังทรัพ
ย์.. 
 
 

 
   
หล่ออย่างเดีย
Bm 
วไม่ไ
Em 
ด้.. 
 
 
 
   
ไม่อยู่ใ
Bm 
นสาย
Em 
ตา.. 
 
 
 
   สิ่งขอ
งที่หรูหร
า 
 
ต้องหามา
Bm 
ให้เธอได้ใ
Em 
ช้
 
   อยากได้
Am 
อะไร 
 
ให้หม
ดจนหยดสุดท้า

 
รักจริ
Am 
ง อย่าหวั
ง 
 
รักลว
B7 
งน่ะพอได้
Em 
 
เธ
Am 
อชิลๆ สบาย สไตล์นี้

 
แบบว่าเงินม
า.. 
 
ผ้
Bm 
า..หลุ
Em 
ด..
 
ให้เอาช้า
Am 
งมาฉุด 
 
เอาควา
ยมาดึงก็ไม่
ไหว
 
แต่ถ้าเงินม
า..น้อ
Bm 
ย..ไป
Em 
..
 
รับรอ
Am 
งว่ารักได้เพีย
Bm 
งชั่วคราว
 
เพราะคำ
Am 
ว่ารักของเธอ
สั้นยาว..
 
ตามกำลังทรัพ
ย์..

INSTRU | Em | Em |
INSTRU | C D | Em |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D |

 
แบบว่าเงินม
า.. 
 
ผ้
Bm 
า..หลุ
Em 
ด..
 
ให้เอาช้า
Am 
งมาฉุด 
 
เอาควา
ยมาดึงก็ไม่
ไหว
 
แต่ถ้าเงินม
า..น้อ
Bm 
ย..ไป
Em 
..
 
รับรอ
Am 
งว่ารักได้เพีย
Bm 
งชั่วคราว
 
เพราะคำ
Am 
ว่ารักของเธอ
สั้นยาว..
 
ตามกำลังทรัพ
 
ย์..

OUTRO | G D/F# | Em D |
OUTRO | C Bm | Am D | G |


เล่นกับเธอไม่ยาก..
หากรู้ใจของเธอ..
ต้องยื่นข้อเสนอ..ให้เร้าใจของเธอเอาไว้
อยากได้อะไร ได้หมดจนหยดสุดท้าย

รักจริง อย่าหวัง รักลวงน่ะพอได้
เธอชิลๆ สบาย สไตล์นี้

แบบว่าเงินมา.. ผ้า..หลุด..
ให้เอาช้างมาฉุด เอาควายมาดึงก็ไม่ไหว
แต่ถ้าเงินมา..น้อย..ไป..
รับรองว่ารักได้เพียงชั่วคราว
เพราะคำว่ารักของเธอสั้นยาว..
ตามกำลังทรัพย์..

หล่ออย่างเดียวไม่ได้..
ไม่อยู่ในสายตา..
สิ่งของที่หรูหรา ต้องหามาให้เธอได้ใช้
อยากได้อะไร ให้หมดจนหยดสุดท้าย

รักจริง อย่าหวัง รักลวงน่ะพอได้
เธอชิลๆ สบาย สไตล์นี้

แบบว่าเงินมา.. ผ้า..หลุด..
ให้เอาช้างมาฉุด เอาควายมาดึงก็ไม่ไหว
แต่ถ้าเงินมา..น้อย..ไป..
รับรองว่ารักได้เพียงชั่วคราว
เพราะคำว่ารักของเธอสั้นยาว..
ตามกำลังทรัพย์..

( ดนตรี )

แบบว่าเงินมา.. ผ้า..หลุด..
ให้เอาช้างมาฉุด เอาควายมาดึงก็ไม่ไหว
แต่ถ้าเงินมา..น้อย..ไป..
รับรองว่ารักได้เพียงชั่วคราว
เพราะคำว่ารักของเธอสั้นยาว..
ตามกำลังทรัพย์..

มิวสิควิดีโอ เงินมาผ้าหลุด วิด ไฮเปอร์

เพลง : เงินมาผ้าหลุด
ศิลปิน : วิด ไฮเปอร์
เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend