คอร์ดเพลง หัวนอน ปลายตีน – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หัวนอน ปลายตีน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D A/C# | Bm A | D A/C# | Bm A |
INTRO | G A | F#m Bm | G A | D A |

D 
  เบื่อสาย
A 
ตาของใครต่อใ
Bm 
คร 
 
มองเ
A 
ราไม่คู่กัน
D 
  เกลียดถ้อย
A 
คำที่คอยเหยี
Bm 
ยดหยาม
 
  ว่า
A 
ฉันไม่คู่ควร
D 
  ฉันเข้า
A 
ใจว่าเธอรั
G 
กกัน 
 
แต่
A 
ฉันละอายแก่ใจ..

INSTRU | D A | G A |

D 
  คนไม่
A 
มีหัวนอนปล
Bm 
ายเท้า 
 
ใค
A 
ร ๆ เขาเรียกกัน
D 
  อยากขอบ
A 
คุณที่เธอรัก
G 
ฉัน 
 
แต่
A 
มันรับไม่ได้
D 
  ขอเวลาให้
A 
ฉันได้ทำเพื่
G 
อเธอ
 
  ให้เ
A 
ธอไม่น้อยหน้
D 
าใคร..

Em 
เธอเป็นนางฟ้า 
 
อย่าลง
F#m 
มาเดินดินกับฉัน
 
รออยู่บ
G 
นนั้น 
 
ฉันจะขึ้นไป
A 
หา..

 
เพราะว่านาง
D 
ฟ้า 
 
ต้อง
F#m 
อยู่บนฟ้า
 
อย่าโ
G 
น้มลงมาให้ใ
A 
ครนินทาเธอ
D 
ฉัน..รัก
F#m 
เธอเสมอ 
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอน้อยหน้
A 
าใคร
D 
ขอ..เธอ
F#m 
รออยู่ตรงนั้น 
 
สัก
G 
วัน 
 
จะ
A 
ทำให้ได้
D 
ฉัน..จะ
F#m 
ปีนขึ้นไปให้เหมา
G 
ะสม
 
ให้
A 
คู่ควรกับนางฟ้า..

INSTRU | D F#m | G A | D F#m | G A |

Em 
เธอเป็นนางฟ้า 
 
อย่าลง
F#m 
มาเดินดินกับฉัน
 
รออยู่บ
G 
นนั้น 
 
ฉันจะขึ้นไป
A 
หา..

 
เพราะว่านาง
D 
ฟ้า 
 
ต้อง
F#m 
อยู่บนฟ้า
 
อย่าโ
G 
น้มลงมาให้ใ
A 
ครนินทาเธอ
D 
ฉัน..รัก
F#m 
เธอเสมอ 
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอน้อยหน้
A 
าใคร
D 
ขอ..เธอ
F#m 
รออยู่ตรงนั้น 
 
สัก
G 
วัน 
 
จะ
A 
ทำให้ได้
D 
ฉัน..จะ
F#m 
ปีนขึ้นไปให้เหมา
G 
ะสม 
 
ให้
A 
คู่ควร..

 
เพราะว่านาง
D 
ฟ้า 
 
ต้อง
F#m 
อยู่บนฟ้า
 
อย่าโ
G 
น้มลงมาให้ใ
A 
ครนินทาเธอ
D 
ฉัน..รัก
F#m 
เธอเสมอ 
 
จะไม่
G 
ทำให้เธอน้อยหน้
A 
าใคร
D 
ขอ..เธอ
F#m 
รออยู่ตรงนั้น 
 
สัก
G 
วัน 
 
จะ
A 
ทำให้ได้
D 
ฉัน..จะ
F#m 
ปีนขึ้นไปให้เหมา
G 
ะสม
 
ให้
A 
คู่ควรกับนา
D 
งฟ้า..
F#m 

 
ให้เหม
G 
าะสม 
 
ให้
A 
คู่ควร..
 
กับนาง
D 
ฟ้า…


เบื่อสายตาของใครต่อใคร มองเราไม่คู่กัน
เกลียดถ้อยคำที่คอยเหยียดหยาม
ว่าฉันไม่คู่ควร
ฉันเข้าใจว่าเธอรักกัน แต่ฉันละอายแก่ใจ..

( ดนตรี )

คนไม่มีหัวนอนปลายเท้า ใคร ๆ เขาเรียกกัน
อยากขอบคุณที่เธอรักฉัน แต่มันรับไม่ได้
ขอเวลาให้ฉันได้ทำเพื่อเธอ
ให้เธอไม่น้อยหน้าใคร..

เธอเป็นนางฟ้า อย่าลงมาเดินดินกับฉัน
รออยู่บนนั้น ฉันจะขึ้นไปหา..

เพราะว่านางฟ้า ต้องอยู่บนฟ้า
อย่าโน้มลงมาให้ใครนินทาเธอ
ฉัน..รักเธอเสมอ จะไม่ทำให้เธอน้อยหน้าใคร
ขอ..เธอรออยู่ตรงนั้น สักวัน จะทำให้ได้
ฉัน..จะปีนขึ้นไปให้เหมาะสม
ให้คู่ควรกับนางฟ้า..

( ดนตรี )

เธอเป็นนางฟ้า อย่าลงมาเดินดินกับฉัน
รออยู่บนนั้น ฉันจะขึ้นไปหา..

เพราะว่านางฟ้า ต้องอยู่บนฟ้า
อย่าโน้มลงมาให้ใครนินทาเธอ
ฉัน..รักเธอเสมอ จะไม่ทำให้เธอน้อยหน้าใคร
ขอ..เธอรออยู่ตรงนั้น สักวัน จะทำให้ได้
ฉัน..จะปีนขึ้นไปให้เหมาะสม ให้คู่ควร..

เพราะว่านางฟ้า ต้องอยู่บนฟ้า
อย่าโน้มลงมาให้ใครนินทาเธอ
ฉัน..รักเธอเสมอ จะไม่ทำให้เธอน้อยหน้าใคร
ขอ..เธอรออยู่ตรงนั้น สักวัน จะทำให้ได้
ฉัน..จะปีนขึ้นไปให้เหมาะสม
ให้คู่ควรกับนางฟ้า..

ให้เหมาะสม ให้คู่ควร..
กับนางฟ้า…


รูปภาพคอร์ด หัวนอน ปลายตีน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง หัวนอน ปลายตีน - กล้วย แสตมป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หัวนอน ปลายตีน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ศรชัย สังเมียน(กล้วย แสตมป์)
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ(จำเป็น)
ติดต่องานได้ที่ 087-677-9393
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend