หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง นายพราน – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง นายพราน – กล้วย แสตมป์


INTRO | Dm C | Bb A | ( 2 Times ) | Dm |

 
ดั่งนกที่เผลอบินเข้า
Gm 
ไป
ไปเจอนายพรานที่ใจร้า
Dm 
  โดนยิงด้วยศรกลางหั
Gm 
วใจ
  อาการเป็นต
ายเท่า ๆ  
Dm 
กัน

 
ต้องอยู่อย่างนี้มาแส
Gm 
นนาน
  โดนทรมานโดนหักห
ลัง
Dm 
  หัวใจดวงนี้เจ็บเรื้
Gm 
อรัง
  เหมือนดังโดน
ฝังให้ตายทั้
Dm 
งเป็น


 
* แต่จ
Gm 
ะตายก็ไม่ตาย 
 
ยังทุ
Am 
รนทุรายอยู่อย่างนี้
 
อยาก
Bb 
ขอร้องอีกที 
 
ครั้งสุดท้
าย


 
** ช่วยดึ
Bb 
งศรออกจา
กใจ 
 
ให้กั
Dm 
บฉันที
 
ปักค
Bb 
าใจ 
 
อยู่อย่า
งนี้มันท
รมาน
 
ดึ
Gm 
งศรออกมาสัก
นิดนึง 
 
แล้ว
Am 
แทงให้ทะลุ
Dm 
หลัง
 
ให้ฉันขา
Gm 
ดใจ 
 
ให้ฉันต
ายด้วยมือเ
ธอ
 
ดีกว่าต้องทร
Dm 
มาน

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F A |
INSTRU | Gm C | Am Dm | Bb | C |

( *, ** )

INSTRU | Dm C | Bb A | Dm |

 
ต้องเจ็บอย่างนี้อยู่เรื่อ
Gm 
ยไป
  ทนมองว่าเธอนั้นมีใ
คร
Dm 
  ป่วยการหมดแรงจะหา
Gm 
ยใจ
  ฆ่าฉันให้ต
ายได้ไหมเธอ

OUTRO | Dm C | Bb A | Dm |

เนื้อเพลง นายพราน
ดั่งนกที่เผลอบินเข้า
ไปเจอนายพรานที่ใจร้าย
โดนยิงด้วยศรกลางหัวใจ
อาการเป็นตายเท่า ๆ กัน

ต้องอยู่อย่างนี้มาแสนนาน
โดนทรมานโดนหักหลัง
หัวใจดวงนี้เจ็บเรื้อรัง
เหมือนดังโดนฝังให้ตายทั้งเป็น


* แต่จะตายก็ไม่ตาย ยังทุรนทุรายอยู่อย่างนี้
อยากขอร้องอีกที ครั้งสุดท้าย


** ช่วยดึงศรออกจากใจ ให้กับฉันที
ปักคาใจ อยู่อย่งนี้มันทรมาน
ดึงศรออกมาสักนิดนึง แล้วแทงให้ทะลุหลัง
ให้ฉันขาดใจ ให้ฉันตายด้วยมือเธอ
ดีกว่าต้องทรมาน


(ดนตรี)

( *, ** )

(ดนตรี)

ต้องเจ็บอย่างนี้อยู่เรื่อยไป
ทนมองว่าเธอนั้นมีใคร
ป่วยการหมดแรงจะหายใจ
ฆ่าฉันให้ตายได้ไหมเธอ
เพลง : นายพราน
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
คำร้อง/ทำนอง : กล้วย แสตมป์
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ติดต่องาน : 095-1511389
คอร์ดเพลง นายพราน - กล้วย แสตมป์
 โฆษณา