คอร์ดเพลง ถนนสายมิตรภาพ – ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

  
Text   

INTRO | Cm |

Cm 
โอ.. โอ่ ล่ะน้อ..
 
โอ โฮะ โอ โอ โอ้.. โอ โฮะ โอ โอ้ โอ..
 

Cm 
ตกมาฮอดมื้อนี่..สิลาแม่ลาพ่อ
 
ลาญาติติพี่น้อง บ้านซอง ลงไปไทย
 

Cm 
ไปรับจ้างรับบ่าย 
 
ไปขายแฮงเนาะสาก่อน
 
ปีใหม่สงกรานต์สิคืนย้อน คืนมาน้อบ้านเฮา..
 

INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |
INSTRU | Bb | Bb | Cm | Cm |

 
กระเป๋าเดิน
Gm 
ทาง 
 
ฝ้ายผูก
Cm 
แขน
 
พาจากดิน
Bb 
แดนอีสานบ้าน
Eb 
เฮา
 
มากันเป็
Gm 
นปุ้ม 
 
เฮาซุมผู้
Cm 
บ่าว
 
เหมิดยาม
Bb 
นาก็ออกหาทำ
Eb 
งาน

 
ขึ้นรถ
Gm 
ทัวร์ 
 
เที่ยวหัว
Cm 
ค่ำ
 
ฮอดรั
Bb 
งสิตก็คงเป็นเช้าอีก
Eb 
วัน
 
หลับต
Gm 
าลง 
 
ได้แต่วา
Cm 
ดฝัน
 
อีกบ่
Bb 
นานจะได้เริ่มชีวิ
Eb 
ตใหม่

 
เสียงรถ
Cm 
แล่นดัง บืน บืน บืน บืน บืน
 
บอกให้
Eb 
บืนไปตามความฝัน
 
อยู่บน
Cm 
ถนนมิตรภาพสายแฮ
Eb 
งงานนั้น
 
สุดทาง
Cm 
ฝันคือเมืองแห่งหวังแส
Bb 
นไกล
 
เสียงหั
Cm 
วใจบอกให้ สู้ ๆ ๆ ๆ ๆ จากวั
Eb 
นนี้ให้มันรู้ไป
 
ขึ้นสเต
Cm 
ตัส 
 
แฮงงานลูกอี
Eb 
สานมาแล้วใด๋
 
ฟ้าวจับ
Bb 
จองเด้อเจ้านายเถ้
Eb 
าแก่

Cm 
ให้หมานให้หมาน ๆ ๆ  
Eb 
ให้ได้งาน
Cm 
ดี 
 
Eb 
ให้บ่อึดโอ
Cm 
ที 
 
 
Bb 
ให้มีเงินส่ง
Eb 
บ้าน

 
จาก บ
Gm 
ขส. 
 
พ่อมา
Cm 
ส่ง
 
ผู้สาวข
Bb 
าดงลงไปเฮ็ด
Eb 
งาน
 
เงินขวัญ
Gm 
ถุง 
 
ขายข้าวปัด
Cm 
ลาน
 
ซื้อตั๋วความ
Bb 
ฝันเข้าสู่เมืองไ
Eb 
กล
 
ตกไ
Gm 
สน้อ อ้อมน้อย อ้อ
Cm 
มใหญ่
 
อม
Bb 
ตะหรือว่านว
Eb 
นคร

 
เป็นสาวโรง
Gm 
งาน..ลองเบิ่งส
Cm 
าก่อน
 
ขั่นบ่เ
Bb 
วิร์คค่อยออกไปหางาน
Eb 
ใหม่

INSTRU | Cm | Cm | Eb | Eb |
INSTRU | Bb | Bb | Cm | Cm |
INSTRU | Cm | Ab | Bb | Gm | Cm |

 
เสียงรถ
Cm 
แล่นดัง บืน บืน บืน บืน บืน
 
บอกให้
Eb 
บืนไปตามความฝัน
 
อยู่บน
Cm 
ถนนมิตรภาพสายแฮ
Eb 
งงานนั้น
 
สุดทาง
Cm 
ฝันคือเมืองแห่งหวังแส
Bb 
นไกล
 
เสียงหั
Cm 
วใจบอกให้ สู้ ๆ ๆ ๆ ๆ จากวั
Eb 
นนี้ให้มันรู้ไป
 
ขึ้นสเต
Cm 
ตัส 
 
แฮงงานลูกอี
Eb 
สานมาแล้วใด๋
 
ฟ้าวจับ
Bb 
จองเด้อเจ้านายเถ้
Eb 
าแก่

Cm 
ให้หมานให้หมาน ๆ ๆ  
Eb 
ให้ได้งาน
Cm 
ดี 
 
Eb 
ให้บ่อึดโอ
Cm 
ที 
 
 
Bb 
ให้มีเงินส่ง
Eb 
บ้าน..

OUTRO | Cm | Cm | Eb | Eb |
OUTRO | Bb | Bb | Cm | Cm |


โอ.. โอ่ ล่ะน้อ..
โอ โฮะ โอ โอ โอ้.. โอ โฮะ โอ โอ้ โอ..

ตกมาฮอดมื้อนี่..สิลาแม่ลาพ่อ
ลาญาติติพี่น้อง บ้านซอง ลงไปไทย

ไปรับจ้างรับบ่าย ไปขายแฮงเนาะสาก่อน
ปีใหม่สงกรานต์สิคืนย้อน คืนมาน้อบ้านเฮา..

( ดนตรี )

กระเป๋าเดินทาง ฝ้ายผูกแขน
พาจากดินแดนอีสานบ้านเฮา
มากันเป็นปุ้ม เฮาซุมผู้บ่าว
เหมิดยามนาก็ออกหาทำงาน

ขึ้นรถทัวร์ เที่ยวหัวค่ำ
ฮอดรังสิตก็คงเป็นเช้าอีกวัน
หลับตาลง ได้แต่วาดฝัน
อีกบ่นานจะได้เริ่มชีวิตใหม่

เสียงรถแล่นดัง บืน บืน บืน บืน บืน
บอกให้บืนไปตามความฝัน
อยู่บนถนนมิตรภาพสายแฮงงานนั้น
สุดทางฝันคือเมืองแห่งหวังแสนไกล
เสียงหัวใจบอกให้ สู้ ๆ ๆ ๆ ๆ จากวันนี้ให้มันรู้ไป
ขึ้นสเตตัส แฮงงานลูกอีสานมาแล้วใด๋
ฟ้าวจับจองเด้อเจ้านายเถ้าแก่

ให้หมานให้หมาน ๆ ๆ ให้ได้งานดี ๆ
ให้บ่อึดโอที ให้มีเงินส่งบ้าน

จาก บขส. พ่อมาส่ง
ผู้สาวขาดงลงไปเฮ็ดงาน
เงินขวัญถุง ขายข้าวปัดลาน
ซื้อตั๋วความฝันเข้าสู่เมืองไกล
ตกไสน้อ อ้อมน้อย อ้อมใหญ่
อมตะหรือว่านวนคร

เป็นสาวโรงงาน..ลองเบิ่งสาก่อน
ขั่นบ่เวิร์คค่อยออกไปหางานใหม่

( ดนตรี )

เสียงรถแล่นดัง บืน บืน บืน บืน บืน
บอกให้บืนไปตามความฝัน
อยู่บนถนนมิตรภาพสายแฮงงานนั้น
สุดทางฝันคือเมืองแห่งหวังแสนไกล
เสียงหัวใจบอกให้ สู้ ๆ ๆ ๆ ๆ จากวันนี้ให้มันรู้ไป
ขึ้นสเตตัส แฮงงานลูกอีสานมาแล้วใด๋
ฟ้าวจับจองเด้อเจ้านายเถ้าแก่

ให้หมานให้หมาน ๆ ๆ ให้ได้งานดี ๆ
ให้บ่อึดโอที ให้มีเงินส่งบ้าน..


รูปภาพคอร์ด ถนนสายมิตรภาพ – ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

คอร์ดเพลง ถนนสายมิตรภาพ - ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถนนสายมิตรภาพ (คอร์ด)

คำร้อง/ ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend