หน้าแรก » วิด ไฮเปอร์ » คอร์ดเพลง อายรองเท้า – วิด ไฮเปอร์

คอร์ดเพลง อายรองเท้า – วิด ไฮเปอร์


INTRO | Dm | Gm | C Am | Dm |
INTRO | Dm | Gm | Am C | F | F |

 
ทุกสิ่งเปลี่ยนไ
ปเมือเธอไม่
อยู่
 
เห็น
Bb 
ของที่วางเป็นคู่ 
 
 
หดหู่เห
ลือเกินหั
วใจ
 
ชีวิตค
Dm 
นหนึ่ง 
 
ซึ่ง
D7 
มันเคยมีความห
Gm 
มาย
 
จากวันที่เธอลาไ
กล
 
เหมือนเพียงหาย
Gm 
ใจให้ผ่านวัน ๆ  

 
ช้อนส้อมที่วางเหมือนถากถา
งตา
 
ตะเ
Bb 
กียบเหมือนสมน้ำห
น้า
 
ต่าง
หูเหมือนมาเย้ย
กัน
 
เหมือนโดนแท
Dm 
งใจ 
 
ด้วย
D7 
คำว่าไหนคู่
Gm 
ฉัน
 
คำถ
Bb 
ามง่าย ๆ สั้
น ๆ แต่ทรม
านฉันทุกเว
ลา

 
สิ่
Bb 
งหนึ่ง 
 
เกิ
ดมาเพื่อคู่อี
Dm 
กสิ่ง
 
อยากจ
ะรู้จริ
Bb 
ง ๆ ฉันเ
กิดมาคู่ใครห
นา
 
คู่กับควา
มช้ำ 
 
Dm 
รือคู่กับ
Gm 
น้ำตา
 
คู่ความไม่มีคุ
Bb 
ณค่า 
 
หรือว่าคู่กับความเ
หงา

 
ก้มกราบกับหมอนขอพรทุก
คืน
 
พรุ่
Bb 
งนี้เมื่อลืมตา
ตื่น 
 
ให้มี
คู่เหมือนกับเ
ขา
 
ให้เช้าวั
Dm 
นใหม่ 
 
ไม่ต้
D7 
องอยากอายรอ
Gm 
งเท้า
 
ให้ไ
Bb 
ปพ้นโลกใบเ
ก่า
 
ที่เป็นรองเท้
าเหงา ๆ ข้าง
เดียว

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Dm D7 | Gm | F C | F |

 
สิ่
Bb 
งหนึ่ง 
 
เกิ
ดมาเพื่อคู่อี
Dm 
กสิ่ง
 
อยากจ
ะรู้จริ
Bb 
ง ๆ ฉันเ
กิดมาคู่ใครห
นา
 
คู่กับควา
มช้ำ 
 
Dm 
รือคู่กับ
Gm 
น้ำตา
 
คู่ความไม่มีคุ
Bb 
ณค่า 
 
หรือว่าคู่กับความเ
หงา

 
ก้มกราบกับหมอนขอพรทุก
คืน
 
พรุ่
Bb 
งนี้เมื่อลืมตา
ตื่น 
 
ให้มี
คู่เหมือนกับเ
ขา
 
ให้เช้าวั
Dm 
นใหม่ 
 
ไม่ต้
D7 
องอยากอายรอ
Gm 
งเท้า
 
ให้ไ
Bb 
ปพ้นโลกใบเ
ก่า
 
ที่เป็นรองเท้
าเหงา ๆ ข้าง
เดียว

OUTRO | Gm C | F | Gm C | F |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อายรองเท้า (คอร์ด)
ศิลปิน วิด ไฮเปอร์
 โฆษณา