คอร์ดเพลง ต้นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา – ไผ่ พงศธร

  
Text   

INTRO | Em | Em | Em | Em |

 
เบิ่งทางสิ
Em 
ไปคือไกลแท้
G 
น้อ
 
หันเบิ่งหน้าค
Am 
นรอ 
 
คือ
Bm 
ท้อแท้เด้ค
Em 
นดี
 
อดสาเ
G 
อาเพราะเฮามันจน
 
การดิ้นรนนั้นคือหน้
Em 
าที่
 
ห้ามน้ำตาแห
Bm 
น่ติ๊ 
 
อย่ารินไหลใจอ้าย
Em 
สิหล่น

 
* บ่ต้องกัง
G 
วลอ้ายสิทนเพื่
Em 
อเจ้า
 
สู้กับเห
G 
งาหนักเบาสิดั้
Em 
นด้น
 
ไป
Am 
บ่ดนอ้ายสิหวนคื
Bm 
นมา

 
**ถ่าเด้
Em 
อนาง 
 
ถ่าเด้
G 
อใจ
 
ห่อเอาไ
D 
ว้ดีดี 
 
เด้อสั
Em 
ญญา
 
อดทนเด้อ
Em 
นาง 
 
อดเอาเด้อห
G 
ล่า
 
มื้อนี่บอก
D 
ลา 
 
มื้
Bm 
อหน้าสิกลับมาเคียงนาง

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

 
สิข้ามดงพญา
Em 
เย็น 
 
ฝ่าดงพญาไ
G 
 
สิลำบากเพีย
Am 
งใด 
 
บ่
Bm 
ย่านอีหยังจั
Em 
กอย่าง
 
รอดวง
G 
แด 
 
แค่คนเดียวคือเจ้าเพียวเพียว
 
อีหลี
Em 
นาง 
 
คึดเห็นหน้าทุ
Bm 
กครั้ง
 
เจอะอีหยังอ้ายก็มีแร
Em 
งทน

INSTRU | Em | G | D | Em |

( *, ** )

INSTRU | Em | Em |

 
ต้นทางคือเจ้า
Am 
ที่ฮักปลายทางก็ยังคื
Bm 
อเฮา
 
อ้ายสิไปคว้าดวงด
D 
าว
 
แห่งฝันสอง
Bm 
เฮามาฝากนาง

OUTRO | Em Am | Bm | Em |

เนื้อเพลง
เบิ่งทางสิไปคือไกลแท้น้อ
หันเบิ่งหน้าคนรอ คือท้อแท้เด้คนดี
อดสาเอาเพราะเฮามันจนการดิ้นรนนั้นคือหน้าที่
ห้ามน้ำตาแหน่ติ๊ อย่ารินไหลใจอ้ายสิหล่น

บ่ต้องกังวลอ้ายสิทนเพื่อเจ้า
สู้กับเหงาหนักเบาสิดั้นด้น ไปบ่ดนอ้ายสิหวนคืนมา
ถ่าเด้อนาง ถ่าเด้อใจ ห่อเอาไว้ดีดี เด้อสัญญา
อดทนเด้อนาง อดเอาเด้อหล่า
มื้อนี่บอกลา มื้อหน้าสิกลับมาเคียงนาง

สิข้ามดงพญาเย็น ฝ่าดงพญาไฟ
สิลำบากเพียงใด บ่ย่านอีหยังจักอย่าง
รอดวงแดแค่คนเดียวคือเจ้าเพียวเพียว
อีหลีนาง คึดเห็นหน้าทุกครั้ง เจอะอีหยังอ้ายก็มีแรงทน

บ่ต้องกังวลอ้ายสิทนเพื่อเจ้า
สู้กับเหงาหนักเบาสิดั้นด้น ไปบ่ดนอ้ายสิหวนคืนมา
ถ่าเด้อนางถ่าเด้อใจห่อเอาไว้ดีดี เด้อสัญญา
อดทนเด้อนาง อดเอาเด้อหล่า
มื้อนี่บอกลาฮอดมื้อหน้าสิกลับมาเคียงเงา
ต้นทางคือเจ้าที่ฮักปลายทางก็ยังคือเฮา
อ้ายสิไปคว้าดวงดาว แห่งฝันสองเฮามาฝากนาง
คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
ไผ่ พงศธร - ต้นทางคือฮัก ปลายทางคือเฮา - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend