คอร์ดเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ – ไผ่ พงศธร

  
Text   

คอร์ดเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ
Single เพลงใหม่ 2017

คอร์ด ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb

INTRO | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

 
เจ้าเมื
G 
อยบ่น้อที่ต้องฝืนทน
 
Bm 
ยู่กับคนที่เจ้าเหมิดใจ
 
C 
จ้าสิฝืนเพื่อไผ 
 
เมื่อสุ
D 
ดท้ายเจ้ากะต้องลา
 
บ่
G 
มีความฮักในสายตาคือเก่า
 
อ้า
Bm 
ยผู้เก่ามื้อนี้เหมิดค่า
 
อ้
C 
ายแค่โตปัญหา 
 
ที่เจ้าห
D 
ลูโตนอ้ายกะเข้าใจ

 
* บ่ต้อง
Em 
ห่วง 
 
บ่ต้อ
Bm 
งทน
 
ถ้าหากมี
C 
คนดูแลเจ้าไ
G 
ด้
 
เมื่
Em 
อฮักอ้ายนี่ 
 
บ่
Bm 
มีความหมาย
 
คั่นยังจั
C 
บมืออ้ายไว้ 
 
มันเสียเวลาแม่
D 
นบ่..

 
** กะถิ่มอ้ายไว้ตร
G 
งนี้ล่ะ
 
ถิ่มอ้า
Em 
ยสา 
 
บ่เป็นหยังอ
Bm 
ยู่ได้
 
ให้เจ้
Am 
าไป 
 
กับคนที่เขาพาเจ้าไปไ
D 
ด้ต่อ
 
กะถิ่มอ้ายไว้ตร
G 
งนี้ล่ะ 
 
ถิ่มภ
Em 
าระ 
 
จังอ้ายไ
Bm 
ด้บ่
 
เจ้าเมือ
C 
ยพอล่ะเนาะ 
 
อ้าย
D 
ขอให้เจ้าโชค
G 
ดี

 
อ้า
G 
ยส่งสุดแขนบ่แม่นสุดฝัน
 
ย่
Bm 
อนเจ้านั้น 
 
เปลี่ยนจุดหมายไป
C 
ถึงเฮ็ดดีปานใด๋ 
 
บ่มี
D 
ผลกับใจของเจ้า
 
สิ
G 
ยื้อจังใด๋มันก็ต้องจบลง
Bm 
เจ้าก็คงฮู้เหตุผลดี
 
C 
วรจบกันสักที 
 
อ้ายนี้สิยอ
D 
มเป็นคนเสียใจ

( * , ** )

INSTRU | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

( * , ** )

 
เจ้าเมือย
C 
พอล่ะเนาะ 
 
อ้า
D 
ยขอให้เจ้
G 
าโชคดี..

INSTRU | G | Em Bm | Am D | G |

เนื้อเพลง
เจ้าเมือยบ่น้อที่ต้องฝืนทน
อยู่กับคนที่เจ้าเหมิดใจ
เจ้าสิฝืนเพื่อไผ เมื่อสุดท้ายเจ้ากะต้องลา
บ่มีความฮักในสายตาคือเก่า
อ้ายผู้เก่ามื้อนี้เหมิดค่า
อ้ายแค่โตปัญหา ที่เจ้าหลูโตนอ้ายกะเข้าใจ

บ่ต้องห่วง บ่ต้องทน
ถ้าหากมีคนดูแลเจ้าได้
เมื่อฮักอ้ายนี่ บ่มีความหมาย
คั่นยังจับมืออ้ายไว้ มันเสียเวลาแม่นบ่..

กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ
ถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้
ให้เจ้าไป กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อ
กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มภาระ จังอ้ายได้บ่
เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี

อ้ายส่งสุดแขนบ่แม่นสุดฝัน
ย่อนเจ้านั้น เปลี่ยนจุดหมายไป
ถึงเฮ็ดดีปานใด๋ บ่มีผลกับใจของเจ้า
สิยื้อจังใด๋มันก็ต้องจบลง
เจ้าก็คงฮู้เหตุผลดี
ควรจบกันสักที อ้ายนี้สิยอมเป็นคนเสียใจ

บ่ต้องห่วง บ่ต้องทน
ถ้าหากมีคนดูแลเจ้าได้
เมื่อฮักอ้ายนี่ บ่มีความหมาย
คั่นยังจับมืออ้ายไว้ มันเสียเวลาแม่นบ่..

กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ
ถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้
ให้เจ้าไป กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อ
กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มภาระ จังอ้ายได้บ่
เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี

( ดนตรี )

บ่ต้องห่วง บ่ต้องทน
ถ้าหากมีคนดูแลเจ้าได้
เมื่อฮักอ้ายนี่ บ่มีความหมาย
คั่นยังจับมืออ้ายไว้ มันเสียเวลาแม่นบ่..

กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ
ถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้
ให้เจ้าไป กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อ
กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ ถิ่มภาระ จังอ้ายได้บ่
เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี

เจ้าเมือยพอล่ะเนาะ อ้ายขอให้เจ้าโชคดี..
เพลง : ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
คำร้อง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์
โทร.085-484-7345
ไผ่ พงศธร - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend