คอร์ดเพลง ใครขอให้เธอกลับมา – วิด ไฮเปอร์

  
Text   

INTRO | G | F#m | Em A | D |
INTRO | G | F#m Bm | Em A | D |

 
ตั้งแต่เ
D 
ธอจากไปกับเขา 
 
ตั้ง
F#m 
นาน
 
ปล่อยให้
Bm 
ฉันต้องทนกับการเสี
F#m 
ยใจ
G 
ซื้อเวลาจากรักตัวเอง 
 
 
Gm 
ไม่ประชันประชดอะไร
 
ผ่านมา
D 
จนใจคนอย่าง
Em 
ฉันเริ่มดีอย่างเ
A 
ดิม

 
แต่วัน
D 
นี้ที่เธอกลับมาห
F#m 
ากัน
 
อยากจะ
Bm 
เป็นอย่างคนก่อนเคยทิ้
F#m 
งไป
 
G 
สียเวลาจะพร่ำรำพัน 
 
 
Gm 
คิดอะไรช่างง่ายดาย
D 
ทำเป็นคนอย่าง
Em 
ฉันไม่มีจิต
A 
ใจ

G 
ลืม ลืมไปแล้ว ฉันลื
F#m 
มไปว่าเคย
Bm 
มีกัน
Em 
ลืมว่าเคยผูก
A 
พันกับใ
D 
คร 
 
 
D7 
G 
มาทำดีตอนนี้ 
 
ขอโท
F#m 
ษที 
 
พูดเลยว่
Bm 
าสาย
 
มัน
Em 
ไม่มีค่าอะ
G 
ไรอีกแ
A 
ล้ว

 
ใครขอให้เธอกลับ
G 
มา 
 
ใคร
A 
ใช้ให้เดินจา
F#m 
กไป 
 
 
Bm 
 
ตอน
Em 
ทำไม่คิด 
 
ตอน
A 
นี้จะมาเสี
D 
ยใจ
 
ใคร
Em 
ขอให้
F#m 
เธอกลั
Em 
บมา 
 
เค
F#m 
ยพูดอะไรเอ
Bm 
าไว้
 
เมื่อ
Em 
ก้าวออกไป 
 
ก็
A 
ไม่ควรจะกลั
D 
บมา 
 
 
A 

 
เจ็บอย่า
D 
งฉันคือคนที่เจ็บแล้
F#m 
วจำ
 
ถูกใค
Bm 
รทำให้ช้ำจะจำถึ
F#m 
งตาย
G 
ถ้าจะมาให้ฉันดูแล
 
ก็
Gm 
แค่อารมณ์ 
 
และแค่เพียงกาย
 
แต่จะ
D 
มาแบ่งใจจา
Em 
กฉัน 
 
ไม่
A 
มี

G 
ลืม ลืมไปแล้ว ฉันลื
F#m 
มไปว่าเคย
Bm 
มีกัน
Em 
ลืมว่าเคยผูก
A 
พันกับใ
D 
คร 
 
 
D7 
G 
มาทำดีตอนนี้ 
 
ขอโท
F#m 
ษที 
 
พูดเลยว่
Bm 
าสาย
 
มัน
Em 
ไม่มีค่าอะ
G 
ไรอีกแ
A 
ล้ว

 
ใครขอให้เธอกลับ
G 
มา
 
ใคร
A 
ใช้ให้เดินจา
F#m 
กไป 
 
 
Bm 
 
ตอน
Em 
ทำไม่คิด 
 
ตอน
A 
นี้จะมาเสี
D 
ยใจ
 
ใคร
Em 
ขอให้
F#m 
เธอกลั
Em 
บมา
 
เค
F#m 
ยพูดอะไรเอ
Bm 
าไว้
 
เมื่อ
Em 
ก้าวออกไป 
 
ก็
A 
ไม่ควรจะกลั
D 
บมา

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
ใคร
Em 
ขอให้
F#m 
เธอกลั
Em 
บมา 
 
เค
F#m 
ยพูดอะไรเอ
Bm 
าไว้
 
เมื่อ
Em 
ก้าวออกไป 
 
ก็
A 
ไม่ควรจะกลั
D 
บมา

 
เมื่อ
Em 
ก้าวออกไป 
 
เธอ
A 
ไม่ควรจะกลั
D 
บมา..


ตั้งแต่เธอจากไปกับเขา ตั้งนาน
ปล่อยให้ฉันต้องทนกับการเสียใจ
ซื้อเวลาจากรักตัวเอง ไม่ประชันประชดอะไร
ผ่านมาจนใจคนอย่างฉันเริ่มดีอย่างเดิม

แต่วันนี้ที่เธอกลับมาหากัน
อยากจะเป็นอย่างคนก่อนเคยทิ้งไป
เสียเวลาจะพร่ำรำพัน คิดอะไรช่างง่ายดาย
ทำเป็นคนอย่างฉันไม่มีจิตใจ

ลืม ลืมไปแล้ว ฉันลืมไปว่าเคยมีกัน
ลืมว่าเคยผูกพันกับใคร
มาทำดีตอนนี้ ขอโทษที พูดเลยว่าสาย
มันไม่มีค่าอะไรอีกแล้ว

ใครขอให้เธอกลับมา ใครใช้ให้เดินจากไป
ตอนทำไม่คิด ตอนนี้จะมาเสียใจ
ใครขอให้เธอกลับมา เคยพูดอะไรเอาไว้
เมื่อก้าวออกไป ก็ไม่ควรจะกลับมา

เจ็บอย่างฉันคือคนที่เจ็บแล้วจำ
ถูกใครทำให้ช้ำจะจำถึงตาย
ถ้าจะมาให้ฉันดูแล
ก็แค่อารมณ์ และแค่เพียงกาย
แต่จะมาแบ่งใจจากฉัน ไม่มี

ลืม ลืมไปแล้ว ฉันลืมไปว่าเคยมีกัน
ลืมว่าเคยผูกพันกับใคร
มาทำดีตอนนี้ ขอโทษที พูดเลยว่าสาย
มันไม่มีค่าอะไรอีกแล้ว

ใครขอให้เธอกลับมา
ใครใช้ให้เดินจากไป
ตอนทำไม่คิด ตอนนี้จะมาเสียใจ
ใครขอให้เธอกลับมา
เคยพูดอะไรเอาไว้
เมื่อก้าวออกไป ก็ไม่ควรจะกลับมา

( ดนตรี )

ใครขอให้เธอกลับมา เคยพูดอะไรเอาไว้
เมื่อก้าวออกไป ก็ไม่ควรจะกลับมา

เมื่อก้าวออกไป เธอไม่ควรจะกลับมา..

มิวสิควิดีโอเพลง ใครขอให้เธอกลับมา วิด ไฮเปอร์
เพลง ใครขอให้เธอกลับมา (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend